Tìm hiểu về khái niệm, các yêu cầu, yếu tố, nguyên tắc và một số kiểu cơ cấu tổ chức

Những yếu tố chủ quan Trình độ của người lao động quản lý Ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức cũ Trình độ, năng lực của cán bộ ở bộ phận tham mưu tổ chức Quan hệ bên trong tổ chức Mục tiêu, phương hướng của tổ chức

pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2716 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu về khái niệm, các yêu cầu, yếu tố, nguyên tắc và một số kiểu cơ cấu tổ chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
L/O/G/O Các thành viên trong nhóm: Phạm Thị Ngà Nguyễn Thị Nhàn Lê Thị Ngân Nguyễn Thị Minh Trang Nguyễn Thị Kim Dung Phetsinorath Aleck Tìm hiểu về khái niệm, các yêu cầu, yếu tố, nguyên tắc vàmột số kiểu cơ cấu tổ chức 1 Khái niệm về cơ cấu tổ chức Các yêu cầu của một cơ cấu tổ chức 4 I II Các nguyên tắc của một cơ cấu tổ chứcIV Các yếu tố của một cơ cấu tổ chứcIII Một số kiểu cơ cấu tổ chứcV 3Đảm bảo sự phân quyền rõ ràng, cụ thể và chính xác Phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh Đảm bảo tính cân đối và hiệu quả Đảm bảo duy trì sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận I. Khái niệm về cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức là 1 hệ thống chính thức về các mối quan hệ vừa độc lập, vừa phụ thuộc trong tổ chức, thể hiện những nhiêm vụ rõ ràng do ai làm, làm cái gì và liên kết với các nhiệm vụ khác trong tổ chức như thế nào nhằm tạo ra một sự hợp tác nhịp nhàng để đáp ứng mục tiêu của tổ chức II. Các yêu cầu đối với một cơ cấu tổ chức: III. Các yếu tố của một cơ cấu tổ chức: Là tiến trình xác định những nhiệm vụ cụ thể và phân chia chúng cho các cá nhân, nhóm đã được đào tạo để thực hiện những nhiệm vụ đó 1. Chuyên môn hóa Tổ chức thành từng nhóm lao động đảm nhận cac công việc khác nhau 2. Bộ phận hóa Liên quan đến các thủ tục ổn định và đồng nhất mà các nhân viên phải làm trong qua trình thực hiện công việc của họ 3. Tiêu chuẩn hóa Cơ bản là quyền ra quyết định và hành động4. Quyền hạn Số nhân viên dưới quyền của một giám sát viên5. Phạm vi kiểm soát Bao gồm những thủ tục chính thức và không chính thức hợp nhất những hoạt động của những cá nhân, các nhóm và các bộ phận khác nhau trong tổ chức 6. Phối hợp 5IV. Các nguyên tắc của một cơ cấu tổ chức: Các nguyên tắc của tổ chức quản trị Các nguyên tắc chủ đạo của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp lưu trú 6Nguyên tắc chỉ huy Các nguyên tắc của tổ chức quản trị Nguyên tắc hiệu quả Nguyên tắc linh hoạt Nguyên tắc chuyên môn hóa và cân đối Nguyên tắc gắn với mục tiêu Các nguyên tắc chủ đạo của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp lưu trú Tính thống nhất trong quản lí và điều hành Thang bậc quản lí Sự ủy quyền 8V. Một số kiểu cơ cấu tổ chức: Cơ cấu theo trực tuyến Cơ cấu theo thực tuyến là một mô hình tổ chức quản lý ,trong đó nhà quản trị ra quyết định và giám sát trực tiếp đối với cấp dưới và ngược lại ,mỗi người cấp dưới chỉ nhận sự điều hành và chịu trách nhiệm trước một người lãnh đạo trực tiếp cấp trên . 9Cơ cấu theo chức năng Cơ cấu theo chức năng là loại hình cơ cấu tổ chức trong đó từng chức năng quản lý được tách riêng do một bộ phân một cơ quan đảm nhận .Cơ cấu này có đặc điểm là những nhân viên chức năng phải là người am hiểu chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ trong phạm vi quản lý của mình 10 Cơ cấu theo trực tuyến - chức năng Cơ cấu này là sự kết hợp của cơ cấu theo trực tuyến và cơ cấu theo chức năng .Theo đó ,mối quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên là một đường thẳng còn các bộ phận chức năng chỉ làm nhiệm vụ chuẩn bị những lời chỉ dẫn ,những lời khuyên và kiểm tra sự hoạt động của các bộ phận trực tuyến 11 Cơ cấu theo chương trình –mục tiêu Trong cơ cấu theo chương trình –mục tiêu ,các ngành có quan hệ đến việc thực hiện chương trình –mục tiêu được liên kết lại và có một cơ quan để quản lý thống nhất chương trình gọi là ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu .Ban chủ nhiệm chương trình –mục tiêu có nhiệm vụ điều hoà phối hợp các thành viên ,các nguồn dự trữ ,giải quyết các quan hệ lợi ích ... nhằm đạt được mục tiêu của chương trình đã xác định 12 Cơ cấu theo trực tuyến –tham mưu Cơ cấu này có đặc điểm là người lãnh đạo ra mệnh lệnh và chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình ,khi gặp các vấn đề phức tạp người lãnh đạo phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia ở bộ phận tham mưu giúp việc 13 Cơ cấu ma trận Cơ cấu ma trận là kiểu cơ cấu quản lý hiệu quả, hiện đại. Cơ cấu này được xây dựng bằng cách kết hợp cơ cấu trực tuyến và chương trình mục tiêu .Trong cơ cấu này, các cán bộ quản trị theo chức năng và theo sản phẩm đều có vị thế ngang nhau.Họ chịu trách nhiệm báo cáo cho cùng một cấp lãnh đạo và có thẩm quyền ra quyết định thuộc lĩnh vực mà họ phụ trách Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Những yếu tố khách quan Những yếu tố chủ quan 15 Những yếu tố khách quan Trình độ công nghệ, kỹ thuật và mức độ trang bị lao động Quy định của Nhà nước về hệ thống tổ chức và sự phân cấp của nó Khối lượng công việc được giao Địa bàn hoạt động của tổ chức Môi trường hoạt động của tổ chức 16 Những yếu tố chủ quan Trình độ của người lao động quản lý Ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức cũ Trình độ, năng lực của cán bộ ở bộ phận tham mưu tổ chức Quan hệ bên trong tổ chức Mục tiêu, phương hướng của tổ chức L/O/G/O Thank You! 17

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc_5196.pdf