Tình hình đầu tư vào ngành dầu khí Việt Nam

MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU B. NỘI DUNG Phần I: Lý luận chung I. Đầu tư phát triển 1. Khái niệm 2. Đặc điểm của đầu tư phát triển 3. Vai trò của đầu tư phát triển 4. Nguồn vốn đầu tư II. Ngành dầu khí và sự cần thiết phải huy động vốn đầu tư vào ngành dầu khí 1. Đặc điểm của ngành dầu khí 2. Sự cần thiết phải huy động vốn đầu tư vào ngành dầu khí ở Việt Nam PHẦN II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY I. Khái quát thực trạng ngành dầu khí ở Việt Nam hiện nay II. Tình hình đầu tư vào ngành dầu khí III. Đánh giá thực trạng huy động vốn đầu tư vào ngành dầu khí ở Việt Nam thời gian qua 1. Những kết quả đạt được 2. Những hạn chế còn tồn tại PHẦN III: GIẢI PHÁP NHẰM HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO PHÁT TRIỂN NGÀNH DẦU KHHÍ Ở VIỆT NAM I. Định hướng phát triển những cơ hội và thách thức trong vấn đề phát triển ngành dầu khí Việt Nam 1. Định hướng phát triển ngành dầu khí Việt Nam trong những năm tới 2. Những cơ hội và thách thức trong vấn đề phát triển ngành Dầu khí II. Yêu cầu đặt ra và giải pháp để huy động vốn vào phát triển ngành dầu khí Việt Nam 1. Những yêu cầu đặt ra để huy động vốn có hiệu quả 2. Những giải pháp cơ bản để huy động vốn vào phát triển ngành dầu khí ở Việt nam C. KẾT LUẬN

pdf46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2603 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tình hình đầu tư vào ngành dầu khí Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTình hình đầu tư vào ngành dầu khí Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan