Tóm tắt Khóa luận Phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại làng hoa giấy Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Xây dựng các chương trình tour du lịch hấp dẫn đặc sắc, đa dạng; kết hợp giữa các y ếu tố lịch sử; truyền thống văn hóa và lễ hội dân gian. Đặc biệt, cần tạo sự liên kết giữa làng nghềThanh Tiêntrong một chương trình tham quan; đưa ra nhiều sự chọn lựa về loại chương trình, thời gian phù hợp cho du khách.  Thực hiện các chương trình du lịch cộng đồng liên kết với người dân địa phương; hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân để duy trì thường xuyên các hoạt động, các hội nghề, giỗ tổ nghề  Xây dựng chính sách giá đoàn, khách lẻ, giá hợp tác với các hãng lữ hành; tăng cường công tác quảng bá tiếp thị giới thiệu qua các kênh thông tin báo, đài, internet và tại các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế.  Tổ chức và thực hiện việc đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh cho các đơn vị, hộ kinh tế tư nhân khi thực hiện đúng các cam kết cũng như những qui định của Luật du lịch về Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; bằng cấp hướng dẫn viên du lịch

pdf12 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 4304 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Khóa luận Phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại làng hoa giấy Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Bùi Đức Tính SVTH: Hồ Thị Kim Hoàng - K43KTDL 97 MỤC LỤC PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ........................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài: ............................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu:.......................................................................................3 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài: ...............................................................................3 4. Phương pháp nghiên cứu:.................................................................................3 5. Cấu trúc nội dung của báo cáo KLTN: .............................................................5 PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................6 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU..................................6 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản.........................................................................6 1.1.1. Lý luận về du lịch ...................................................................................6 1.1.1.1. Khái niệm về du lịch ........................................................................6 1.1.1.2. Khái niệm về sản phẩm du lịch.........................................................6 1.1.2. Lý luận về làng nghề truyền thống, du lịch làng nghề truyền thống.........7 1.1.2.1. Khái niệm về làng nghề, làng nghề truyền thống ..............................7 1.1.2.2. Khái niệm về du lịch làng nghề ........................................................9 1.1.2.3. Đặc điểm của du lịch làng nghề........................................................9 1.1.2.4. Các yếu tố cơ bản của sản phẩm du lịch làng nghề .........................10 1.1.2.5. Một số điều kiện tiền đề để gắn kết làng nghề với du lịch...............12 1.1.2.6. Ý nghĩa của việc phát triển du lịch làng nghề .................................12 1.2. Những vấn đề thực tiễn về du lịch làng nghề...............................................13 1.2.1. Khái quát chung về làng nghề Việt Nam...............................................13 1.2.1.1. Tiềm năng du lịch làng nghề Việt Nam ..........................................13 1.2.1.2. Thực trạng phát triển các làng nghề Việt Nam................................14 1.2.2. Thực trạng du lịch Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2010-2012............16 1.2.3. Thực trạng phát triển du lịch các làng nghề ở tỉnh Thừa Thiên Huế ......20 1.2.4. Thực trạng khôi phục và phát triển du lịch làng nghề truyền thống ở một số địa phương và một số nước ........................................................................22 1.2.5. Một số bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch làng nghề truyền thống .......................................................................................................................27 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Bùi Đức Tính SVTH: Hồ Thị Kim Hoàng - K43KTDL 98 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TẠI LÀNG GIẤY THANH TIÊN......................................30 2.1. Giới thiệu khái quát về làng nghề truyền thống hoa giấy Thanh Tiên ..........30 2.1.1. Vị trí địa lí ............................................................................................30 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của làng hoa giấy Thanh Tiên.............31 2.1.3. Sự ra đời của nghề làm hoa giấy Thanh Tiên ........................................32 2.1.4 Quy trình sản xuất và các sản phẩm chính của làng hoa giấy Thanh Tiên .......................................................................................................................34 2.1.4.1. Quy trình sản xuất hoa giấy............................................................35 2.1.4.2.Sản phẩm chính của làng hoa giấy Thanh Tiên................................45 2.1.5.Tiềm năng và lợi ích phát triển du lịch làng nghề tại làng hoa giấy Thanh Tiên................................................................................................................47 2.1.5.1. Tiềm năng cho phát triển du lịch ....................................................47 2.1.5.2. Lợi ích của việc phát triển du lịch tại làng Thanh Tiên ...................52 2.1.5.3. Sự cần thiết phát triển tiềm năng làng nghề gắn với du lịch tại làng Thanh Tiên .................................................................................................55 2.2. Thực trạng của nghề làm hoa giấy Thanh Tiên ............................................59 2.2.1. Số lượng các gia đình sản xuất hoa giấy ...............................................59 2.2.2. Kỹ thuật làm hoa và chất lượng hoa giấy ..............................................60 2.2.3. Tạo nhận thức cho dân làng về sản phẩm của chính làng mình .............60 2.3. Thực trạng khai thác du lịch tại làng hoa giấy Thanh Tiên ..........................61 2.3.1. Thực trạng về cơ sở hạ tầng ..................................................................61 2.3.2. Thực trạng về nguồn nhân lực...............................................................63 2.3.3. Thực trạng về nguồn vốn ......................................................................67 2.3.4. Thực trạng về môi trường .....................................................................68 2.3.5. Thực trạng về chính sách phát triển tại làng hoa giấy Thanh Tiên .........69 2.3.6. Hiệu quả tài chính.................................................................................70 2.3.7. Hoạt động quảng bá để thu hút khách du lịch........................................71 2.3.8. Khách du lịch đến với làng hoa giấy Thanh Tiên ..................................75 2.4. Tác động của du lịch tới làng nghề truyền thống hoa giấy Thanh Tiên ........78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Bùi Đức Tính SVTH: Hồ Thị Kim Hoàng - K43KTDL 99 2.4.1. Tác động tích cực .................................................................................78 2.4.2. Tác động tiêu cực .................................................................................78 2.5. Sự hợp tác với các doanh nghiệp, các công ty du lịch lữ hành và nhà tổ chức tour ....................................................................................................................79 CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỒNG TẠI LÀNG HOA GIẤY THANH TIÊN .............................................80 3.1. Định hướng phát triển du lịch tại làng hoa giấy Thanh Tiên ........................80 3.1.1. Các quan điểm phát triển ......................................................................80 3.1.2. Mục tiêu phát triển................................................................................80 3.2. Giải pháp phát triển du lịch tại làng hoa giấy Thanh Tiên............................81 3.2.1. Giải pháp quản lí, quy hoạch phát triển du lịch .....................................81 3.2.2. Giải pháp xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật...........................................82 3.2.3. Giải pháp quảng cáo xây dựng thương hiệu hoa giấy Thanh Tiên cũng như hình ảnh làng hoa giấy Thanh Tiên..........................................................82 3.2.4. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực.........................................................85 3.2.5. Giải pháp phát triển sản phẩm làng nghề hoa giấy Thanh Tiên .............85 3.2.6. Các chính sách khuyến khích phát triển du lịch tại làng hoa giấy Thanh Tiên................................................................................................................87 3.3. Giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của du lịch tới làng hoa giấy Thanh Tiên.................................................................................................88 3.3.1. Giải pháp bảo vệ môi trường.................................................................88 3.3.2. Giải pháp giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của làng nghề .....89 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...........................................................91 I. Kết luận ..........................................................................................................91 II. Kiến nghị.......................................................................................................92 1. Đối với Tỉnh Thừa Thiên Huế ....................................................................92 2. Đối với Chính quyền địa phương tại làng nghề...........................................93 3. Đối với các Doanh nghiệp và các công ty du lịch lữ hành...........................94 4. Đối với người dân địa phương ....................................................................95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................96 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Bùi Đức Tính SVTH: Hồ Thị Kim Hoàng - K43KTDL 1 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài: Bảo tồn và phát triển các đặc trưng văn hóa của một vùng, của một quốc gia là điều vô cùng quan trọng. Nó vừa giữ gìn, phát triển được truyền thống văn hóa của dân tộc để có thể “hòa nhập quốc tế nhưng không bị hòa tan”, vừa góp phần tích cực tạo động lực thúc đẩy xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống cho dân cư và đổi mới bộ mặt nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa.Tuy nhiên, để hoà nhập mà không bị hoà tan, Việt Nam cần biết khai thác tốt nhất những lợi thế so sánh về tài nguyên du lịch để thu hút ngày càng nhiều hơn nữa sự quan tâm của du khách quốc tế, đồng thời vẫn giữ được những nét giá trị văn hoá truyền thống, bản sắc riêng có của quốc gia. Trong xu thế hội nhập và mở cửa như hiện nay, làng nghề truyền thống đang dần lấy lại vị trí quan trọng của mình trong đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Những làng nghề này như một hình ảnh đầy bản sắc, khẳng định nét riêng độc đáo riêng không thể thay thế, một cách giới thiệu sinh động về đất nước và con người của mỗi vùng miền, địa phương. Vì vậy, phát triển làng nghề gắn với du lịch chính là một hướng đi đúng đắn và phù hợp, được nhiều quốc gia ưu tiên trong chính sách quảng bá và phát triển du lịch. (Theo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trên bài “Phát triển làng nghề gắn với du lịch” trang vanminhsonghong.gov.vn). Du lịch làng nghề - một loại hình du lịch mới - nhưng lại đáp ứng được hầu hết các tiêu chí nói trên, được xem là một giải pháp cấp thiết đối với ngành Du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa mạnh mẽ này. Năm 2012, ngành du lịch Việt Nam bất ngờ nhận được kết quả mà ngay cả người trong "nhà" cũng không ngờ tới với việc đón hơn 6,8 triệu lượt khách quốc tế và 32,5 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu đạt 160.000 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với năm 2011 (Theo Tổng Cục Du Lịch Việt Nam trên trang vietnamtourism.gov.vn). Đây cũng là năm rất thành công với ngành du lịch Thừa Thiên - Huế, với việc đón 2,5 triệu lượt khách, tăng 22% so với năm 2011, doanh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Bùi Đức Tính SVTH: Hồ Thị Kim Hoàng - K43KTDL 2 thu xã hội từ du lịch đạt trên 4.950 tỷ đồng, nguồn thu dịch vụ du lịch đóng góp 48% vào GDP của địa phương (Nguồn: Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế). Đầu tư của nhà nước và tư nhân vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cho du lịch ngày càng tăng. Có thể nói ở đâu du lịch phát triển, ở đó diện mạo đô thị, nông thôn được chỉnh trang, sạch đẹp hơn, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Thừa Thiên Huế nằm ở vị trí trung tâm của đất nước, trên trục Bắc - Nam của các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển, gần tuyến hành lang Đông - Tây của tuyến đường Xuyên Á. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ với Khu kinh tế - thương mại Chân Mây – Lăng Cô. Có điều kiện thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng, phong phú với nhiều thắng cảnh nổi tiếng như sông Hương, núi Ngự, đồi Thiên An - Vọng Cảnh, đặc biệt là Đại Nội Huế, hệ thống lăng tẩm đồ sộ. Huế là cố đô duy nhất còn giữ lại gần như nguyên vẹn một tổng thể kinh đô của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam với các công trình kiến trúc độc đáo, chính vì vậy tháng 12/1993 Quần thể các di tích văn hóa cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đến tháng 11/2003 UNESCO công nhận nhã nhạc Huế là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đó là tài nguyên vô giá để Huế trở thành một trung tâm văn hóa, du lịch của miền Trung và cả nước. Hơn thế nữa Huế còn được chọn xây dựng trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, là nơi hội tụ và phát triển các làng nghề truyền thống đặc trưng đã làm nên bốn kỳ festival nghề truyền thống ấn tượng thu hút khá nhiều du khách trong nước và quốc tế. Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh thành có nhiều làng nghề truyền thống nhất ở Việt Nam, và khi nói đến các làng nghề ở Huế không ai là không biết tới một làng nghề khá quen thuộc đó là: Làng nghề hoa giấy Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay cả làng Thanh Tiên chỉ còn khoảng 35-40 hộ theo nghề hoa giấy, song nỗ lực của những nghệ nhân đã tạo cho hoa giấy Thanh Tiên một luồng sinh khí mới. Muốn duy trì được làng nghề truyền thống ngoài việc sản xuất sản phẩm thủ công truyền thống của làng, cần phải kết hợp đưa hoạt động du lịch vào khai thác tại làng . Để hoạt động du lịch ở làng hoa giấy Thanh Tiên phát triển thật sự có hiệu quả, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế, xã hội của tỉnh nhà phát triển. Đồng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Bùi Đức Tính SVTH: Hồ Thị Kim Hoàng - K43KTDL 3 thời lưu giữ và giới thiệu được những nét văn hóa đặc sắc nhất tới bạn bè quốc tế, thì chúng ta cần phải có sự nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa, đầu tư, phát triển du lịch làng nghề một cách cụ thể và có hiệu quả. Chính vì thế nên tôi đã chọn đề tài nghiên cứu "Phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại làng hoa giấy Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế" với mong muốn sẽ đóng góp được một phần nào cho sự phát triển du lịch làng nghề hoa giấy Thanh Tiên nói riêng và cho các làng nghề truyền thống Huế nói chung. 2. Mục đích nghiên cứu: Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch làng nghề. Thứ hai, phân tích tình hình khai thác tiềm năng phát triển làng nghề gắn với du lịch nhằm thu hút khách du lịch . Thứ ba, đề xuất các giải pháp để phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại làng hoa giấy Thanh Tiên. 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài: + Không gian nghiên cứu: Tại làng hoa giấy Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. + Thời gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong thời gian từ 20/02/2012 đến 15/05/2013. 4. Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện đề tài, tôi đã vận dụng phương pháp nghiên cứu, trong đó có một số phương pháp chủ yếu sau: a. Phương pháp thu thập thông tin và số liệu: Thông tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu được thu thập từ 2 nguồn cơ bản:  Nguồn thông tin thứ cấp: Sưu tầm, thu thập các thông tin từ sách, báo, tạp chí, internet, các bài báo cáo nghiên cứu... có liên quan đến nội dung đề tài. Trên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Bùi Đức Tính SVTH: Hồ Thị Kim Hoàng - K43KTDL 4 cơ sở đó, tiến hành chọn lọc, hệ thống hóa, xử lý để rút ra những nội dung đáp ứng yêu cầu nghiên cứu.  Nguồn thông tin sơ cấp: Thông tin có được qua phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn trực tiếp người dân địa phương tại làng nghề truyền thống hoa giấy Thanh Tiên. b. Phương pháp lập bảng hỏi: Sau khi xác định các biến dữ liệu cần thu thập dựa trên mục tiêu nghiên cứu, thiết kế được 2 bảng hỏi: Bảng dành cho khách du lịch (gồm khách quốc tế và nội địa) và bảng dành cho người dân địa phương tham gia sản xuất sản phẩm làng nghề. Bảng hỏi gồm 2 dạng câu hỏi: câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Trong đó, câu hỏi mở chỉ dùng để lấy thông tin thêm về cảm nhận chung của du khách, của người dân khi tham gia du lịch tại làng nghề hoa giấy Thanh Tiên. c. Phương pháp xử lý số liệu:  Đối với số liệu thứ cấp: dùng phương pháp thống kê mô tả, bảng biểu.  Đối với số liệu sơ cấp: các bảng hỏi sau khi thu về được kiểm tra để loại bỏ những bảng không hợp lệ, cuối cùng chọn ra 170 bảng hợp lệ, trong đó 120 bảng du khách ( 25 bảng nội địa + 95 bảng Quốc tế) và 50 bảng người dân địa phương dùng cho việc nghiên cứu. d. Phương pháp phân tích thống kê: Sau khi tiến hành điều tra thì đề tài tiếp tục sử dụng phương pháp thống kê để hệ thống và tổng hợp tài liệu. Các công cụ và kỹ thuật tính toán được xử lý trên chương trình SPSS 16.0 với các phép phân tích chính, như: Frequency (phân tích tần số và giá trị trung bình), Crosstab (bảng chéo) và Anova (phân tích phương sai). Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Bùi Đức Tính SVTH: Hồ Thị Kim Hoàng - K43KTDL 5 5. Cấu trúc nội dung của báo cáo KLTN: Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, phụ lục, nội dung và kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về du lịch, làng nghề, làng nghề truyền thống, sự kết hợp giữa du lịch và làng nghề truyền thống. Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại làng hoa giấy Thanh Tiên. Chương 3: Giải pháp phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại làng hoa giấy Thanh Tiên. Do giới hạn về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm, nội dung Khóa luận khó tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự góp ý của Quý thầy cô giáo và các bạn độc giả để đề tài được hoàn thiện và mang tính khả thi hơn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Bùi Đức Tính SVTH: Hồ Thị Kim Hoàng - K43KTDL 91 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I. Kết luận “Du lịch làng nghề không còn là một khái niệm xa lạ trên thế giới. Với nhiều vùng đất, nó là sự kết hợp “ đẻ trứng vàng”. Còn với Thừa Thiên Huế, xem chừng phải còn chờ lâu nữa mới có được những “ trứng vàng” thực sự. Người ta đang nói nhiều đến hiệu quả kinh doanh của du lịch chưa tương xứng với tiềm năng hiện có, tính bền vững chưa cao, sản phẩm làng nghề còn đơn điệu, chưa mang tính cạnh trạnh Còn tôi lại nghĩ đến khát vọng và ý tưởng không thiếu mà bằng chứng là hiệu quả thấy rõ từ những Festival nghề truyền thống Huế, nhưng đã gặp khó ở khía cạnh con người và ở tầm nhìn xa trông rộng với những cách làm giàu tính sáng tạo. Đó là những vấn đề đặt ra cho các nhà hoạch định chiến lược phát triển du lịch suy nghĩ, tìm hướng phát triển để khai thác tốt nhất thế mạnh dịch vụ du lịch của Thừa Thiên Huế. Du lịch làng nghề phải được xem là dự án phát triển trong tầm nhìn chiến lược phát triển du lịch tổng thể của tỉnh để thế mạnh này không chỉ là những nhà hàng, khách sạn, lăng tẩm trên địa bàn thành phố Huế mà được mở rộng ra về các làng nghề, đô thị mới ở các huyện, thị xã trong tỉnh, làm phong phú địa chỉ tham quan du lịch, hấp dẫn du khách bốn phương và làm giàu cho vùng đất”. (Trích Báo Thừa Thiên Huế, ngày 27/03/2013 – Bài đăng: Du lịch làng nghề, mỏi mắt chờ “gà đẻ trứng vàng”) Huế vốn nổi tiếng là một thành phố mang nhiều dấu ấn lịch sử, là một thành phố văn hóa và là di sản của nhân loại. Chính vì thế, công tác nghiên cứu những làng nghề truyền thống đặc trưng ở đây rất cần thiết. Nó không chỉ giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quát về làng nghề để có những định hướng đúng đắn, mà còn giúp quảng bá những ngành nghề này đến cho mọi người – những ai yêu Huế. Địa bàn xã phú Mậu, huyện Phú Vang là nơi vốn có rất nhiều nghề thủ công truyền thống nổi tiếng. Nhưng hiện nay các làng nghề đã không còn tồn tại, ngoại trừ làng hoa giấy Thanh Tiên và tranh làng Sình. Chính vì thực tế đó ngày càng nêu cao vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo tồn phát triển của làng nghề. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Bùi Đức Tính SVTH: Hồ Thị Kim Hoàng - K43KTDL 92 Với mong muốn đóng góp vào việc giải quyết vấn đề trên, thông qua đề tài này tôi đã xác lập được những điều kiện cần thiết để phát triển làng nghề gắn với du lịch đáp ứng các yêu cầu của khách du lịch quốc tế; đồng thời đánh giá sơ lược tình hình khai thác tiềm năng phát triển làng nghề gắn với du lịch tại làng Thanh Tiên trong những năm qua; và cuối cùng đưa ra một số giải pháp nhằm giúp làng khai thác hiệu quả hơn tiềm năng phát triển làng nghề gắn với du lịch nhằm tăng cường thu hút du khách quốc tế trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Công trình nghiên cứu này góp phần nhỏ trong việc nghiên cứu và tìm hiểu tại làng nghề Thanh Tiên. Tuy nhiên, do sự hạn chế về thời lượng nên không thể đi hết mọi khía cạnh của làng nghề. Hi vọng rằng, với sự quan tâm đúng mức của các cấp ngành có liên quan, làng nghề hoa giấy Thanh Tiên sẽ có sức sống mạnh mẽ hơn. Thay cho lời kết về đề tài nghiên cứu của mình, tôi xin được đưa ra ý kiến của bác Nguyễn Hóa trưởng thôn làng Thanh Tiên: “Bỏ nghề của cha ông từ bao đời nay, thử hỏi ai không bứt rứt. Thế nhưng , sự thay đổi của cuộc sống bắt buộc chúng tôi phải bỏ nghề. Nếu thật sự hoa giấy có thể bán được và mang lại lợi ích kinh tế thì chúng tôi sẵn sàng giữ gìn và phát huy cái nghề đã gắn bó với chúng tôi từ bao đời nay. Nhưng mong manh và trắc trở quá !” II. Kiến nghị 1. Đối với Tỉnh Thừa Thiên Huế  Tỉnh Thừa Thiên Huế cần có cơ chế, chính sách hợp lý, ưu đãi để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nhằm huy động tối đa các nguồn lực, kinh doanh hiệu quả, từ đó sẽ tác động tích cực đến việc phát triển làng nghề gắn với các hoạt động du lịch.  Tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ vốn cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng ( đường xá, các công trình kiến trúc cổ) ở làng nghề. Coi trọng công tác tư vấn, đào tạo đội ngũ quản lý cơ sở cho làng nghề. Có chính sách khuyến khích nghiên cứu sản xuất và sử dụng trang thiết bị kỹ thuật cho làng nghề, chính sách cho vay ưu đãi bao gồm vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để có vốn cho đầu tư đổi mới công nghệ và cho sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ cho cho các nghệ nhân làng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Bùi Đức Tính SVTH: Hồ Thị Kim Hoàng - K43KTDL 93 trong công tác đảm nhận nhiệm vụ thiết kế mẫu mã, đào tạo đội ngũ lao động lành nghề.  Tỉnh có sự chỉ đạo thống nhất và quan tâm hơn nữa đến phát triển làng nghề, tuyến điểm tham quan du lịch, có ưu đãi về chính sách khuyến khích đầu tư vào làng nghề, nhất là việc giao đất và mặt bằng kinh doanh thuận lợi, lâu dài; các chính sách ưu đãi về thuế cho các năm đầu kinh doanh chưa có khách.  Có chính sách ưu đãi đối với các nghệ nhân, công nhận mới danh hiệu nghệ nhân. Có qui định về cơ chế phân chia lợi nhuận thu từ hoạt động du lịch nhằm bảo đảm lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, đóng góp địa phương bảo tồn làng nghề và một phần trả lương cho nghệ nhân, thợ thủ công ở các cơ sở sản xuất được chọn đầu tư phục vụ du lịch để họ có thể yên tâm theo đuổi nghề. 2. Đối với Chính quyền địa phương tại làng nghề  Cần có các phương án giữ gìn, khôi phục và phát triển làng nghề Thanh Tiên lâu dài và bền vững. Chính quyền địa phương cần có quy hoạch tổng thể và chi tiết phát triển làng nghề, có kế hoạch khuyến khích, động viên nghệ nhân, mở rộng các mô hình truyền nghề; thành lập các quỹ hỗ trợ đào tạo về tay nghề thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn của lực lượng thợ.  Công tác đầu tư và khai thác dịch vụ làng nghề cần có định hướng rõ ràng, đề nghị phải có một đầu mối thống nhất, đầu tư phải đi liền với việc khai thác với kinh phí ban đầu tốn kém, mất nhiều thời gian nghiên cứu đầu tư để tạo sản phẩm. Quảng bá, xúc tiến là vấn đề cần thiết đến với du khách và các hãng lữ hành, tránh tình trạng khi đã có tour, sản phẩm thì cho mạnh ai náy làm, giá cả không thống nhất, chất lượng không đồng bộ, vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến công tác đầu tư từ phái doanh nghiệp.  Công tác quy hoạch , phát triển làng nghề cần phải có sự quan tâm đầu tư đúng mức, nhất là hệ thống giao thông đường bộ, bãi đậu xe, khu vực tham quan, phục vụ các dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm lưu niệm Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Bùi Đức Tính SVTH: Hồ Thị Kim Hoàng - K43KTDL 94  Tuyên truyền và phổ cập các kiến thức chuyên môn về lịch sử, du lịch, giữ gìn vệ sinh cảnh quan và môi trường cho từng người dân địa phương. Công tác giữ gìn an ninh, an toàn cho du khách cần được quan tâm chú trọng.  Thành lập hợp tác xã du lịch làng nghề hoa giấy Thanh Tiên chuyên nghiệp.  Công tác quảng cáo tiếp thị được quan tâm và đầu tư có chiều sâu, nhất là thông qua hệ thống internet, email, trang website  Tổ chức thường xuyên các đợt tham quan và học tập kinh nghiệm; tham gia các hội chợ thương mại hàng hóa để họ có dịp tiếp cận với thị truờng trong và ngoài nước, qua đó có điều kiện cọ xát, học tập kinh nghiệm, nghiên cứu mẫu mã, kiểu dáng đồng thời giới thiệu và quảng bá sản phẩm. 3. Đối với các Doanh nghiệp và các công ty du lịch lữ hành  Xây dựng các chương trình tour du lịch hấp dẫn đặc sắc, đa dạng; kết hợp giữa các yếu tố lịch sử; truyền thống văn hóa và lễ hội dân gian. Đặc biệt, cần tạo sự liên kết giữa làng nghề Thanh Tiên trong một chương trình tham quan; đưa ra nhiều sự chọn lựa về loại chương trình, thời gian phù hợp cho du khách.  Thực hiện các chương trình du lịch cộng đồng liên kết với người dân địa phương; hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân để duy trì thường xuyên các hoạt động, các hội nghề, giỗ tổ nghề  Xây dựng chính sách giá đoàn, khách lẻ, giá hợp tác với các hãng lữ hành; tăng cường công tác quảng bá tiếp thị giới thiệu qua các kênh thông tin báo, đài, internet và tại các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế.  Tổ chức và thực hiện việc đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh cho các đơn vị, hộ kinh tế tư nhân khi thực hiện đúng các cam kết cũng như những qui định của Luật du lịch về Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; bằng cấp hướng dẫn viên du lịch  Du lịch làng nghề vẫn còn mô hình mới cho các công ty dịch vụ lữ hành khách sạn, họ cần phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội mới. Các công ty dịch vụ khách sạn lữ hành cùng chung tay góp sức với người

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphattriendulichlangnghetruyenthongtailanghoagiaythanhnienthuocxaphumau_huyenphu_tinh_thua_thien_hue.pdf
Luận văn liên quan