Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các bài toán quy hoạch để áp dụng vào việc giảng dạy khối chuyên tin THPT

Quy hoạch động là một mảng rất rộng. Nếu đi hết tất cả các vấn đề của quy hoạch động là một khối lượng kiến thức rất khổng lồ, các vấn đề ứng dụng của quy hoạch động cũng rất nhiều, rất phong phú và đa dạng. Trong luận văn đã nghiên cứu và trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết quy hoạch động và những thuật toán ứng dụng quy hoạch động. Đồng thời luận văn cũng đã nhận dạng và phân loại một số dạng bài toán ứng dụng trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh olympic, Quốc gia của bộ môn Tin học.

pdf26 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 1865 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các bài toán quy hoạch để áp dụng vào việc giảng dạy khối chuyên tin THPT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftomtat_19_944.pdf
Luận văn liên quan