Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3/ngày

(Đồ án dài 60 trang) Chương I. GIỚI THIỆU I. Đặt vấn đề Ngày nay, vấn đề môi trường đang rất được quan tâm, đặc biệt là vấn đề nước thải trong các quy trình sản xuất công nghiệp. Hầu hết nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp chế biến, sản xuất khi xả ra môi trường đều chưa đạt tiêu chuẩn cho phép đã dẫn đến chất lượng môi trường ngày càng bị suy thoái nghiêm trọng, đặc biệt là chất lượng nước. Riêng với ngành dệt nhuộm thì thành phần, yếu tố được quan tâm nhiều nhất hàm lượng COD, BOD, độ màu . Đặc tính nước thải của mỗi loại hình dệt nhuộm thường khác nhau, nó phụ thuộc vào công nghệ gia công, vào loại hoá chất sử dụng. Đối với Công ty dệt nhuộm Sài Gòn là một trong những công ty chuyên dệt và nhuộm màu cho sản phẩm để vụ cho nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, trong quy trình sản xuất phát sinh một lượng nước thải lớn. Nước thải có hàm lượng COD, BOD5, độ màu vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhưng chưa được xử lý tốt do chưa có hệ thống xử lý nước thải. Trước tình hình đó công ty cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi thải vào nguồn tập trung. Do đó đồ án “Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3/ngày” sẽ đề ra phương pháp xử lý nước thải thích hợp cho công ty để nhằm góp phần cùng công ty bảo vệ môi trường nước nói riêng và môi trường nói chung. II. Nội dung của đề tài Tổng quan về ngành công nghiệp cần xử lý nước thải: Tình hình sản xuất và thành phần tính chất nước thải cũng như dự trù nguồn phái thải trong dây chuyền sản xuất. Tổng quan các phương pháp xử lý nước thải hiện nay Dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải và thuyết minh dây chuyền Thuyết minh chi tiết các công trình đơn vị đã giao Tính toán sơ bộ mạng lưới thu gom nước thải trong nhà máy Tính toán đự đoán giá thành Bản vẽ chi tiết các công trình đơn vị Mục Lục Chương I. GIỚI THIỆU 3 I. Đặt vấn đề 3 II. Nội dung của đề tài 3 Chương II. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT 4 I. Tổng quan 4 II. Quy trình công nghệ 4 1) Làm sạch nguyên liệu 5 2) Chải 5 3) Kéo sợi, đánh ống, mắc sợi 6 4) Hồ sợi dọc 6 5) Dệt vải 6 6) Giũ hồ 6 7) Nấu vải 6 8) Làm bóng vải 6 9) Tẩy trắng 6 10) Nhuộm vải và hoàn thiện 6 Chương III. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 7 I. Phương pháp cơ học 7 1) Song chắn rác 7 2) Bể lắng cát 7 3) Bể tách dầu mỡ 7 4) Bể lọc cơ học 7 II. Phương pháp hóa học và hóa lý 8 1) Phương pháp hoá học 8 2) Phương pháp hoá lý 8 III. Phương pháp sinh học 10 1) Các công trình xử lý sinh học nước thải trong điều kiện tự nhiên 10 2) Các công trình xử lý sinh học nước thải trong điều kiện nhân tạo 12 IV. Phương pháp xử lý cặn 16 3) Sân phơi bùn 16 4) Máy lọc cặn chân không 17 5) Máy lọc ép băng tải 17 6) Máy ép cặn ly tâm 18 7) Bể Mêtan 18 V. Phương pháp khử trùng 18 Chương IV. ĐỀ XUẤT VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 20 I. Lựa chọn công nghệ 20 1) Cơ sở lựa chọn công nghệ 20 2) Dề xuất dây chuyền công nghệ 21 II. Tính toán các công trình đơn vị 22 1) Song chắn rác 23 2) Hầm tiếp nhận 25 3) Bể điều hoà 27 4) Bể keo tụ – tạo bông 29 5) Bể lắng I 33 6) Bể Aerotank 37 7) Bể lắng II 47 8) Bể chứa bùn 52 9) Bể khử trùng 53 Chương V. DỰ TOÁN CHI PHÍ 55

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4205 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3/ngày, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày.doc
  • doc2Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày.doc
Luận văn liên quan