Tính toán điện trường dưới đường dây tải điện cao áp 230kV của Lào

Nhà xuất bản: Đại học Bách khoa Hà Nội Series/Report no.: H. 2008 79tr. Tóm tắt: Với mục đích tính toán điện trường bên dưới một số tuyến đường dây tải điện 230kV nhằm kiểm tra quy định về kích thước của đường dây đã đảm bảo an toàn chưa từ đó đưa ra các quy định về thời gian làm việc trong phạm vi của đường dây đối với các nhân viên vận hành bà sửa chữa - Luận văn "Tính toán điện trường dưới đường dây tải điện cao áp 230kV của Lào" tập trung nghiên cứu các nội dung : Chương 1: Tổng quan về điện trường của các đường dây tải điện cao áp và ảnh hưởng . Chương 2: Tính toán phân bố điện trường dưới các đường dây tải điện trên không bằng phương pháp giải tích . Chương 3: Phương pháp mô phỏng số tính toán điện trường dưới các đường dây không . Chương 4: Chương trình ANSYS và tính toán điện trường các đường dây tải điện cao áp .

pdf79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2751 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tính toán điện trường dưới đường dây tải điện cao áp 230kV của Lào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTính toán điện trường dưới đường dây tải điện cao áp 230kV của Lào.pdf
Luận văn liên quan