Tìm hiểu thành phần và vai trò của nấm mốc trong chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu em (effective microorganisms)

TÌM HIỂU THÀNH PHẦN VÀ VAI TRÒ CỦA NẤM MỐC TRONG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT HỮU HIỆU EM (EFFECTIVE MICROORGANISMS) LÊ HỒNG NGỌC Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần 1: Tổng quan tài liệu Phần 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu Phần 3: Kết quả và biện luận Phần 4: Kết luận và đề nghị Phần 5: Tài liệu tham khảo

pdf51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2682 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm hiểu thành phần và vai trò của nấm mốc trong chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu em (effective microorganisms), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf6.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • jpgLeHongNgoc.jpg
Luận văn liên quan