Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầm

(Bản scan) Trong những năm gần đây chăn nuôi tăng trưởng bình quân 8,9%/năm và có sự chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô trang trại để nâng cao hiệu quả. Mỗi năm chăn nuôi thải ra khoảng 75-85 triệu tấn phân việc xây dựng hầm Biogas để xử lý về môi trường và tận dụng nguồn Biogas để tạo ra năng lượng mang lại hiệu quả lớn về kinh tế.

pdf26 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 1815 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftomtat_10_2323.pdf
Luận văn liên quan