Tóm tắt Luận văn Chất lượng ban hành văn bản hành chính của ủy ban nhân dân phường, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Về lý luận, luận văn đã nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề lý luận cơ bản về VBQLNN nói chung và VBHC nói riêng, chức năng và đặc điểm của VBHC, vai trò của VBHC đối với hoạt động QLNN của UBND phường, những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động ban hành VBHC của UBND phường, đặc biệt luận văn đã đề cập đến những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ban hành VBHC. Về thực trạng công tác ban hành VBHC của UBND các phường trên địa bàn quận Gò Vấp – địa phương đã thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND, cho đến nay theo Luật tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016. Tại Khoản 2 Điều 142, Luật đã quy định chấm dứt việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội và Nghị quyết số 124/2009/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 1/1/2016. Trong những năm gần đây, công tác ban hành VBHC đã đạt được những kết quả nhất định, chất lượng ban hành VBHC được nâng lên, những sai sót về mặt nội dung và thể thức, kỹ thuật trình bày có xu hướng giảm dần, nhiều UBND phường đã quan tâm hơn đến công tác soạn thảo văn bản, xây dựng quy chế về công tác văn thư, trang bị các trang thiết bị cơ bản phục vụ cho công tác soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn về công tác soạn thảo văn bản còn có những điểm chưa thống nhất, gây khó khăn cho cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác soạn thảo văn bản. Đồng thời các quy định có tính chất pháp lý về công tác soạn thảo văn bản chưa có tính cưỡng chế cao, một số cơ quan ban hành văn bản còn nhiều sai sót nhưng chưa được xử lý. Một số CBCC ở địa phương chưa có nhận thức đúng vai trò của VBHC trong QLNN; nhiều CBCC tham gia công tác soạn thảo văn bản chưa được trang bị những kiến thức cơ bản về QLNN, pháp luật đặc biệt là những kiến thức và kỹ năng soạn thảo văn bản; các trang thiết bị, kỹ thuật cũ, thường xuyên hư hỏng, không được nâng cấp thường xuyên; kinh phí dành cho công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo của UBND các phường.

pdf32 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Chất lượng ban hành văn bản hành chính của ủy ban nhân dân phường, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_chat_luong_ban_hanh_van_ban_hanh_chinh_cua.pdf
Luận văn liên quan