Tóm tắt Luận văn Xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Như phần thực trạng đã phân tích tình hình quản lý trật tự xây dựng trên của huyện Cư Kuin. Những bất cập cho thấy công tác quản lý xây dựng, xử lý vi phạm hành chính về xây dựng cần thiết được được quan tâm và có những biện pháp nhằm cải thiện tình hình và phát huy hiệu quả. Với đặc thù là một huyện mới được thành lập, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị của huyện Cư Kuin đã được quan tâm và dần dần đi vào nề nếp song thực trạng về vi phạm hành chính về trật tự xây dựng vẫn tồn tại, số lượng các công trình xây dựng xin cấp phép vẫn chỉ là tương đối. Một số các vụ vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng xảy ra gây bức xúc dư luận xã hội. Những biện pháp xử lý của cơ quan quản lý không kịp thời nên kém hiệu quả. Chủ đầu tư chưa có ý thức chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng. Các công cụ pháp luật về quản lý cấp phép và trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế đó là những bất cập rõ nhất có thể thấy ở các đô thị đang trên đà xây dựng và phát triển mạnh như huyện Cư Kuin. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân gây ra những tồn tại này em cũng đã đưa ra những giải pháp cho huyện nói riêng và tỉnh nói chung nhằm hoàn thiện và đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng. Từ đó huyện có những chuyển biến tích cực trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Để làm được điều này, thì cần thiết phải có sự đóng góp từ các bên có liên quan. Nếu chỉ tích cực từ một phía cơ quan quản lý thì dù lực lượng có mạnh đến đâu cũng khó mà quản lý cho tốt được. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tuyên truyền giáo dục, tăng cường phân cấp quản lý, tăng cường xử lý các vi phạm .Bộ máy và cán bộ quản lý nhà nước về trật tự xây dựng được kiện toàn. Công tác cấp phép xây dựng và quản lý công trình theo giấy phép xây dựng được tăng cường. Nhờ những cố gắng trên công tác24 quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin về cơ bản đã được kiểm soát kịp thời, việc xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đã có sự phối hợp chặt chẽ từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 18/08/2021 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ../... ../.. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐẶNG NHƯ PHÚ TÂN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH ĐẮK LẮK, NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hải Ninh Phản biện 1: PGS. TS Nguyễn Quốc Sửu. Phản biện 2: PGS. TS Trần Quốc Cường. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính quốc gia Địa điểm: Phòng họp số 3 - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính quốc gia – Phân viện khu vực Tây nguyên Số: 51 - Đường Phạm Văn Đồng - Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian: vào hồi 10 giờ 30 ngày 29 tháng 5 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Quản lý xây dựng là một lĩnh vực rất rộng, liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực pháp luật không chỉ pháp luật về xây dựng mà còn có Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Nhà ở, Luật Đất đai... Vì vậy, vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đã phong phú, đa dạng và phức tạp, mà công tác xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này cũng còn nhiều vấn đề nảy sinh tính phức tạp. Do đó, phạm vi nghiên cứu tại luận văn tập trung chủ yếu vào các qui định của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định 180/2007/NĐ-CP, quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây; Nghị định sổ 121/2012/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỳ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thì định hướng và chiến lược phát triển đô thị có vai trò ngày càng quan trọng, nhưng để đô thị phát triển một cách có kiểm soát, theo quy hoạch, thì Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương là: “Cần phải phát triển đô thị một cách vững chắc, có trật tự, nhằm xây dựng một đô thị hiện đại hơn, to đẹp hơn”. Thực tế đã cho thấy rằng một trong những công cụ quản lý đô thị có hiệu quả đó là xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng. Nếu các nguyên tắc, quy trình, xử lý vi phạm trật tự xây dựng được tuân thủ một cách nghiêm minh thì công tác quản lý trật tự đô 2 thị sẽ có hiệu quả hơn, còn ngược lại thì công tác quản lý trật tự đô thị sẽ gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Trong những năm qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tốc độ phát triển đô thị diễn ra khá nhanh. Đô thị hoá nhanh đồng nghĩa với việc các hạng mục công trình nhanh chóng được xây dựng nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu về nhà ở, thương mại dịch vụ, sản xuất phát triển của cộng đồng dân cư đô thị. Tình hình vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đô thị đã và đang là một vấn đề nóng bỏng trong thực tế các đô thị ở nước ta hiện nay. Hiện tượng xây dựng không phép, sai phép, xây dựng trên đất không được phép xây dựng xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh Có thể nhận thấy các công trình vi phạm trật tự xây dựng và phát triển đô thị ngày càng nhiều và đa dạng hơn. Mức độ vi phạm trật tự xây dựng ngày càng tăng và diễn biến phức tạp (sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xây dựng không có giấy phép xây dựng, xây dựng sai giấy phép xây dựng). Cho đến nay, sau gần 10 năm hình thành và phát triển, huyện Cư Kuin đã đi lên và phát triển mạnh về nhiều mặt. Không nằm ngoài xu thế chung của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, quá trình đô thị hóa cũng đang diễn ra khá mạnh mẽ trên địa bàn huyện. Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, nhu cầu xây dựng các công trình, nhà ở của người dân ngày một tăng cao; dẫn đến tình hình vi phạm về trật tự xây dựng ngày càng nhiều, các công trình xây dựng không phép, sai phép, xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xây dựng trên đất doanh nghiệp diễn ra ngày càng nhiều. Việc quản lý, xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện vì thế mà được đặt ra một cách cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhận thức được tầm 3 quan trọng của công tác xử lý, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin nói riêng, đồng thời qua tìm hiểu và xem xét về công tác xử phạt vi phạm trật tự xây dựng của huyện Cư Kuin em quyết định lựa chọn đề tài: “Xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Thời gian qua, trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính như: "Chế tài hành chính - Lý luận và thực tiễn" của Tiến sĩ Vũ Thư, Nxb Chính trị quốc gia, 2000; Luận văn cao học "Hoàn thiện qui định pháp luật về các hình thức xử phạt vi plạm hành chỉnh", của Nguyễn Trọng Bình, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2000; Luận văn cao học "Vi phạm hành chính và tội phạm - Những vấn đề lý luận và thực tiễn", của Trần Thu Hạnh, Khoa Luật Trường Đại học tổng hợp Hà Nội, 1998; Luận văn cao học "Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội" của Quân Ngọc Anh, khoa Luật Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 và một số bài viết nghiên cứu về lĩnh vực này. Ở các công trình nghiên cứu này, các tác giả trên cơ sở lý luận và thực tiễn chỉ giới thiệu, phân tích, đánh giá về hoạt động xử phạt vi phạm hành chính nói chung chứ không chuyên sâu đề cập cụ thể tới vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, các công trình đó chưa đề cập cụ thể đến những vấn đề của hoạt động xử phạt chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng vốn được xem là một trong những vấn đề bức xúc của công tác quản lý 4 nhà nước hiện nay. Chính vì vậy, trên cơ sở kế thừa các kết quả của các công trình nghiên cứu liên quan, luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề pháp luật và thực tiễn của pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng ở huyện Cư Kuin hiện nay để từ đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Do đó, việc nghiên cứu của luận văn chỉ tập trung nghiên cứu về vấn đề xử lý vi phạm hành chính về trật tự vực xây dựng. Mặc dù vậy, những công trình khoa học đã được công bố nêu trên là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc nghiên cứu và hoàn thiện đề tài của luận văn. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn - Mục đích: Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích cơ sở lý luận xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng; đánh giá thực trạng, các thành công việc tổ chức thực hiện áp dụng trong thực tiễn từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện công tác xử lý vi phạm trật tự về xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin. - Nhiệm vụ: Để thực hiện mục đích đề ra, luận văn có những nhiệm vụ sau: + Làm rõ cơ sở lý luận xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng. + Đánh giá tổ chức thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, làm rõ những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong tổ chức thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin. + Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị cụ thể để nhằm hoàn thiện xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin. 5 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức thực hiện xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin. - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề pháp luật, áp dụng pháp luật liên quan đến khái niệm, bản chất, đặc trưng của xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng; khái niệm, đặc điểm pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng. Đánh giá thực tiễn tổ chức thực hiện xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin (từ năm 2010 đến nay). 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn - Phương pháp luận: Vận dụng cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng. - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Các kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần kiến nghị hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng. - Luận văn là tài liệu tham khảo cho các cơ quan hoạch định cơ chế chính sách ở địa phương liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng ở huyện Cư Kuin. 7. Kết cấu của luận văn 6 Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm có 03 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận của xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng. Chương 2. Thực trạng xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Chương 3. Phương hướng, giải pháp bảo đảm xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin. 7 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG 1.1. Quan niệm vi phạm hành chính và vai trò của pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính 1.1.1. Định nghĩa vi phạm hành chính Tại khoản 1, Điều 2 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 khái niệm Vi phạm hành chính như sau: Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý, vi phạm các quy đinh của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy đinh của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. 1.1.2. Khái niệm “xử lý vi phạm hành chính” Vi phạm hành chính là hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các qui định của pháp luật về quản lý nhà nứớc mà không phải phạm tội và theo qui định của pháp luật phải bị xử lý hành chính. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. Xử lý vi phạm trật tự xây dựng bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác trong hoạt động quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. 1.2. Nguyên tắc xử lý vi phạm trật tự xây dựng - Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. 8 - Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật; - Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; - Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. - Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính; - Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. - Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính mà dung túng, bao che không xử phạt hoặc xử phạt không kịp thời, không công minh, không đúng thẩm quyền thì tuỳ theo tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. - Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có hành vi chống đối người thì hành công vụ, trì hoãn, trốn tránh thi hành quyết định xử phạt hoặc có những hành vi vi phạm khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 9 Chương 2: THỰC TRẠNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐẮK LẮK 2.1. Tổng quan về huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 2.1.1. Tổng quan về đặc điểm huyện Cư Kuin Huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Nghị định số 137/2007/NĐ-CP ngày 27/8/2007 của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Ana để thành lập huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Diện tích tự nhiên của huyện là 28.830 ha, với 08 đơn vị hành chính cấp xã, 113 thôn, buôn trong đó 27 buôn đồng bào dân tộc tại chỗ. Toàn huyện có 16 dân tộc anh em cùng sinh sống gồm: 21.073 hộ, với 106.277 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ là 5.725 hộ với 30.817 khẩu, chiếm tỷ lệ 28,99% dân số; đồng bào có đạo là 44.229 người chiếm tỷ lệ 41,61% dân số (toàn huyện có 03 tôn giáo chính là Công giáo, Tin lành và Phật giáo). 2.2.2. Vị trí địa lý Huyện Cư Kuin nằm về phía Nam trung tâm tỉnh Đắk Lắk, trung tâm cách thành phố Buôn Ma Thuột 25 km theo Quốc lộ 27; có tổng diện tích tự nhiên 28.830 ha, với 8 đơn vị hành chính, trung tâm huyện được quy hoạch ở cạnh Quốc lộ 27 trên địa bàn xã Dray Bhăng. Ranh giới: Huyện Cư Kuin nằm về phía Nam trung tâm tỉnh Đắk Lắk, có ranh giới như sau: - Phía Đông giáp huyện Krông Pắc và huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk. - Phía Tây giáp thành phố. Buôn Ma Thuột và huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk. 10 - Phía Nam giáp huyện Krông Ana và huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk. - Phía Bắc giáp thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk. 2.2. Thực trạng tình hình vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 2.2.1. Thực trạng tình hình vi phạm trật tự trên địa bàn huyện Do huyện Cư Kuin đang có xu hướng đô thị hoá nên số vụ vi phạm có chiều hướng tăng lên, nhưng lực lượng quản lý xây dựng của huyện vẫn kiểm soát được các công trình xây dựng trên địa bàn. Cán bộ quản lý trật tự xây dựng thường xuyên kiểm tra, bám sát địa bàn, phát hiện và lập biên bản xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Đến nay phần lớn các công trình xây dựng đã được kiểm tra, kiểm soát, phân loại mức độ vi phạm và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Đối với những vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 2.2.2. Tình hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk Trong các vụ việc do UBND các xã xử lý, đáng chú ý là do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đã có nhiều trường hợp xin tự phá dỡ. Nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng đã được thanh tra xây dựng huyện kết hợp với chính quyền xã xử lý kịp thời. Cụ thể: UBND xã Ea Tiêu ra quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế 16 hộ lấn chiếm đất xây dựng trái phép tại các thôn 13, thôn 08; UBND xã Ea Ktur cưỡng chế 4 hộ lấn chiếm đất công xây dựng trái phép tại thôn 01... 11 2.3. Thực trạng áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk Hiện nay, trên địa bàn huyện cơ bản đã có quy hoạch chi tiết 1/500, một số nơi khác cũng đã có quy hoạch quy hoạch chi tiết 1/2000. Đây là căn để cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Bản đồ quy hoạch đã công bố, công khai rộng rãi tuy nhiên việc cắm mốc theo quy hoạch gặp nhiều khó khăn do một số hộ dân không đồng tình khi triển khai cắm mốc. Đây là một khó khăn cần thiết phải khắc phục để UBND các xã quản lý theo quy hoạch được thuận tiện. Một số xã khi triển khai thực hiện sau quy hoạch (công bố quy hoạch) thực hiện sai nội dung quy hoạch dẫn dến người dân tập trung khiếu kiện như năm 2016, UBND huyện giao UBND xã Ea Ktur triển khai công bố Quy hoạch chung đô thị Trung Hòa tại khu vục hồ Vinh Hòa để người dân biết, thực hiện không lấn chiếm xung quanh hồ để xây dựng; tuy nhiên khi do hiểu sai nội dung nên UBND xã đã sửa hồ Vinh Hòa Thành hồ Trung Hòa dẫn đến các bô lão trong giáo xứ Vinh Hòa phản ứng và tập trung khiếu kiện, một số phần tử xấu lợi dụng việc trên bôi xấu chính quyền... Về công tác kiểm tra trật tự xây dựng sau khi cấp phép: Thông thường khi đã cấp phép đối với công trình do UBND huyện cấp phép có gửi một bản giấy phép xây dựng về cho lực lượng quản lý xây dựng ở xã để quản lý kiểm tra, nhưng khi đến kiểm tra không phải cán bộ quản lý cấp xã nào cũng đủ kiến thức do hầu hết cán bộ quản lý, xử lý vi phạm hành chính cấp xã chủ yếu là địa chính môi trường nên trình độ chuyên môn để đọc bản vẽ xem công trình xây dựng đúng giấy phép không, có sai chỗ nào không và nếu công trình 12 xây dựng sai phép thì không phải công trình nào cũng xử lý bằng cách tháo dỡ. Về trình tự xử lý công trình vi phạm: Theo quy định thì công trình vi phạm trật tự xây dựng vừa có thể lập biên bản xử lý vi phạm ngừng thi công xây dựng công trình, ra quyết định đình chỉ, ra quyết định cưỡng chế. Song song với việc lập biên bản thì ra quyết định xử lý vi phạm hành chính. Có nghĩa là công trình vừa phải đình chỉ thi công, có thể phải tháo dỡ vi phạm vừa bị phạt tiền. Nhưng thực tế theo dõi các báo cáo từ cấp xã chuyển lên UBND các xã không áp dụng song song hai hình thức vừa tháo dỡ vừa phạt tiền. Có xã cho rằng phạt tiền thì liệu có thu được của người vi phạm không nên chỉ tiến hành lập biên bản ngừng thi công, ra quyết định đình chỉ. Xã nào xử lý nghiêm thì ra quyết định cưỡng chế phá dỡ vi phạm, xã không cương quyết thì để đấy, xử lý vi phạm hành chính rồi cho tồn tại. Thậm chí có xã có ra quyết định phạt nhưng phạt là để đấy, có xã vẫn còn áp dụng biện pháp phạt cảnh cáo (theo NĐ 121/2013/ND - CP) thì biện pháp phạt cảnh cáo không còn tồn tại nhưng có xã ra quyết định phạt tiền cho tồn tại công trình (vi phạm điều cấm cấm phạt tiền cho tồn tại công trình). Về những công trình tái vi phạm: Đối với những công trình đã ra quyết định cưỡng chế, đã giải quyết xong nhưng chính quyền xã không đủ khả năng quản lý để dân ra lại xây dựng, lấn chiếm đất doanh nghiệp để làm quán bán hàng, nhà ở như ở khu các Công ty Cà phê quản lý sử dụng ...đối với những vụ tái vi phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý nhưng trên địa bàn huyện từ khi tôi vào công tác chưa có một vụ nào. 13 Về quy định khi công trình khởi công xây dựng chủ đầu tư công trình phải thông báo bằng văn bản trước 07 ngày cho UBND xã nơi công trình tiến hành xây dựng được biết nhưng thực tế rất ít khi chủ đầu tư làm việc này. Đây là khâu yếu kém trong công tác tuyên truyền quản lý pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn. Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Cư Kuin thời gian qua đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Với địa bàn có mật độ dân cư tương đối lớn (hơn 1,1 vạn dân) các lực lượng quản lý xây dựng đã thường xuyên kiểm tra, bám sát địa bàn, kịp thời lập biên bản các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Một số xã còn kiên quyết xử lý cưỡng chế khi các hộ vi phạm không tự thực hiện. Ðối với những công trình xây dựng không phép thì cán bộ quản lý xâydựng của các xã kịp thời lập biên bản yêu cầu chủ công trình đình chỉ thi công và vận động họ đi xin cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định. Trong các vụ việc do UBND các xã xử lý đáng chú ý cụ thể năm 2015, Giáo xứ Vinh Hòa xây dựng bờ kè chắn đất chống sói mòn ở hồ Vinh Hòa thuộc Quy hoạch chung đô thị Trung Hòa, UBND xã Ea Ktur phát hiện hành vi vi phạm và đã ban hành Quyết định đình chỉ thi công nhưng chưa thực hiện nghiêm túc trong quản lý, xử lý, không ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu tháo dỡ công trình theo quy định mà lại để công trình tồn tại. 2.4. Nhận xét chung về tình hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin 2.4.1. Các mặt tích cực 14 Trên cơ sở những qui định pháp luật của về quản lý xây dựng nói chung và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng nói riêng, đã góp phần tích cực trong công tác quản lý và xử lý các vi phạm hành chính trong xây dựng. Trong quá trình hình thành bộ máy quản lý xây dựng từ huyện xuống đến xã công tác quản lý trật tự xây dựng từng bước vào nề nếp. Do trách nhiệm được qui định rõ ràng hơn, chế tài xử lý cụ thể hơn, có sự giám sát của cộng đồng nên vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý trật tự xây dựng đã được nâng nên thông qua việc xử lý quyết liệt hơn, giảm được sự đùn đẩy, né tránh... Tất cả những hoạt động đó có tác dụng tích cực trong việc vận động, thuyết phục nhân dân xâv dụng đúng phép. Nhiều xã có số công trình xây dựng có phép năm sau cao hơn năm trước. 2.4.2. Những hạn chế trong quá trình thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng - Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. Bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật cũng là một nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến công tác cấp phép xây dựng. Việc thường xuyên thay đổi những quy chế mới, tiêu chuẩn mới về định mức, tiêu chuẩn mới, đơn giá hay hình thức xử lý vi phạm... Khiến việc thẩm định hồ sơ và tính toán chi phí xây dựng cho từng công trình và hạng mục công trình của các chủ đầu tư phải tính lại nhiều lần, gây mất thời gian và tăng chi phí. - Về công tác quản lý. Số cán bộ quản lý trật tự xây dựng của các xã đa số là cán bộ địa chính – môi trường chưa được đào tạo về kiến thức chuyên môn 15 và kiến phức pháp luật, bởi thế trình độ, năng lực của một bộ phận lớn cán bộ quản lý xây dựng còn hạn chế. Trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp, chính quyền cơ sở không xử lý hoặc xử lý chưa triệt để các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng mặc dù nhân dân và cơ quan báo chí đã phán ánh rất nhiều, nhiều trường hợp lập biên bản vi phạm nhiều lần mà không xử lý, hoặc xử lý vi phạm hành chính xong cho tồn tại nhiều công trình xây dụng trái phép trên đất nông nghiệp ví dụ như tại xã Ea Tiêu mà không xử lý, tình trạng xây nhà lấn chiếm hành lang an toàn giao thông dọc Quốc lộ 27, vi phạm qui hoạch, kiến trúc qui hoạch nhiều năm nay mà không bị xử lý, ... gây bất bình trong dư luận và gây phản cảm trong xã hội về mỹ quan đô thị. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của UBND các xã chưa tốt, chưa được thường xuyên. Công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa các Doanh nghiệp nông nghiệp và UBND các xã chưa nhịp nhàng, chưa chặt chẽ; Chưa quan tâm xử lý dứt điểm các công trình sai phạm; Chưa thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình trong việc kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng sai phạm. Trên địa bàn huyện gồm nhiều dân tộc, dân số đông, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, nên công trình xây dựng vi phạm còn diễn ra nhiều. Do nắm bắt công tác QH đô thị và thực hiện việc sắp xếp, sát nhập theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty Nông lâm nghiệp nên tình hình nhiều hộ giao nhận khoán đất của các doanh nghiệp rồi xây dựng công trình trái phép trên đất lấn chiếm của doanh nghiệp, hay mua bán, sang nhượng trái phép cho các hộ khác xây 16 dựng trái phép trên đất của các doanh nghiệp diễn ra tiếp tục có chiều hướng giá tăng và diễn biến phức tạp. Hiện nay, phòng Kinh tế và Hạ tầng chỉ có 07 cán bộ chuyên môn trong đó cả trưởng phòng. Với lượng công việc tương đối nhiều của một huyện mới, công việc dường như quá tải. Cán bộ thụ lý hồ sơ không kịp làm xuể với số hồ sơ mỗi ngày càng nhiều và kiêm nhiều công việc khác nhau. Việc thiếu nhân sự là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác xử lý vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn. Một số cấp uỷ Đảng và chính quyền chưa thực sự vào cuộc trong công tác quản lý trật tự xây dựng, sự chỉ đạo điều hành còn thiếu quyết liệt, thiếu sự giám sát, kiểm soát cấp dưới dẫn đến nhiều công trình xây dựng vi phạm. Việc phát hiện chưa kịp thời, xử lý vi phạm chưa triệt để, kiên quyết có sự nể nang ngại va chạm để công trình xây dựng cao, hoàn thiện dẫn đến việc xử lý phức tạp, khó khăn. - Công tác tuyên truyền vận động Trên thực tế thì công tác này ở các phường còn chưa sâu rộng đến các tổ chức và cá nhân có công trình xây dựng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho các chủ đầu tư không nắm bắt được mà làm sai và trái những quy định khi xây dựng. 17 Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ KUIN 3.1. Quan điểm xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng. Công tác quản lý và xử lý vi phạm trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong những năm gần đây nhằm cải thiện bộ mặt của huyện ngày càng văn minh, hiện đại góp phần đẩy mạnh vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đưa xây dựng đô thị vào nề nếp, đảm bảo công bằng trong xã hội, thiết lập trật tự xây dựng có kỷ cương là việc rất khó khăn phức tạp mà chính quyền các cấp các ngành phải chung tay góp sức thường xuyên và liên tục. 3.2. Giải pháp đảm bảo xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 3.2.1. Hoàn thiện các quy định pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng - Đối với Trung ương: Theo quy định hiện hành, thì hành vi vi phạm hành chính xây dựng đối với chủ đầu tư khi xây dựng các công trình hay phần công trình nhà ở riêng lẻ chỉ được xác định trên cơ sở 03 hành vi là xây dựng không phép, xây dựng sai phép và xây dựng trân đất không được phép xây dựng. Quy định đất không được phép xây dựng còn quá chung chung vì vậy cần phải có khái niệm rõ công trình khác là công trình nào (tại Điểm a, Khoản 6, Điều 13), đất không được phép xây dựng là những loại đất nào (tại Điểm a, Khoản 7, Điều 13 và Điểm d, Khoản 3, Điều 27) Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động 18 sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. Và cũng cần quy định xử phạt cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư vi phạm các quy định về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn khác. Sửa đổi số tiền xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND cấp xã cho phù hợp giữa Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012 và Nghị định 121: Theo điểm b, Khoản 1, Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND cấp xã Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) nhưng theo khoản 2, Điều 67, Nghị định 121 thì thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND cấp xã phạt đến 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Đây là vấn đề chồng chéo trong việc thực hiện nên có sự đùn đẩy trách nhiệm từ cấp xã cho cấp huyện và ngược lại. - Đối với UBND tỉnh Đắk Lắk Rà soát lại tất cả các văn bản liên quan đến hoạt động xây dựng tại Đắk Lắk, bao gồm các văn bản qui định của Trung ương như: Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật môi trường, Luật dân sự... Tất cả các qui định hiện có chỉ nên qui định những qui chuẩn chung mang tính chất nền tảng cho các hoạt động xây dựng, để cụ thể hoá trên cơ sở ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước được phân cấp. Văn bản pháp luật của Trung ương cần đảm bảo nguyên tắc phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm cho địa phương theo mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo sự độc đáo trong kiến trúc xây 19 dựng. Hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về hoạt động xây dựng cần phân chia thành hai mảng: mảng văn bản pháp luật mang tính chất "xây" trong đó lấy Luật Xây dựng và quản lý xây dựng làm trục; mảng văn bản luật mang tính chất "chống", theo đó lấy Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định 121/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng làm nền tảng cùng với các qui định chi tiết của tỉnh Đắk Lắk. 3.2.2. Công tác quy hoạch Thông tin quy hoạch là vô cùng quan trọng đối với các chủ đầu tư. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình căn cứ vào thông tin này để có những quyết định đầu tư xây dựng một cách đúng đắn và có cơ sở kỳ vọng cho hoạt động đầu tư của mình. Do đó, công khai quy hoạch là một điều rất quan trọng. Công khai bản đồ quy hoạch chi tiết tại những nơi công cộng, nơi mà có nhiều người dân quan tâm. UBND huyện Cư Kuin cần có chính sách kêu gọi đầu tư hợp lý, sau khi quy hoạch được phê duyệt cần làm thủ tục thu hồi đất ngay và kêu gọi đâu tưu hạ tầng bằng nhiều hình thức BT như: đất đổi lấy hạ tầng nhằm bảo đảm thực hiện quy hoạch đúng theo đồ án đã được phê duyệt nhằm tránh tình trạng để đất hoang phí, không thực hiện quy hoạch như hiện nay để các hộ dân lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. 3.2.3. Công tác tuyên truyền vận động Thường xuyên đấy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức về xây dựng và quản lý đô thị thông qua hệ thống thông tin đại chúng, sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, qua các buổi công bố quy hoạch, các lớp tập huấn để các tổ chức, nhân dân rõ Luật xây dựng và thực hiện hoạt động xây dựng đúng quy định của Luật đã đề 20 ra. Nâng cao trách nhiệm chính quyền và vai trò tham gia của các đoàn thể quần chúng tại các cụm dân cư, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong xây dựng và quản lý đô thị. 3.2.4. Đối với UBND tỉnh Cần ban hành các văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp được thuê đất, giao đất quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích được giao đất, cho thuê đất; Thanh tra toàn diện quá trình quản lý, sử dụng đất của các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cư Kuin và xử lý trách nhiệm đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cư Kuin trong việc quản lý đất đai thiếu chặt chẽ, để bị lấn chiếm, xây dựng trái phép mà không có biện pháp xử lý kịp thời. 3.2.5. Đối với các cấp ủy Đảng tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về việc xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng; Kịp thời ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch, chương trình hành động tổ chức thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý; 3.2.6. Đối với UBND huyện Cư Kuin - Tăng cường biên chế cho phòng Kinh tế và Hạ tầng chuyên trách về lĩnh vực quản lý xây dựng và xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là phòng chuyên môn của UBND cấp huyện, chịu sự quản lý, xử lý công việc liên quan đến nhiều sở ngàng: Sở Xây dựng, Sở Gia thông vận tải, Sở Công 21 thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện, Điện lực...nên khối lượng công việc tương đối lớn. - Trong công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ cho các đơn vị cần phải tuyển dụng bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn và năng lực đạo đức, đảm bảo đúng đề án việc làm của các đơn vị thuộc UBND huyện quản lý. - Về chế độ đãi ngộ, khen thưởng: UBND huyện cần có sự thống nhất chỉ đạo chung đến các phòng ban chuyên môn về phần thưởng cho CCVC phải công bằng. - Có sự phân định rạch ròi công việc theo chức năng nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn. 3.2.7. UBND các xã UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, quản lý trật tự xây dựng theo thẩm quyền. Bố trí 01 lãnh đạo UBND xã và 01 cán bộ địa chính chuyên trách quản lý trật tự xây dựng để tăng cường công tác xử lý vi phạm, quản lý trật tự xây dựng. Có biện pháp xử lý nếu cán bộ buông lỏng trong quản lý; dung túng, bao bao che, không xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã cũng như đề xuất khen thưởng kịp thời cán bộ có thành tích trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. 3.2.8. Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk Cần tăng cường kiểm tra thường xuyên, đồng thời có biện pháp mạnh trong việc tham mưu xử lý các trường hợp xây dựng không phép và sai phép, nhất là các trường hợp lấn chiếm đất công, đất lưu thông, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp. 22 Kiểm tra, giám sát trong tất cả các giai đoạn từ khâu khảo sát xây dựng, thiết kế thi công, xây lắp công trình (giám sát chủ đầu tư, giám sát tư vấn, giám sát cộng đồng). Những công trình xây dựng sai quy hoạch, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng hoặc sai với giấy phép xây dựng được cấp đối với công trình xây dựng theo quy định phải cấp giấy phép xây dựng thì phải bắt buộc phá dỡ toàn bộ hoặc phần vi phạm theo quy định ngay sau khi phát hiện. Bố trí cán bộ chuyên trách phụ trách mảng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện để theo dõi, tham mưu xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. 23 KẾT LUẬN Như phần thực trạng đã phân tích tình hình quản lý trật tự xây dựng trên của huyện Cư Kuin. Những bất cập cho thấy công tác quản lý xây dựng, xử lý vi phạm hành chính về xây dựng cần thiết được được quan tâm và có những biện pháp nhằm cải thiện tình hình và phát huy hiệu quả. Với đặc thù là một huyện mới được thành lập, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị của huyện Cư Kuin đã được quan tâm và dần dần đi vào nề nếp song thực trạng về vi phạm hành chính về trật tự xây dựng vẫn tồn tại, số lượng các công trình xây dựng xin cấp phép vẫn chỉ là tương đối. Một số các vụ vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng xảy ra gây bức xúc dư luận xã hội. Những biện pháp xử lý của cơ quan quản lý không kịp thời nên kém hiệu quả. Chủ đầu tư chưa có ý thức chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng. Các công cụ pháp luật về quản lý cấp phép và trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế đó là những bất cập rõ nhất có thể thấy ở các đô thị đang trên đà xây dựng và phát triển mạnh như huyện Cư Kuin. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân gây ra những tồn tại này em cũng đã đưa ra những giải pháp cho huyện nói riêng và tỉnh nói chung nhằm hoàn thiện và đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng. Từ đó huyện có những chuyển biến tích cực trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Để làm được điều này, thì cần thiết phải có sự đóng góp từ các bên có liên quan. Nếu chỉ tích cực từ một phía cơ quan quản lý thì dù lực lượng có mạnh đến đâu cũng khó mà quản lý cho tốt được. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tuyên truyền giáo dục, tăng cường phân cấp quản lý, tăng cường xử lý các vi phạm.Bộ máy và cán bộ quản lý nhà nước về trật tự xây dựng được kiện toàn. Công tác cấp phép xây dựng và quản lý công trình theo giấy phép xây dựng được tăng cường. Nhờ những cố gắng trên công tác 24 quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin về cơ bản đã được kiểm soát kịp thời, việc xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đã có sự phối hợp chặt chẽ từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_xu_ly_vi_pham_hanh_chinh_ve_trat_tu_xay_dun.pdf
Luận văn liên quan