[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu thực trạng bệnh tật và hiệu quả một số giải pháp chăm sóc y tế cho người cai nghiện ma túy tại các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội của thành phố Hồ Chí Minh (2007 - 2010)

KIẾN NGHỊ 1. Nghiên cứu định biên CNYT cho các TT BGDLĐXH theo quy mô hoạt động của từng TT, đảm bảo các TT đều có bác sỹ và các chức danh cán bộ y tế khác 2. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngữ CBYT ở các TT BGDLĐXH về chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng công tác xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CNMT và quản lý sau cai tại TT BGDLĐXH

pdf24 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1039 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu [Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu thực trạng bệnh tật và hiệu quả một số giải pháp chăm sóc y tế cho người cai nghiện ma túy tại các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội của thành phố Hồ Chí Minh (2007 - 2010), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf555555555555.pdf