Tóm tắt Luận án Giải pháp mạng trên chip tái cấu hình dùng cho các hệ thống phức hợp

Kết luận Việc sử dụng mô hình truyền thống mạng trên chip là một định hướng nghiên cứu đã và đang được các nhà khoa học quan tâm. Tuy nhiên, để mô hình mạng trên chip sớm được ứng dụng một cách đại trà, các nhà khoa học cần tiếp tục hoàn thiện mô hình này, đặc biệt là tăng khả năng thích ứng của mô hình đối với những thay đổi của vi mạch trong quá trình sản xuất cũng như trong quá trình hoạt động. Do vậy, chúng tôi đã nghiên cứu và đề xuất một giải pháp tái cấu hình mạng truyền thông trên chip thông qua việc đưa ra cơ chế cập nhật thông tin định tuyến. Giải pháp cập nhật thông tin định tuyến này cho phép mạng trên chip thay đổi đường định tuyến một cách linh hoạt, ứng với các thay đổi của mạng khi có bộ định tuyến bị lỗi (lay rời khỏi mạng). Luận án này đã tổng quan hoạt động truyền thông trên chip sử dụng mô hình mạng, đặc biệt là các kiến trúc truyền thông có khả năng tái cấu hình. Để khảo sát hoạt động truyền thống mạng trên chip, tôi đã xây dựng mạng trên chip với các đặc điểm truyền thông của mạng chuyển mạch gói và định tuyến XY tại nguồn. Kết quả khảo sát mô hình mạng trên chip đã được công bố tại công trình [Cl] Hướng trọng tâm nghiên cứu giải pháp tái cấu hình trong nghiên cứu thiết kẽ hệ thống, luận án cũng đã hệ thống lại các nghiên cứu tái cấu hình và các giải pháp tái cấu hình. Tác giả và nhóm nghiên cứu của mình đã công bố công trình tổng quan về xu thế tái cấu hình công bố tại công trình [32] đã được chấp nhận đăng trên Tạp chí Điện tử - Viễn thông JEC năm 2017.

pdf34 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 453 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Giải pháp mạng trên chip tái cấu hình dùng cho các hệ thống phức hợp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_giai_phap_mang_tren_chip_tai_cau_hinh_dung_c.pdf
Luận văn liên quan