Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Du lịch Đắk Nông phát triển không chỉ khai thác lợi thế cạnh tranh của tỉnh, tạo thêm công ăn việc làm, tăng nguồn thu ngân sách địa phương mà còn bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ tài nguyên môi trường. Trong những năm qua, ngành Du lịch Đắk Nông đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên trong quá trình phát triển còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch chưa hoàn thiện, doanh thu từ du lịch còn thấp, chưa tạo được sản phẩm du lịch gắn với đặc thù của địa phương, cộng đồng dân cư chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của phát triển du lịch và hưởng lợi từ du lịch mang lại, nguồn nhân lực cho phát triển du lịch còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch còn khó khăn, Chính vì vậy, việc hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch góp phần quan trọng trong việc phát triển các hoạt động du lịch, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, chỉ ra những nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém trong công quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, phân tích những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, luận văn đã đưa ra những nhóm giải pháp chính để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bản tỉnh Đắk Nông đó là: (i) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về du lịch; (ii) Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch phát triển du lịch; (iii) Thu hút đầu tư phát triển du lịch; (iv) Đa dạng hóa sản phẩm du lịch; (v) Kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh; (vi) Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến về du lịch, liên kết hợp tác phát triển du lịch của tỉnh; (vii) Bảo vệ môi trường và tài nguyên du lịch. Các giải pháp đó cùng với mục tiêu, định hướng rõ ràng, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đóng góp tích cực cho ngành du lịch của tỉnh phát triển bền vững.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ố Cần Thơ Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh vị trí địa lý là đầu mối giao thông quan trọng giữa các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần thơ được ví như ''đô thị miền sông nước''. Cần Thơ có hệ thống sông ngòi chằng chịt, vườn cây ăn trái bạt ngàn, đồng ruộng mênh mông. Các cù lao như: Tân Lộc, cồn Sơn, cồn Khương, cồn Âu... trên sông Hậu hết sức độc đáo để phát triển loại hình du lịch sông nước. Để Ngành du lịch của thành phố phát triển, thành phố Cần Thơ đã thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước chủ yếu sau: Xây dựng tốt cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch; bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch cho từng giai đoạn phù hợp với xu thế phát triển chung hiện nay và những năm tiếp theo; tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, tăng cường việc liên doanh, liên kết trong và ngoài nước; ưu tiên hỗ trợ cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch đáp ứng yêu cầu mới. 1.4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng là vùng đất Nam Tây Nguyên, nằm trên ba cao nguyên và là khu vực đầu nguồn của 7 hệ thống sông suối lớn. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch của Lâm Đồng khá phát triển. Trong thời gian quan Lâm Đồng đã thực hiện những giải pháp sau: Chú trọng kiện toàn công tác tổ chức của ngành; phát huy vai trò quản lý nhà nước về hoạt động du lịch đối với tất cả các đối tượng; tổ chức lấy ý kiến đông đảo công chức trong ngành và nhân dân trên địa bàn để xây dựng hình ảnh, biểu tượng của du lịch Lâm Đồng; đầu tư xây dựng một số quy hoạch chi tiết ở các khu du lịch trọng điểm để làm cơ sở cho việc đầu tư và kêu gọi đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; tăng cường phối hợp liên ngành và liên vùng trong việc 9 thực hiện quy hoạch, quản lý ngành, xúc tiến quảng bá du lịch và bảo vệ môi trường. 1.4.3. Bài học rút ra cho tỉnh Đắk Nông Từ kinh nghiệm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở các địa phương nêu trên, có thể rút ra một số bài học cho tỉnh Đắk Nông như sau: Phải xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch cho thời gian dài, hợp lý; có chiến lược, kế hoạch và các chính sách khai thác tiềm năng thúc đẩy du lịch phát triển ; cần đa dạng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đồng thời tạo ra được các sản phẩm du lịch đặc thù, độc đáo của địa phương để thu hút du khách; làm tốt công tác tuyên truyền, xúc tiến du lịch. Cần có sự liên kết, hợp tác giữa các địa phương, các vùng, các doanh nghiệp với nhau để phát triển du lịch; quan tâm đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch của địa phương; thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động du lịch, bảo vệ tài nguyên du lịch, môi trường tự nhiên và xã hội của du lịch. 10 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG 2.1. Khái quát về tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Đắk Nông 2.1.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch của tỉnh Đắk Nông 2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên Tỉnh Đắk Nông có diện tích tự nhiên 6.514 Km2, nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Nam của Tây Nguyên. Địa hình đa dạng và phong phú, có sự xen kẽ giữa các địa hình thung lũng, cao nguyên và núi cao. Khí hậu ôn hòa, mát mẻ mang đậm nét một vùng cao nguyên nhiệt đới gió mùa và chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Đắk Nông có khoáng sản bô xít với trữ lượng 3,4 tỷ tấn quặng thô là lợi thế để Đắk Nông phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp nhôm và dịch vụ phụ trợ công nghiệp khai thác bô xít, luyện Alumin. 2.1.1.2. Tài nguyên du lịch Đắk Nông được thiên nhiên ưu ái ban tặng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đó là những khu rừng già nguyên sinh, khí hậu ôn hòa, mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hệ thống thác nước, sông hồ, các khu bảo tồn thiên nhiên, hệ thống hang động núi lửa độc đáoĐắk Nông có nền văn hóa đa dạng, mang đậm đặc trưng, sắc thái văn hóa của 40 dân tộc anh em đến từ ba miền đất nước. Tỉnh có nhiều di sản văn hóa nổi bật là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại và có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh. 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 2.1.2.1. Điều kiện kinh tế Kinh tế Đắk Nông đã đạt được những thành tựu đáng kể với tốc độ tăng trưởng khá và ổn định, bước đầu phát huy các thế mạnh về phát triển công nghiệp khai khoáng, cây công nghiệp dài ngày, cây lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, ... Cơ cấu nền kinh tế cũng có những chuyển biến tích cực, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm dần, khu vực công nghiệp, dịch vụ tăng dần đúng định hướng. 2.1.2.2. Điều kiện xã hội Dân số Đắk Nông năm 2014 hơn 560.000 người, mật độ dân số bình quân đạt 86,83 người/km2. Toàn tỉnh có 40 dân tộc cùng chung sống, phần lớn dân cư của tỉnh là dân di cư tự do nơi khác đến. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, dịch vụ y tế công được nâng cao chất lượng, cơ sở hạ tầng y tế tiếp tục được đầu tư. * Tình hình chính trị, quốc phòng - an ninh Trong những năm qua, tình hình chính trị xã hội ồn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác giáo dục quốc phòng được chú trọng 2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Đắk Nông đối với HĐDL trên địa bàn 2.1.3.1. Những thuận lợi Đắk Nông có vị trí chiến lược thuận lợi, hệ thống giao thông thuận tiện đồng thời nằm trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, các giá trí văn hóa, lịch sử đặc sắc. Điều kiện kinh tế tăng trưởng khá và ổn định, nguồn lao động trẻ, dồi dào, năng động... là nền tảng vững chắc để phát triển du lịch nhanh và bền vững ở hiện tại và tương lai sau này. 2.1.3.2. Những khó khăn 11 Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất nông nghiệp thiếu bề vững. Kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch còn thiếu thốn. Việc phá rừng, cảnh quan thiên nhiên còn xảy ra làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. 2.2. Tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2011 -2015 2.2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật cho phát triển du lịch - Cơ sở lưu trú: Từ 2011 – 2015 các cơ sở lưu trú của tỉnh tăng trưởng nhanh cả số lượng và chất lượng. Tính đến cuối năm 2015, Trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 174 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng với 1970 phòng - Cơ sở ăn uống: Có khoảng 26 nhà hàng phục vụ các món ẩm thực địa phương và các đặc sản vùng miền. - Dịch vụ vui chơi, giải trí: Đắk Nông có nhiều cơ sở kinh doanh cà phê, karaoke, massage, hồ bơi, câu cá thư giãn, vui chơi giải trí. 2.2.2. Kết quả kinh doanh hoạt động du lịch Giai đoạn 2006-2010, đạt 630.000 lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân khách du lịch đạt 6,41%/năm; tổng doanh thu đạt: 49.300 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu: 33,14%/năm. Giai đoạn 2011-2015 tổng lượt khách đạt: 816.768 lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,15%. Doanh thu du lịch thực hiện giai đoạn 2011-2015 đạt 106.795 triệu đồng, tăng trưởng bình quân đạt 10,4%. Khách đến Đắk Nông chủ yếu là khách nội địa và xét về tỉ trọng khách du lịch quốc tế chiếm tỉ lệ nhỏ chỉ khoảng 7% trên tổng lượng khách. Thực tế khách du lịch quốc tế đến Đắk Nông chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của tỉnh. Doanh thu du lịch của tỉnh Đắk Nông có sự tăng trưởng trong giai đoạn 2011 – 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này là 10,4%/năm. GDP của ngành du lịch năm 2010 đạt 0,029%; năm 2015 đạt 0,017%, so với GDP toàn tỉnh, chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch mà tỉnh đề ra: năm 2010 chiếm 1%, năm 2015 chiếm 3% GDP toàn tỉnh. Bảng 2.1. Bảng tổng hợp khách du lịch và doanh thu du lịch, giai đoạn 2011 – 2015 Stt Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 I Tổng lượt khách 140.000 154.000 155.000 170.000 197.768 1 Khách nội địa 132.800 147.605 148.355 164.350 192.353 2 Khách quốc tế 7.200 6.395 6.645 5.650 5.415 II Doanh thu du lịch (Triệu đồng) 17.000 24.500 20.000 22.000 23.295 (Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) Về đầu tư du lịch, tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thu hút các nguồn lực trong xã hội để phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm phát triển du lịch. Một số dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung Ương, ngân sách của Tỉnh, Trung ương hỗ trợ tập trung vào đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống nước sinh hoạt, tại các khu, điểm du lịch của tỉnh. - Đánh giá những kết quả đạt được: Bước đầu đã hình thành hệ thống các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh, hình thành các tuyến, tour du lịch phục vụ khách tham quan du lịch. Cơ sở hạ tầng, khách sạn, nhà hàng cơ bản hình thành đảm bảo phục vụ du khách, tốc độ tăng trưởng tương đối, doanh thu và lượt khách tăng đều. 12 Công tác quản lý nhà nước về du lịch được triển khai thực hiện với sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác quy hoạch du lịch từ tổng thể đến chi tiết được triển khai, tạo cơ sở pháp lý cho đầu tư và phát triển du lịch. Công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch được thực hiện với nhiều hình thức và phương tiện. - Những hạn chế: Nhu cầu khai thác tài nguyên của các ngành kinh tế, đặc biệt là thủy điện đã làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, làm suy giảm tài nguyên và môi trường du lịch. Hạ tầng các khu du lịch còn hạn chế, thiếu đồng bộ, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chưa thu hút được khách tham quan du lịch, Thực trạng doanh nghiệp đầu tư, khai thác tài nguyên du lịch còn nhiều vấn đề tồn tại như các dự án đầu tư có tiến độ triển khai chậm, năng lực đầu tư của doanh nghiệp du lịch còn hạn chế, tình trạng khai thác tài nguyên du lịch chưa chú trọng đến tính bền vững, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch chỉ dừng lại ở việc xúc tiến, kêu gọi dự án, chưa có sản phẩm cụ thể, độc đáo. 2.3. Thực trạng quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2011 - 2015 2.3.1. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hoạt động du lịch tại Đắk Nông Tỉnh Đắk Nông đã sớm thực hiện việc xây dựng, quản lý quy hoạch, chỉ đạo ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch. Năm 2006, Tỉnh đã phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển du lịch – Tổng cục du lịch xây dựng đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020” làm cơ sở cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và ngành du lịch nói riêng. Tiến hành quy hoạch chi tiết các khu, điểm có thế mạnh, tiềm năng phát triển du lịch. Cùng với việc xây dựng, thực hiện quy hoạch, Tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về du lịch xây dựng kế hoạch phát triển du lịch, chính sách xúc tiến quảng bá, thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch. Bảng 2.2. Bảng tổng hợp các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2015 T T Nội dung Nguồn vốn Chủ đầu tư Kinh phí (Tỷ đồng) 1 Đường vào khu du lịch thác Đắk G’Lun Ngân sách tỉnh UBND huyện Tuy Đức 4,060 2 Đường điện khu du lịch thác Đắk G’Lun Ngân sách tỉnh UBND huyện Tuy Đức 10,778 3 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4 liên tỉnh IV Vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 28,007 4 Hạ tầng công viên Hồ Thiên Nga Ngân sách tỉnh UBND TX. Gia Nghĩa 84,992 5 Hệ thống cấp điện quy hoạch khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử Nâm Nung Ngân sách tỉnh và Trung ương hỗ trợ UBND tỉnh Đắk Nông 8,479 6 Đường giao thông, hệ thống thoát nước điện và cây xanh điểm du lịch sinh thái Hồ Trúc Ngân sách tỉnh UBND huyện Cư Jut 2,100 7 Đường vào thác Đắk G’Lung Ngân sách tỉnh UBND huyện Tuy Đức 10,047 8 Hoa viên điểm du lịch Hồ Tây Đắk Mil Ngân sách tỉnh UBND huyện Đắk Mil 27,895 (Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) Giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Đắk Nông đã triển khai 8 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch với tổng số vốn đầu tư là 166,314 tỷ đồng. Theo bảng tổng hợp các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ du lịch thì nguồn lực đầu tư chủ yếu là từ ngân sách Nhà nước. 13 Bảng 2.3. Tổng hợp các dự án đã và đang đầu tư phát triển du lịch Đắk Nông, giai đoạn 2011 – 2015 Stt Dự án Địa điểm Quy mô Sản phẩm điển hình Tổng số vốn Chủ đầu tư 1 Điểm du lịch sinh thái số 1, thác Đắk G’Lung Huyện Tuy Đức 91,6 ha Du lịch dã ngoại, khám phá rừng thác, vui chơi giải trí nghĩ dưỡng 14,2 tỷ đồng Công ty CP ĐTXD Phúc Lâm Thành 2 Khu Thiền viện Trúc lâm Đạo Nguyên Huyện Đắk Song 30 ha 30 tỷ đồng Thiền viện Hương Hải, Đồng Nai 3 Điểm du lịch sinh thái thác Lưu Ly Huyện Đắk Song 85 ha 105 tỷ đồng Công ty TNHH TM- DV Lâu Đài 4 Khu du lịch sinh thái cụm thác Đray Sáp – Gia Long Huyện Krông Nô 197,5 ha Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham quan thác nước 413,9 tỷ đồng Công ty CP ĐT-XD Liên Thành 5 Điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ Huyện Cư Jút 49 ha Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 50 tỷ đồng Công ty TNHH TM-DV sản xuất khoáng sản Phú Gia Phát 6 Tu Viện Liễu Quán Huyện Đắk G’Long 22 ha Du lịch tâm linh Ban Trị sự phất giáo tỉnh Đắk Nông (Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) Các dự án đã và đang đầu tư phát triển du lịch Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2015 có tổng số vốn đầu tư là 613,1 tỷ đồng, các dự án này đã hoàn tất thủ tục đầu tư, đang triển khai hoàn thiện và có dự án đang bán vé tham quan du lịch. 2.3.2. Công tác ban hành văn bản, tổ chức triển khai chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động du lịch tại địa phương Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển của Ngành du lịch Việt Nam nói chung và phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch các địa phương nói riêng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, như Luật Du lịch đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch Quyết định số 2162/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ''Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030'' đã chỉ rõ du lịch Đắk Nông có đặc điểm nổi trội về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn, hướng khai thác chủ yếu là du lịch văn hóa đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, du lịch sinh thái rừng, trong đó chú trọng điểm du lịch Thị xã Gia Nghĩa là trung tâm tỉnh lỵ Đắk Nông gồm các sản phẩm du lịch tham quan, sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao, hội nghị, hội thảo. 14 Bên cạnh đó Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 23/10/2006 về phát triển du lịch giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020, đồng thời đã chỉ đạo Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng văn bản để cụ thể hóa triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, cụ thể: Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 16/10/2012, về Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2015; Luật Du lịch, các văn bản hướng dẫn, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch được ban hành đầy đủ kịp thời. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp các ngành và địa phương thông qua nhiều hình thức để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các chủ thể tham gia hoạt động du lịch. Tuy nhiên công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quy định về du lịch còn chưa thường xuyên, cộng đồng dân cư vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa nhận thức hết vị trí, vai trò quan trọng của phát triển du lịch mang lại, việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm của doanh nghiệp kinh doanh du lịch và của khách du lịch. 2.3.3. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương Trong thời gian qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều công tác liên quan đến công tác quản lý các hoạt động du lịch, đặc biệt là dịch vụ lưu trú. Về tổ chức bộ máy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, được tách nhập năm 2008. Hiện nay cơ cấu tổ chức của Sở có 8 phòng tham mưu tổng hợp, quản lý nghiệp vụ và 08 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, đang thiếu 02 phòng tham mưu tổng hợp, quản lý nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ. Ở cấp huyện, thị xã: Công tác quản lý nhà nước về du lịch được giao cho phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã. 2.3.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch tại địa phương Hiện nay số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Số lao động phổ thông chiếm phần lớn (chiếm tới 86% trong tổng số lao động ngành du lịch) chủ yếu ở các bộ phận phục vụ trực tiếp như nhân viên phục vụ bàn, buồng, nhân viên tạp vụ, bảo vệ. Trong khi đó, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về du lịch còn rất thấp. Là một tỉnh mới thành lập, trên địa bàn chưa có cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Bên cạnh công tác đào tạo tại chỗ của các đơn vị kinh doanh du lịch, trong giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân cho cán bộ làm công tác du lịch tại các huyện, thị xã và lễ tân tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch. 2.3.5. Tổ chức quản lý và xúc tiến du lịch tại tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động du lịch tại các khu, điểm và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Các cơ sở kinh danh du lịch báo cáo định kỳ và đột xuất cho Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch về tình hình hoạt động, tình hình an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào ứng xử văn minh, thu hút khách du lịch, tiếp nhận và giải quyết kịp thời yêu cầu của khách du lịch. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý, điều hành phát triển du lịch còn những hạn chế do chưa xây dựng được các 15 quy chế phối hợp thực hiện, chẳng hạn việc giao đất, cho thuê đất, cho thuê rừng đối với các khu, điểm du lịch cho các nhà đầu tư chưa được nhanh gọn đã làm ảnh hưởng đến công tác xúc tiến đầu tư. Công tác tổ chức quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh được triển khai với nhiều hình thức nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch, tuy nhiên nguồn kinh phí rất hạn chế gây khó khăn trong thực thực hiện các hoạt động. 2.3.6. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch trên địa bàn được phân cấp quản lý. Từ năm 2011 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân cho cán bộ làm công tác du lịch tại các huyện, thị xã, tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch và tại các khu, điểm du lịch. Đã phối hợp với các ban ngành của tỉnh tiến hành điều tra, thẩm định và tái thẩm định các cơ sở lưu trú trong toàn tỉnh. Việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện, tuy nhiên chưa thực hiện thường xuyên, thông qua các báo cáo về tình hình quản lý hoạt động du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2011 – 2015. Việc kiểm tra, thanh tra mới chỉ dừng ở mức độ đôn đốc, nhắc nhở chứ chưa xữ lý một trường hợp nào. Sau khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch Sở đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan xử lý chấn chỉnh các nhà đầu tư du lịch yếu năng lực, đầu tư cầm chừng, không thực hiện đúng theo cam kết. Chẳng hạn như ở điểm du lịch sinh thái Thác Lưu Ly thuộc khu du lịch sinh thái lịch sử Nâm Nung, khu du lịch sinh thái cụm thác Đray Sáp – Gia Long, Điểm du lịch sinh thái Đắk G'Lun, Sở VH,TT&DL đã phối hợp với các ban, ngành trong tỉnh tổ chức kiểm tra và nhận thấy tình trạng nhà đầu tư thực hiện dự án chưa xong nhưng đã tổ chức bán vé, diện tích rừng xung quanh bị phá hủy nghiêm trọng, có nhiều hộ dân xâm canh trái phép trong khu, điểm du lịch. Sở cũng đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết những khiếu nại của du khách về an ninh, trật tự liên quan đến du lịch, giúp người dân, doanh nghiệp, du khách nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an ninh, trật tự của địa phương. vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn tính mạng và tài sản cho khách du lịch. 2.4. Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở tỉnh Đắk Nông gia đoạn 2011 -2015 2.4.1. Những kết quả đạt được Trong thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn song công tác quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Đắk Nông đã có bước chuyển biến rất tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển. Cụ thể là: Thứ nhất, công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển du lịch được tỉnh rất quan tâm, thực hiện sớm ngay sau khi tái thành lập Tỉnh Thứ hai, công tác ban hành văn bản, tổ chức triển khai chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động du lịch được chú trọng. Thứ ba, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch từ tỉnh đến cơ sở có sự sự sắp xếp, thay đổi, việc phân công cán bộ, công chức ngày càng phù hợp yêu cầu thực tế. Thứ tư, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch được tăng cường, đã tạo điều kiện nâng cao kiến thức về văn hóa, lịch sử, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn du lịch... cho lực lượng lao động ngành du lịch của tỉnh. Thứ năm, công tác tổ chức quản lý và xúc tiến du lịch giúp cơ quan quản lý nhà nước về du lịch 16 nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, khách du lịch, về tình hình an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào ứng xử văn minh, thu hút khách du lịch, tiếp nhận và giải quyết kịp thời yêu cầu của khách du lịch. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh được triển khai với nhiều hình thức, đã thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật cho phát triển du lịch. Công tác tạo lập sự gắn kết liên ngành, liên vùng, liên quốc gia trong hoạt động du lịch, giữa địa phương và trung ương trong quản lý nhà nước về du lịch có sự chuyển biến tích cực. Thứ sáu, công tác kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động du lịch được thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, khách du lịch, ổn định thị trường, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh du lịch, giữ gìn kỷ cương pháp luật trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Có được những kết quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch như trên là nhờ: + Cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, cơ chế, chính sách, pháp luật du lịch nói riêng, nhất là Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện, từng bước tạo sự thuận lợi cho quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở tỉnh Đắk Nông. + Đắk Nông luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, như: Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Du lịch... Đặc biệt nhấn mạnh là kể từ khi Trung ương, Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cho xây dựng, nâng cấp tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) chạy qua Đắk Nông đã thúc đẩy kinh tế - xã hội nói chung và Ngành du lịch có bước phát triển. + Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương cũng như ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trong tỉnh, nhất là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý nhà nước đối với du lịch, đã có sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn. + Chính quyền tỉnh đã chủ động tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch với các địa phương khác trong và ngoài nước. + Bộ máy quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn từng bước được sắp xếp lại, đã có sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực này. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch từng bước được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành du lịch bước đầu đã có sự quan tâm. + Công tác xây dựng cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền và cải cách thủ tục hành chính đối với kinh doanh nói chung, đối với hoạt động du lịch nói riêng đã có sự chuyển biến tích cực. 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân * Những hạn chế Bên cạnh những thành tựu tích cực đạt được, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế: Một là, công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch nói chung, trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch nói riêng, từng lúc, từng nơi chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Hai là, công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của nhà nước cho cộng đồng dân cư địa phương về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch trong bối cảnh hiện nay. Việc cụ thể hóa và ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền để quản lý, điều hành hoạt động du lịch chưa thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham 17 gia kinh doanh du lịch. Ba là, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh và cơ sở sắp xếp có thời điểm chưa được khoa học, thiếu tính ổn định, chức năng nhiệm vụ, công tác phối hợp các ban ngành trong tỉnh cần rõ ràng chặt chẽ hơn; cơ cấu tổ chức cần đầy đủ, khoa học, thống nhất, đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bốn là công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch còn nhiều hạn chế, tình trạng chất lượng nguồn nhân lực thấp, thiếu đội ngũ lao động tay nghề cao, chất lượng phục vụ chưa đồng đều và thiếu tính chuyên nghiệp. Thứ năm, công tác tổ chức quản lý và xúc tiến du lịch còn nhiều bất cập, khó khăn. Sáu là, công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch và xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch được thực hiện chưa thường xuyên, công tác hậu kiểm thường chỉ ở mức độ đôn đốc, nhắc nhở, từng lúc, từng nơi chưa dứt khoát, còn buông lỏng, bỏ ngỏ, chưa có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch với các cơ quan liên quan trong việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. * Nguyên nhân của những hạn chế Qua nghiên cứu tình hình quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh cho thấy nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do: Thứ nhất, về nguyên nhân khách quan + Khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta chưa phát triển mạnh, tình hình bất ổn chính trị trong khu vực có ảnh hưởng đến tâm lý du khách. + Tỉnh Đắk Nông là một tỉnh mới được thành lập, tỉnh nghèo, điểm xuất phát du lịch Đắk Nông là con số không, việc đầu tư hạ tầng, kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch phụ thuộc vào nguồn kinh phí trung ương, vốn đầu tư cho du lịch chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. + Tỉnh Đắk Nông có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40% dân số của tỉnh, trình độ dân trí thấp, số lao động được đào tạo chuyên ngành về du lịch còn rất ít, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển chung của ngành, nhất là đang trong xu thế hội nhập, lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao, tác phong làm việc của người lao động chưa chuyên nghiệp, còn mang tính thời vụ, gây khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh du lịch. + Các doanh nghiệp đầu tư dự án du lịch trên địa bản tỉnh chủ yếu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp trong tỉnh ít và quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu, chưa có chiến lược phát triển lâu dài, bền vững và gắn bó, chỉ đầu tư ở các lĩnh vực nhanh thu hồi vốn, ít chú trọng đầu tư lâu dài, bền vững. Thứ hai, nguyên nhân chủ quan + Một số cấp ủy Đảng chính quyền chưa coi trọng và quan tâm đúng mức đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn. Nhận thức về vị trí của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn hạn chế, đôi khi chưa chú trọng quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho du lịch phát triển. + Nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật du lịch cho cộng đồng dân cư còn nghèo nàn, đơn điệu. + Công tác quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh còn nhiều bất cập, chưa thống nhất về thời gian quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh gắn với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên. Chất lượng quy hoạch chưa cao, mối quan hệ phối hợp trong quản lý quy hoạch còn chưa chặt chẽ. Công tác tham mưu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đôi lúc đôi khi chưa kịp thời, chất lượng tham mưu về công tác quy hoạch chưa cao do trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về du lịch. + Nguồn vốn Trung ương, của tỉnh và doanh nghiệp dành cho đầu tư và hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ 18 tầng và cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch còn thấp, trong khi đó việc phân bổ vẫn còn thiếu tập trung, dẫn đến tình trạng đầu tư phân tán, nhỏ lẻ, các dự án đầu tư bị chậm tiến độ. + Bộ máy quản lý nhà nước về du lịch thay đổi do sáp nhập, chia tách nhiều lần, thiếu tính ổn định nên không đảm bảo tính liên tục trong quản lý, hiệu lực quản lý chưa cao, nhất là bộ máy quản lý nhà nước về du lịch ở cấp huyện, thị xã. Lực lượng cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về du lịch còn thiếu về số lượng và trình độ chuyên môn, ngoại ngữ nên khó khăn trong công tác quản lý, thống kê, hướng dẫn, chính sách tiền lương, đãi ngộ thấp, chưa chú trọng. + Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch còn yếu, thiếu tính hệ thống. Hiện nay, Tỉnh chưa có cơ sở đào tạo chuyên môn về du lịch, việc đào tạo bồi dưỡng về du lịch chủ yếu doanh nghiệp tự thực hiện và Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch của tỉnh tổ chức thông qua việc liên kết với các trường ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Lâm Đồng, + Phạm vi thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chưa được rõ ràng. Công tác hậu kiểm sau khi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh du lịch còn buông lỏng, bỏ ngõ. 19 Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG 3.1. Phương hướng quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở tỉnh Đắk Nông 3.1.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển du lịch ở tỉnh Đắk Nông 3.1.1.1. Quan điểm phát triển du lịch ở Đắk Nông Phát triển du lịch Đắk Nông nhanh và bền vững gắn với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đến việc đầu tư kiện toàn đồng bộ các dịch vụ du lịch, đặc biệt chú trọng đến đa dạng hoá sản phẩm du lịch, loại hình du lịch và chất lượng dịch vụ để tạo ra bước đột phá. Phát triển du lịch toàn diện, theo hướng kết hợp hài hoà giữa du lịch sinh thái, du lịch văn hoá với các loại hình du lịch khác. Phát triển du lịch lấy hiệu quả kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường làm mục tiêu phát triển tổng thể, chất lượng sản phẩm và thương hiệu là yếu tố quyết định, doanh nghiệp là động lực phát triển du lịch, phân cấp quản lý, hợp tác liên kết các thành phần kinh tế theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước là trọng tâm, quản lý phát triển du lịch đến năm 2020. 3.1.1.2. Mục tiêu phát triển du lịch ở Đắk Nông * Mục tiêu tổng quát Phấn đấu đến năm 2020 đưa ngành du lịch Đắk Nông trở thành ngành kinh tế động lực, điểm đến hấp dẫn của khu vực Duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên, góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng GDP du lịch, dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và cộng đồng dân cư, tăng nguồn thu ngân sách; hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển. * Mục tiêu cụ thể + Về lượt khách: Phấn đấu đến năm 2020 đón được 530.000 lượt khách, gồm: 485.300 lượt khách nội địa và 44.700 lượt khách quốc tế. Tăng bình quân hàng năm đạt 18,8%/năm. + Về doanh thu, thu nhập du lịch: Về doanh thu, tăng 20%/năm. Thu nhập xã hội từ du lịch năm 2020 đạt 880.000 triệu đồng, đưa tổng GDP du lịch năm 2020 đạt 528 tỷ đồng, đạt 3,5% GDP toàn tỉnh. + Về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: Đến năm 2020 là 2.747 phòng, có trên 1.648 phòng đạt tiêu chuẩn xếp hạng sao, trong đó loại cao cấp (3 – 5 sao) từ 300 – 400 phòng. Về lao động và việc làm: Phấn đấu đến năm 2020 toàn ngành du lịch có từ 10.400-11.500 lao động, trong đó từ 5.500 – 6.000 lao động trực tiếp phục vụ ngành du lịch. + Về nhu cầu vốn phát triển du lịch: Đến năm 2020 cần 2.272.200 triệu đồng. 3.1.1.3. Định hướng phát triển du lịch ở tỉnh Đắk Nông * Định hướng về sản phẩm du lịch Từ nay đến năm 2020, tập trung phát triển các sản phẩm loại hình du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng trong rừng tự nhiên, các thác nước, ven hồ, trên đảo; Du lịch văn hóa, nghiên cứu khoa học, địa chất - thủy văn, khám phá, mạo hiểm, tham quan di tích lịch sử cách mạng, du lịch tín ngưỡng, lễ hội; Du lịch MICE; Du lịch kết hợp Khai thác bô xít, du lịch kết hợp nông nghiệp công nghệ cao. * Định hướng phát triển không gian du lịch Không gian du lịch Đăk Nông lấy đô thị Gia Nghĩa làm trọng tâm phát triển khu vực phía Nam và là trung tâm du lịch chính, là động lực đầu tàu phát triển du lịch của cả tỉnh. Các cụm không gian du lịch trọng điểm của tỉnh bao gồm Đô thị Gia Nghĩa và phụ cận, thị trấn Đăk Mil và phụ cận, thị trấn Ea T'Ling và phụ 20 cận, cụm du lịch sinh thái Nâm Nung, Cụm du lịch Tuy Đức và vùng phụ cận, cụm du lịch Tà Đùng. Các trục không gian thuận lợi phát triển du lịch là hành lang nối các trọng tâm du lịch, dựa theo các trục đường quốc lộ: 14; 14C và 28 * Định hướng thị trường khách du lịch Đối với thị trường khách du lịch nội địa: Phát triển thị trường du lịch nội vùng và các vùng lân cận; Đối với thị trường khách du lịch quốc tế: Thu hút khách từ thị trường Trung Quốc, ASEAN; từng bước mở rộng đến thị trường Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, ), thị trường Châu Âu, Châu Mỹ. * Định hướng đầu tư Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển đối với cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Đắk Nông; giữ gìn và bảo tồn các nguồn tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường; xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, đặc thù mang tính cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu cho du lịch Đắk Nông. * Định hướng về tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh. Để đảm bảo việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về du lịch có hiệu quả cần xây dựng quy chế phối hợp thống nhất phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cấp, ban, ngành của tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 3.1.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở tỉnh Đắk Nông Thứ nhất, hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch gắn với đổi mới nhận thức và đổi mới tư duy kinh tế về vai trò của du lịch trong phát triển KT-XH của tỉnh. Xác định du lịch là mủi nhọn đột phá cần tập trung phát triển. Thứ hai, hoàn thiện QLNN đối với HĐDL phải đặt trong tiến trình đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh, tạo ra sự phát triển du lịch với tốc độ cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, X, XI đã đề ra. Thứ ba, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thiện QLNN về du lịch. Thứ tư, cần đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ QLNN về du lịch của tỉnh. 3.2. Giải pháp quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Đắk Nông Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới, cần tập trung vào các nhóm giải pháp sau: 3.2.1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về du lịch. Việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các cơ chế, chính sách về du lịch phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thông qua nhiều hình thức như: xây dựng chuyên mục phát trên các đài phát thanh - truyền hình tỉnh, huyện, thị xã; đăng tải nội dung trên báo Trung ương, báo Đắk Nông, cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử các huyện, thị xã ; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên đề về du lịch, phát hành các ấn phẩm du lịch ngắn gọn và súc tích, thông qua vai trò của hướng dẫn viên du lịch giúp cho khách du lịch tuân thủ pháp luật chặt chẽ hơn. Cần tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án đầu tư phát triển du lịch thực hiện việc giải phóng mặt bằng; khuyến khích, động viên các doanh nghiệp du lịch thành lập các hiệp, hội nhằm bảo vệ lợi ích và chia sẻ trách nhiệm cùng nhau phát triển trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật du lịch, tỉnh cần đề ra những biện pháp cụ thể, thiết thực để hỗ trợ phục hồi các làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc tại chỗ như đồng bào M'Nông có nghề dệt thổ cẩm, Cần gắn lợi ích từ phát triển du lịch mang lại cho người dân địa phương về giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho các hộ dân và cộng đồng dân cư nơi có dự án du lịch để cải thiện cuộc 21 sống của người dân, qua đó nâng cao dần nhận thức cho quần chúng nhân dân về vai trò của hoạt động du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 3.2.2. Giải pháp về quy hoạch Các quy hoach du lịch của tỉnh sau khi được phê duyệt cần phải nhanh chóng công bố, cung cấp thông tin về quy hoạch để các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch. Tỉnh cần tập trung hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh trên cơ sở phù hợp, đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên và các quy hoạch chuyên ngành khác trong tỉnh Nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch kế hoạch tập trung vào hai nội dung là quy hoạch về không gian du lịch và định hướng sản phẩm du lịch. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình và bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch. Khuyến khích khai thác loại hình du lịch cộng đồng gắn với phát huy bản sắc dân tộc bản địa. Quy hoạch khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống tiêu biểu, định hướng hệ thống bán hàng lưu niệm theo các tour du lịch. 3.2.3. Giải pháp về thu hút đầu tư Tập trung vốn ngân sách đầu tư đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm để kích thích xã hội hoá đầu tư du lịch. Phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn, trước mắt ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng tại các khu, điểm du lịch trọng điểm du lịch của tỉnh. Mở rộng đầu tư theo hướng xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, góp vốn, tài sản, đất đai, tham gia các hoạt động kinh doanh phát triển du lịch, Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ du lịch và cần duy trì thường xuyên công tác rà soát, kiểm tra và có biện pháp xử lý các dự án đầu tư du lịch đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chậm để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 3.2.4. Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch Tỉnh cần khai thác tối đa nét đặc trưng của tài nguyên du lịch thiên nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn để hình thành những sản phẩm độc đáo, mang tính hấp dẫn cao. Phát triển loại hình du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng kết hợp tham quan danh lam thắng cảnh, phát triển du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sản phẩm du lịch kết hợp với tham quan các công trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, quốc gia: Khu công nghiệp Tâm Thắng, thuỷ điện Đồng Nai 3, thuỷ điện Đắk R’Tíh, khu công nghiệp Alumin Nhân Cơ,... Đặc biệt là sự kết hợp giữa phát triển công nghiệp Bô xít và du lịch, bởi vì khi nhắc đến Đắk Nông du khách nghĩ ngay tới ngành công nghiệp khai thác bô xít. Từng bước xây dựng hệ thống hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á ở khu vực Krông Nô trở thành công viên địa chất quốc gia, hướng tới danh hiệu công viên địa chất toàn cầu và mở cửa đón du khách tham quan. 3.2.5. Củng cố tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh cần được tổ chức ổn định và thống nhất từ tỉnh xuống huyện, thị xã cho đến xã phường, thị trấn đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về du lịch. Thực hiện việc phân cấp quản lý hoạt động du lịch cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tăng cường sự phối kết hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các Sở, ngành khác trong quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch 22 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch hiện nay cần phải đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cơ cấu của từng đối tượng trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch và chức năng kinh doanh du lịch: Đối với nhân lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch: Cần tiến hành bồi dưỡng, nâng cao, đào tạo lại và tuyển dụng mới theo hướng chuẩn hóa trình độ từ cử nhân chuyên ngành trở lên, có kiến thức sâu rộng về du lịch, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ và tin học văn phòng có thể đảm đương các công việc như: xúc tiến du lịch, hợp tác quốc tế về du lịch, quản lý khách sạn, quản lý lữ hành, quản lý các khu, điểm du lịch, kế hoạch đầu tư du lịch, thanh tra du lịch. Đối với nhân lực thực hiện chức năng kinh doanh du lịch: Cần tận dụng các nguồn kinh phí ngân sách Trung ương và địa phương, nguồn xã hội hóa tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và quản lý cho nguồn nhân lực du lịch. Xây dựng và thu hút đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo du lịch hoặc các trường mở chi nhánh, có ngành nghề du lịch tại địa phương. Trước mắt ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực tại các khách sạn, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Khuyến khích doanh nghiệp tự đào tạo, trong đó chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp về kỹ năng giao tiếp, ứng xử phục vụ du khách. 3.2.6. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến về du lịch, liên kết hợp tác phát triển du lịch của tỉnh Triển khai thực hiện đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền quảng bá, các kênh quảng bá đến các thị trường du lịch trong và ngoài nước. Lồng ghép hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch với các sự kiện kinh tế, chính trị lớn của tỉnh. Từng bước xây dựng hệ thống các trung tâm, văn phòng đại diện hướng dẫn và cung cấp thông tin về du lịch tỉnh ở những đầu mối giao thông quan trọng ở các trọng điểm du lịch. Đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường du lịch, xây dựng phong cách ứng xử văn hoá, văn minh, lịch sự, thân thiện với du khách. Triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác phát triển du lịch với địa phương và tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch, kinh tế quảng bá tiềm năng, thế mạnh văn hóa du lịch, kinh tế địa phương. Hoàn thiện bộ hồ sơ thông tin một số dự án du lịch trọng điểm để kêu gọi đầu tư. Thực hiện chương trình liên kết phát triển khu vực với các tỉnh Tây Nguyên - Miền Trung; liên kết với các địa phương lân cận để hình thành tour du lịch thuộc khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia; Chương trình hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh Lâm Đồng, Tp Hồ Chí Minh, Bình Thuận. Liên kết trao đổi kinh nghiệm, công nghệ quản lý hoạt động du lịch nâng cao tính cạnh tranh. Tăng cường chủ động hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế, trước hết là các nước trong khu vực AFTA nhằm tranh thủ các nguồn lực tài chính, nguồn khách, kinh nghiệm góp phần đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong quy hoạch. 3.2.7. Giải pháp về bảo vệ môi trường và tài nguyên du lịch Cần tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước về quản lý môi trường, tài nguyên du lịch như di tích lịch sử, tài nguyên rừng, danh lam thắng cảnh,... đặc biệt tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, các điểm du lịch có sức hấp dẫn cao, các khu du lịch sinh thái Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong công tác bảo vệ môi trường chung của tỉnh với môi trường du lịch. Tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, chấp hành Luật Du lịch, Luật bảo vệ môi trường tới cộng đồng dân cư và du khách. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý những vi phạm của tổ chức, cá nhân trong việc gây ô nhiễm, hủy hoại nguồn tài nguyên tự nhiên và các hành vi xâm hại môi trường khác. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về môi trường từ tỉnh đến cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý và phối kết hợp giữa các cấp ngành. 23 3.3. Kiến nghị 3.3.1. Kiến nghị đối đối với Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương Đề nghị Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ đặc thù, ưu đãi hơn cho tỉnh Đắk Nông – một tỉnh nghèo, mới thành lập nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội nói chung và ngành du lịch của tỉnh nói riêng. Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho tỉnh về nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh và các khu, điểm du lịch, đặc biệt là các công trình trọng điểm đã được phê duyệt nhưng thiếu vốn triển khai. Luật Du lịch (2005), sau hơn 10 năm thực hiện bên cạnh những kết quả đạt được đã bộc lộ một số bất cập như nhiều quy định liên quan đến chính sách về ưu đãi, đầu tư, điều kiện kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, quyền và nghĩa vụ của khách du lịch,... không còn phù hợp với thực tiễn, cần phải được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. 3.3.2. Đối với địa phương Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020); Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo các Sở, ngành hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án án đầu tư du lịch, kiên quyết xử lý nhà đầu tư thiếu năng lực, hoàn thiện các công trình dở dang về hạ tầng du lịch khi có nguồn vốn triển khai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch. Đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và đưa bổ sung hệ thống hang động núi lửa khu vực Krông Nô vào Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh để kêu gọi các nhà đầu tư khai thác phát triển du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các huyện, thị xã phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch có kế hoạch khai thác tài nguyên du lịch trên địa bàn. Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đề án thành lập trường cao đẳng cộng đồng cần nghiên cứu thành lập Khoa Du lịch để đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. 24 PHẦN KẾT LUẬN Du lịch Đắk Nông phát triển không chỉ khai thác lợi thế cạnh tranh của tỉnh, tạo thêm công ăn việc làm, tăng nguồn thu ngân sách địa phương mà còn bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ tài nguyên môi trường. Trong những năm qua, ngành Du lịch Đắk Nông đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên trong quá trình phát triển còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch chưa hoàn thiện, doanh thu từ du lịch còn thấp, chưa tạo được sản phẩm du lịch gắn với đặc thù của địa phương, cộng đồng dân cư chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của phát triển du lịch và hưởng lợi từ du lịch mang lại, nguồn nhân lực cho phát triển du lịch còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch còn khó khăn, Chính vì vậy, việc hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch góp phần quan trọng trong việc phát triển các hoạt động du lịch, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, chỉ ra những nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém trong công quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, phân tích những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, luận văn đã đưa ra những nhóm giải pháp chính để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bản tỉnh Đắk Nông đó là: (i) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về du lịch; (ii) Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch phát triển du lịch; (iii) Thu hút đầu tư phát triển du lịch; (iv) Đa dạng hóa sản phẩm du lịch; (v) Kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh; (vi) Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến về du lịch, liên kết hợp tác phát triển du lịch của tỉnh; (vii) Bảo vệ môi trường và tài nguyên du lịch. Các giải pháp đó cùng với mục tiêu, định hướng rõ ràng, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đóng góp tích cực cho ngành du lịch của tỉnh phát triển bền vững.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_du_lich_tren_dia_ban_ti.pdf
Luận văn liên quan