Luận văn Chất lượng ban hành văn bản hành chính của ủy ban nhân dân phường, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Để nâng cao chất lượng ban hành VBHC chính, trong thời gian tới Nhà nước và chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND phường cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: Thứ nhất, nâng cao nhận thức CBCC về vai trò của VBHC đối với hoạt động quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC làm việc tại UBND, đặc biệt là CBCC tham gia vào hoạt động ban hành văn bản. Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC làm việc tại UBND phường, chú trọng công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng để trang bị những kiến thức và kỹ năng về soạn thảo và ban hành văn bản. Bên cạnh đó tổ chức câu lạc bộ về soạn thảo văn bản, khuyến khích CBCC tham gia. Thứ ba, hoàn thiện quy trình ban hành văn bản hành chính, quy trình ban hình chi tiết cụ thể sẽ tạo thuận lợi cho CBCC tham gia soạn thảo cũng như quy trách nhiệm trong việc văn bản ban hành ra có chất lượng hay không. Thứ tư, thực hiện tiêu chuẩn hóa VBHC của UBND phường, trong đó có những nội dung cơ bản như chuẩn hóa thể thức và cách trình bày văn bản; chuẩn hóa văn phong, ngôn ngữ sử dụng trong VBHC; chuẩn hóa cấu trúc; chuẩn hóa quy trình, thủ tục ban hành. Thứ năm, trang bị, nâng cấp các thiết bị kỹ thuật bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động ban hành văn bản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác soạn thảo văn bản, đáp ứng được với công cuộc cải cách hành chính hiện nay. Những giải pháp đưa ra trên cơ sở những hạn chế cũng như những nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động ban hành VBHC của UBND

pdf129 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Chất lượng ban hành văn bản hành chính của ủy ban nhân dân phường, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_chat_luong_ban_hanh_van_ban_hanh_chinh_cua.pdf
Luận văn liên quan