Tiểu luận Nghiên cứu các chỉ tiêu về mức độ an toàn, vệ sinh môi trường và đáp ứng kỹ thuật trong đánh giá chất lượng công trình xây dựng tại Bình Dương

- Đây là phần mái của ngôi nhà chất lượng, nó biểu diễn mối quan hệ từng đôi giữa các phương pháp thực hiện với nhau và giữa các phương pháp thực hiện với các yêu cầu luận văn. Những dấu hiệu khác nhau sẽ được sử dụng để biểu thị mối quan hệ này; giúp xác định kết quả của việc thay đổi đặc tính của sản phẩm luận văn luận văn hoàn thành và khả năng của người hoạch định để tập trung vào sự kết hợp giữa những đặc tính hơn là từng đặc tính đơn lẻ. Được thể hiện cụ thể trong mô hình ngôi nhà chất lượng được xây dựng trong mục 7 của chương. - Phần mái này cho thấy mối quan hệ có thể tích cực, có thể tiêu cực giữa từng cặp phương pháp thực hiện với nhau và giữa các phương pháp thực hiện với các yêu cầu luận văn. Mối quan hệ tiêu cực thể hiện sự thõa hiệp tiềm ẩn giữa các phương pháp thực hiện và giữa các phương pháp thực hiện với các yêu cầu luận văn, nghĩa là: nếu trong một cặp, đặc điểm này tăng lên chỉ khi nào đặc điểm kia phải ít được chú trọng hơn. Đây cũng chính là khu vực đòi hỏi sự cải tiến để lật ngược mối quan hệ hoặc phải chấp nhận thõa hiệp.

docx7 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 27/01/2022 | Lượt xem: 1599 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Nghiên cứu các chỉ tiêu về mức độ an toàn, vệ sinh môi trường và đáp ứng kỹ thuật trong đánh giá chất lượng công trình xây dựng tại Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI KHOA CÔNG TRÌNH  & œ TIỂU LUẬN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TRONG XÂY DỰNG GVHD : MỴ DUY THÀNH Học viên : TRƯƠNG MINH THIỆN Lớp : 21QLXD11-CS2 Chuyên ngành : Quản lý xây dựng Mã số : 138580302094 TP HCM – 2014 NỘI DUNG TIỂU LUẬN I. THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI 1. Tên đề tài: “Nghiên cứu các chỉ tiêu về mức độ an toàn, vệ sinh môi trường và đáp ứng kỹ thuật trong đánh giá chất lượng công trình xây dựng tại Bình Dương” 2. Bộ môn quản lý: Công nghệ và Quản lý xây dựng 3. Mục đích nghiên cứu đề tài -Nghiên cứu hệ thống hóa lý luận về đánh giá chất lượng công trình xây dựng tại Bình Dương. - Phân tích và đánh giá thực trạng mức độ an toàn, vệ sinh môi trường của các công trình xây dựng tại Bình Dương. - Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng an toàn, vệ sinh môi trường của các công trình xây dựng tại Bình Dương. 4. Phương pháp, nội dung nghiên cứu và các kết quả đạt được Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp kế thừa; - Phương pháp điều tra khảo sát, thu thập thông tin, xử lý và phân tích; - Phương pháp thống kê và xử lý số liệu; - Phương pháp chuyên gia. Nội dung - Tổng quan về mức độ an toàn, vệ sinh môi trường của các công trình xây dựng tại Bình Dương. - Phân tích, đánh giá thực trạng mức độ an toàn, vệ sinh môi trường của các công trình xây dựng tại Bình Dương. - Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng tại Bình Dương. Kết quả đạt được - Phân tích và đánh giá thực trạng mức độ an toàn, vệ sinh môi trường của các công trình xây dựng tại Bình Dương. - Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng tại Bình Dương. - Ứng dụng giải pháp trên cho địa bàn thị trấn Phước Vĩnh huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương. Tp. HCM, ngày tháng năm 2014 Người đăng ký Trương Minh Thiện II. XÂY DỰNG NGÔI NHÀ CHẤT LƯỢNG Xác định các yêu cầu của đề tài: “Nghiên cứu các chỉ tiêu về mức độ an toàn, vệ sinh môi trường và đáp ứng kỹ thuật trong đánh giá chất lượng công trình xây dựng tại Bình Dương”. - Các yêu cầu của luận văn: + Xây dựng luận văn đề cương; + Điều tra, thu thập số liệu, tài liệu liên quan; + Phân tích các tài liệu tìm được; + Nêu ra thực trạng và tìm ra nguyên nhân; + Đề ra giải pháp cụ thể; + Kết luận. - Thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài luận văn bằng cách sử dụng các phương pháp: Sử dụng Internet, trang Web điện tử; sử dụng sách, báo; Lấy thông tin từ các chuyên gia đi trước; thu thập các số liệu và hình ảnh từ thực tế tại công trường xây dựng; phỏng vấn ngẫu nhiên trực tiếp các công nhân tại công trình thi công về mức độ an toàn của công trình... - Sau khi thu thập, các dữ liệu sẽ được đưa vào trong ngôi nhà chất lượng. Trong bước này điều quan trọng là phải sử dụng, đáp ứng yêu cầu của bản thân để thõa mãn mục đích của đê cương được hoàn thiện. - Phải mô tả được những gì là cần thiết nhiết để có thể hoàn thành các mục tiêu của luận văn. Danh mục các yêu cầu này sẽ được đưa vào trong ngôi nhà chất lượng. Không chỉ học viên là người sử dụng cuối cùng mà còn bao gồm những nhóm ảnh hưởng . Những yêu cầu luận văn thường là nền tản để phát triển luận văn thành một bài luận văn. Sau khi được tập hợp lại các yêu cầu sẽ được triển khai, các yêu cầu tương đồng sẽ được nhóm thành các loại và được viết thành các thư mục bằng việc sử dụng biểu đồ quan hệ hoặc biểu đồ cây. Để từ đó ta có thể xác lập được mức quan trọng của các yêu cầu đã được thiết lập. Nhận diện các phương pháp thực hiện Phương pháp thực hiện mô tả cách thức để thực hiện từng phần cụ thể của luận văn, phương pháp thực hiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu của luận văn. Phương pháp thực hiện giúp ta cụ thể hóa những yêu cầu cụ thể thành một bài luận văn chi tiết và hệ thống. Việc liệt kê các phương pháp thực hiện cụ thể có tính quyết định đối với việc thõa mãn yêu cầu luận văn. Những phương pháp thực hiện của luận văn được xác định: + Sử dụng phần mền và các thao tác soạn thảo văn bản hiện đại; + Áp dụng phương pháp nghiên cứu để thu thập số liệu; + Nhờ sự đánh giá của chuyên gia; + Nghiên cứu tài liệu tìm ra nguyên nhân; + Từ nguyên nhân đưa ra giải pháp cụ thể; + Tập hợp đưa ra kết luận. Liên kết thuật tính của học viên với phương pháp thực hiện Đây là phần mái của ngôi nhà chất lượng, nó biểu diễn mối quan hệ từng đôi giữa các phương pháp thực hiện với nhau và giữa các phương pháp thực hiện với các yêu cầu luận văn. Những dấu hiệu khác nhau sẽ được sử dụng để biểu thị mối quan hệ này; giúp xác định kết quả của việc thay đổi đặc tính của sản phẩm luận văn luận văn hoàn thành và khả năng của người hoạch định để tập trung vào sự kết hợp giữa những đặc tính hơn là từng đặc tính đơn lẻ. Được thể hiện cụ thể trong mô hình ngôi nhà chất lượng được xây dựng trong mục 7 của chương. Phần mái này cho thấy mối quan hệ có thể tích cực, có thể tiêu cực giữa từng cặp phương pháp thực hiện với nhau và giữa các phương pháp thực hiện với các yêu cầu luận văn. Mối quan hệ tiêu cực thể hiện sự thõa hiệp tiềm ẩn giữa các phương pháp thực hiện và giữa các phương pháp thực hiện với các yêu cầu luận văn, nghĩa là: nếu trong một cặp, đặc điểm này tăng lên chỉ khi nào đặc điểm kia phải ít được chú trọng hơn. Đây cũng chính là khu vực đòi hỏi sự cải tiến để lật ngược mối quan hệ hoặc phải chấp nhận thõa hiệp. Đánh giá sản phẩm đạt được dựa trêm các yêu cầu đã xây dựng Đây là ma trận được lập nên bởi các phương pháp thực hiện và tiếng nói chung của các yêu cầu cần luận văn đánh giá. Trong bản thân ma trận, những dấu hiệu khác nhau được sử dụng để nhận diện mức độ của mối quan hệ. Mục đích của ma trận này là cho biết những đặc tính kỹ nhắm vào các thuộc tính yêu cầu nào của luận văn. Việc thiết lập có thể dựa vào kinh nghiệm chuyên môn, từ việc thu thập thông tin khách hàng hay thử nghiệm. Những phương pháp thực hiện có thể ảnh hưởng đến thuộc tính yêu cầu của luận văn. Qua phần mô tả trong ngôi nhà chất lượng ta nhận thấy mối quan hệ giữa thuộc tính của luận văn và các phương pháp thực hiện đáp ứng yêu cầu cần thiết của luaanh văn. Đánh giá phương pháp thực hiện của thiết kế và mục tiêu phát triển Phản ánh sự kỳ vọng của ta vào luận văn, đánh giá sự cạnh tranh của đề tài và qua đó giúp ta tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu của đề tài từ đó đưa ra giải pháp cải tiến. Điểm mạnh của đề tài: tập trung vào xây dựng mối quan hệ giữa con người và môi trường làm việc không quan tâm đến các công thức tính toán, đây là đề tài chủ yêu đòi hỏi khả năng quan sát và tìm kiếm tài liệu để củng cố hiểu biết để có thể phát huy nó thành luận văn. Điểm yếu của đề tài: Đây là một đề tài ít được quan tâm, có thể nói là có sự nhàm chán trong đề này đối với học viên vì chủ yếu là lý thuyết không hề liên quan đến vấn đề tính toán; ít tìm được tài liệu liên quan đến đề tài và chủ yếu phải tìm hiểu thực tế trên công trường xây dựng. Bằng việc áp dụng các TCVN, QCVN liên quan đến các yêu cầu về an toan và vệ sinh môi trường xây dựng đề tài sẽ cho mọi người thấy rõ được tầm quan trọng của nó đối với vấn đề xây dựng hiện nay. Giải pháp được đưa ra là phải đào tạo công nhân ngay từ đầu để họ có thể nhận thức về mức độ an toàn và vệ sinh môi trường tại công trường nơi họ sẽ làm việc để giúp họ có thể tự mình bảo vệ chính mình bằng các biện pháp hỗ trợ cần thiết. Xác định phương pháp thực hiện để triển khai thực tế Từ những giải pháp ta đưa vấn đề vào thực tiễn công việc hàng ngày trên công trường, thiết yếu nhất là bảo hộ lao động, các bảng cảnh báo nguy hiểm tại công trường Yêu cầu các nhà thầu xây dựng cũng như chủ đầu tư quan tâm hơn đến vấn đề an toàn và vệ sinh môi trường trong xây dựng. Nhà thầu có thể mở các lớp hướng dẫn sử dụng bảo hộ lao động trong xây dựng để có thể trang bị cho công nhân những kiến thức bổ ích giúp họ xủ lý kịp thời và tránh được những tai nạn lao động xảy ra bất kỳ lúc nào khi họ làm việc. Xây dựng Ngôi nhà chất lượng X X X X X Yêu Cầu Quan trọng Sử dụng phần mền và các thao tác soạn thảo văn bản hiện đại Áp dụng phương pháp nghiên cứu để thu thập số liệu Nhờ sự đánh giá của chuyên gia Nghiên cứu tài liệu tìm ra nguyên nhân Từ nguyên nhân đưa ra giải pháp cụ thể Tập hợp đưa ra kết luận Xây dựng đề cương luận văn 6 H M L L L L 96 Điều tra, thu thập số liệu, tài liệu liên quan 5 L H H L L L 110 Phân tích tài liệu 4 H M H H L L 128 Nêu ra thực trạng và tìm ra nguyên nhân 3 L L L H M M 54 Đề ra giải pháp 2 M L L M H M 40 Tổng kết luận văn 1 H L L L L H 22 113 81 93 81 43 39 Trong đó: Độ mạnh yếu của sự tương quan: + H Mạnh = 9 + M Trung bình =3 + L Yếu = 1 Ảnh hưởng lẫn nhau giữa yêu cầu và phương pháp thực hiện: + Tích cực mạnh + Tích cực + X Tiêu cực + Tiêu cực mạnh TP.HCM, ngày tháng năm 2014 Người thực hiện Trương Minh Thiện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtieu_luan_nghien_cuu_cac_chi_tieu_ve_muc_do_an_toan_ve_sinh.docx