[Tóm tắt] Luận án Một lớp thuật toán phỏng tiến hóa sinh học dựa trên thông tin định hướng giải bài toán đa cực trị

Thuật toán DEAL đã được thiết kế và thực nghiệm với rất nhiều bài toán, các kết quả thử nghiệm đều cho thấy sự khả quan. Tuy nhiên đây chỉ mới là các bài toán thử nghiệm mang tính lý thuyết, được xây dựng từ kinh nghiệm thiết kế và vận hành các thuật toán. Sẽ tròn vẹn hơn nếu thuật toán DEAL được thử nghiệm với một bài toán thực tế.

pdf28 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 902 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu [Tóm tắt] Luận án Một lớp thuật toán phỏng tiến hóa sinh học dựa trên thông tin định hướng giải bài toán đa cực trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_lop_thuat_toan_phong_tien_hoa_sinh_hoc_dua_tren_thong_tin_dinh_huong_giai_bai_toan_da_cuc_tritt.pdf
Luận văn liên quan