Tiểu luận Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực

Bất cứ một sự phát triển nào đó cũng đều phải có một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội được dự trên nhiều nguồn lực: nhân lực (nguồn lực con người), vật lực (nguồn lực vật chất: công cụ lao động, đối tượng lao động, tài nguyên thiên nhiên ) tài lực (nguồn lực về tài chính tiền tệ ). Song chỉ có nguồn lực con người mới tạo ra động học cho sự phát triển, những nguồn lực khác muốn phát huy tác dụng chỉ có thể thông qua nguồn lực con người.

pdf33 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 4563 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.pdf
Luận văn liên quan