Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu chiết tách CURCUMIN từ củ nghệ vàng CHAMPASAK - Lào bằng dung dịch NaOH

Xác định được các thông số hóa lý ban đầu của nguyên liệu của nghệ vàng Champasack - Lào: Độ ẩm của củ nghệ tươi 88,512%; độ ẩm của mẫu bột nghệ khô: 10,924%; hàm lượng tro của mẫu bột nghệ khô: 8,715%. Hàm lượng các kim loại nặng Pb, As, Cd đều thấp hơn với quy chuẩn của Việt Nam về quy định phụ gia phẩm màu trong thực phẩm, riêng Hg có hàm lượng cao cần chú ý trong việc sử dụng.

pdf26 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 2879 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu chiết tách CURCUMIN từ củ nghệ vàng CHAMPASAK - Lào bằng dung dịch NaOH, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfleanhtuan_tt_8204.pdf
Luận văn liên quan