Tiểu luận Kinh tế nhà nước 2

Qua thực tiễn hơn 10 năm đổi mới với nhữngđóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân, kinh tế Nhà nước đã đang và sẽ là thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam. Khẳng định phát triển kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trung tâm trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay ở Việt nam.

pdf19 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2022 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Kinh tế nhà nước 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Kinh tế nhà nước 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Kinh tế nhà nước 2.pdf
Luận văn liên quan