Tổ chức của bạn có phải là một tổ chức học hỏi?

Dùng công cụ khảo sát trực tuyến Mục đích : Nhằm trả lời 2 câu hỏi - Khả năng học hỏi của tổ chức bạn tới đâu? - Đâu là Mối quan hệ của những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng học hỏi của tổ chức? Cách khảo sát - Cá nhân đại diện → Điểm đánh giá cho cả đội - Tất cả các thành viên → Lấy điểm trung bình cả nhóm - So sánh với điểm dữ liệu chuẩn (chia thành 4 nhóm phần tư tính từ phần tư thấp đến cao).

pptx16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2750 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức của bạn có phải là một tổ chức học hỏi?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
‹#› LOGO TỔ CHỨC CỦA BẠN LÀ MỘT TỔ CHỨC HỌC HỎI? Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› LOGO TỔ CHỨC CỦA BẠN LÀ MỘT TỔ CHỨC HỌC HỎI? Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level TỔ CHỨC CỦA BẠN CÓ PHẢI LÀ MỘT TỔ CHỨC HỌC HỎI? Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời. F. Engels (1820–1895) NỘI DUNG 2 III. Đánh giá chiều sâu của tổ chức học hỏi II. Ba khối xây dựng một tổ chức học hỏi I. Tổng quan về tổ chức học hỏi IV. Công cụ khảo sát mức độ học hỏi của tổ chức VII. Kết luận VI. Thuyết “Tiến lên phía trước” V. Tình huống thực tế tại công ty Eutilize Hiểu được 3 khối căn bản của tổ chức học hỏi I. TỔNG QUAN TỔ CHỨC HỌC HỎI 3 3 Theo Garvin, Edmondson, và Gino, để trở thành một tổ chức học hỏi cần Tìm ra những điểm cần cải tiến -> Đưa tổ chức thành tổ chức học hỏi 1 2 3 Một tổ chức học hỏi là một tổ chức tạo điều kiện cho việc học tập của tất cả các thành viên của mình và liên tục biến đổi bản thân (Pedler) Tổ chức học hỏi được đặc trưng bởi sự tham gia của tất cả nhân viên trong một quá trình thực hiện hợp tác, thay đổi có trách nhiệm chung, nhằm hướng tới các giá trị và nguyên tắc chia sẻ (Watkins và Marsick) Tổ chức học hỏi là một nhóm người cùng làm việc chung để nâng cao năng lực của họ, để tạo ra kết quả mà họ thực sự mong muốn (Peter Senge) Sử dụng công cụ khảo sát để đánh giá tổ chức của bạn thực hiện 3 khối đó thế nào II. BA KHỐI XÂY DỰNG MỘT TỔ CHỨC HỌC HỎI Có ba khối căn bản cấu thành một tổ chức học hỏi: 4 Môi trường khuyến khích học tập Phương pháp học và thực hành cụ thể Lãnh đạo cũng phải không ngừng học tập Khối 1: Môi trường hỗ trợ học tập 5 Nhận thức đúng những khác biệt Sẵn sàng với những ý tưởng mới Thời gian nghĩ lại những cv đã làm Sự ổn định về tâm lý Khối 2: Phương pháp học và thực hành cụ thể 6 TẠO RA THU THẬP GIẢI THÍCH TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN Các phương pháp học tập thường liên quan đến việc: Khối 3: Lãnh đạo cũng phải không ngừng học tập 7 Thể hiện sự sẵn sàng trao đổi những quan điểm thay thế Đưa ra tín hiệu về tầm quan trọng của việc sử dụng thời gian vào xác định vấn đề, chuyển giao tri thức, phản ánh Tham gia vào các hoạt động đặt câu hỏi và lắng nghe LÃNH ĐẠO 8 Ba yếu tố cản trở sự tiến bộ Không xác định được trình tự các bước cần thiết THỨ 1 Không đánh giá được sự đóng góp về sự học hỏi của đội cho tổ chức THỨ 2 Tiêu chuẩn và công cụ đánh giá còn thiếu THỨ 3 III. ĐÁNH GIÁ CHIỀU SÂU CỦA TỔ CHỨC HỌC HỎI 9 Cuộc điều tra khảo sát, được thực hiện trực tuyến, chia làm 3 phần : Sự thử nghiệm Thu thập thông tin Phân tích Giáo dục và đào tạo Trao đổi thông tin Khối 1 Khối 2 Khối 3 Môi trường hỗ trợ học tập Phương pháp học và thực hành cụ thể Lãnh đạo cũng phải không ngừng học tập Ổn định tâm lý Đánh giá đúng những khác biệt Cởi mở với những ý tưởng mới Thời gian để suy nghĩ Lãnh đạo khuyến khích học hỏi 10 IV. CÔNG CỤ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HỌC TẬP CỦA TỔ CHỨC Dùng công cụ khảo sát trực tuyến Mục đích : Nhằm trả lời 2 câu hỏi - Khả năng học hỏi của tổ chức bạn tới đâu? - Đâu là Mối quan hệ của những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng học hỏi của tổ chức? Cách khảo sát - Cá nhân đại diện → Điểm đánh giá cho cả đội - Tất cả các thành viên → Lấy điểm trung bình cả nhóm - So sánh với điểm dữ liệu chuẩn (chia thành 4 nhóm phần tư tính từ phần tư thấp đến cao). Điểm tỷ lệ Những yếu tố cơ bản & yếu tố phụ của chúng Nhóm thấp nhất (25%) Nhóm thấp nhì Trung bình Nhóm cao nhì Nhóm cao nhất (25%) Môi trường khuyến khích học tập Sự an toàn về tâm lý (yếu tố phụ) 31-66 67-75 76 77-86 87-100 Tôn trọng sự khác biệt 14-56 57-63 64 65-79 80-100 Cởi mở đối với ý tưởng mới 38-80 81-89 90 91-95 96-100 Thời gian để tự đánh giá 14-35 36-49 50 51-64 65-100 Điểm tổng hợp 31-61 62-70 71 72-79 80-90 Quy trình học tập và cách thực hiện cụ thể Thử nghiệm 18-53 54-70 71 72-82 83-100 Thu thập thông tin 23-70 71-79 80 81-89 90-100 Phân tích 19-56 57-70 71 72-86 87-100 Giáo dục và đào tạo 26-68 69-79 80 81-89 90-100 Chia sẻ thông tin 34-60 61-70 71 72-84 85-100 Điểm tổng hợp 31-62 63-73 74 75-82 83-97 Lãnh đạo tăng cường sự học hỏi Điểm tổng hợp 33-66 67-75 76 77-82 83-100 11 Điểm chuẩn cho cuộc khảo sát tổ chức học tập Quy trình sử dụng công cụ khảo sát trực tuyến Bước 1: Truy cập vào trang web https://surveys.hbs.edu Bước 2: Thực hiện theo hướng dẫn (nhấn Next) Bước 3: Trả lời các câu hỏi Bước 4: Sau khi hoàn tất việc trả lời thì bảng kết quả sẽ xuất hiện dưới dạng điểm số. Bạn hãy so sánh với bảng điểm chuẩn để đưa ra kết luận 12 V. TÌNH HUỐNG THỰC TẾ TẠI CÔNG TY EUTILIZE 13 Eutilize là một công ty lớn về tiện nghi cơ bản tại châu Âu sử dụng cuộc khảo sát để đánh giá mức độ sẵn sàng của công ty mình cho việc trở thành một tổ chức học hỏi. 19 nhân viên quản lý bậc trung của công ty đã làm cuộc khảo sát. Điểm của Eutilize bị xếp vào nhóm phần tư dưới cùng về tinh thần cởi mở với những ý tưởng mới, dám chấp nhận thử nghiệm, mâu thuẫn, tranh luận và trao đổi thông tin. STT Chỉ tiêu Điểm của Eutilize Thang điểm chuẩn 1 Môi trường khuyến khích học tập 62 71 2 Quá trình học tập và thực hành 58 74 3 Kỹ năng lãnh đạo tăng cường sự học hỏi 68 76 Kinh nghiệm rút ra từ cuộc khảo sát Phát hiện ra mức độ sai lệch giữa cái mà họ nghĩ và cách mà họ làm. Hiểu một cách rộng hơn về ý nghĩa của sự phân tích, tham gia vào những cuộc tranh luận có hiệu quả và tìm kiếm những ý kiến bất đồng. Phải có một môi trường cởi mở được gia cố bởi phương pháp làm và sự lãnh đạo đúng đắn. Phải thảo luận và nhìn lại cách thức lãnh đạo và thực hành của tổ chức mình. Có được những dữ liệu rõ ràng cụ thể. Xác định những khu vực mà họ cần quan tâm đặc biệt. Gợi mở một cuộc thảo luận và tự cảm nghiệm. Xác định được những hành động cụ thể. 14 VI. THUYẾT “TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC” 15 Lãnh đạo một mình là không đủ Các tổ chức không phải là một khối thống nhất Hiệu suất so sánh là bảng điểm quan trọng Học tập là đa chiều Thuyết “Tiến lên phía trước” bao gồm 4 nguyên tắc : Mục tiêu của công cụ tổ chức học tập của chúng tôi là thúc đẩy đối thoại, không phê phán VII. KẾT LUẬN 16 Tổ chức cần học tập để có thể đáp ứng được sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đáp ứng được những cải tiến về công nghệ và sự thay đổi về thị hiếu của khách hàng. Ba khối xây dựng một tổ chức học tập: môi trường khuyến khích học tập, phương pháp học tập và thực hành cụ thể, lãnh đạo cũng phải không ngừng học tập. Khi sử dụng các công cụ chẩn đoán, đơn vị biết được nên mở rộng các bộ phận chức năng nào để trở thành một tổ chức học tập và những mối quan hệ nào trong các nhân tố có ảnh hưởng đến học tập trong đơn vị. Thank You !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxto_chuc_hoc_hoi_team_fa_8639.pptx
Luận văn liên quan