Tối ưu vùng phủ sóng

Tiêu chuẩn về RSCP và Ec/No để đảm bảo vùng phủ tốt đối với từng vùng (DU, U, SU, RU).  Cách tối ưu vùng phủ theo RSCP và Ec/No.  Các bước thiết lập bài đo vùng phủ trong chế độ Idle.  Kiểm tra việc chọn lại cell ( Cell Reselection)  Kiểm tra cập nhật vị trí (LAU, RAU) RSCP: Receive signal code power  Ec/No: Energy per chip over total received powerspectral density Target của RSCP và Ec/No đối với vùng phủ cho dịch vụ thoại (voice call và video call): RSCP ≥ -105dBm trên 95% mẫu đo Ec/No ≥ -12dB trên 95% mẫu đo Với thực tế suy hao giữa Indoor và outdoor cho từng vùng như sau: Area Densurban Urban Suburban Rural Car Penetration Loss 25dB.

pdf67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2918 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tối ưu vùng phủ sóng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftoi-uu-vung-phu.pdf