Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực

A.Minh Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm A.Nam vào vị trí CEO Về phía BĐH có: A.Hùng GĐ khối môi giới, A.Long GĐ khối tư vấn, A.Chiến GĐ khối công nghệ thông tin, C.Thu GĐ khối tài chính, chị Lan GĐ khối nhân sự. Vấn đề A.Vũ trước đây là CEO cũ của công ty Rời công ty và thành lập công ty CK riêng Ráo riết tìm người trong ban điều hành Liên hệ với anh Hùng,các trưởng phòng với những hứa hẹn tốt và mức lương cao. Xử lý Anh Nam GĐ CEO phải có biện pháp như thế nào?

pdf32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2718 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO “ Add your company slogan ” Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực Nhóm 1 - Lớp QTKD Đêm 2 – Cao học K21 “Mở lối tiên phong, đón đầu thử thách” 3/20/2014 1 Phần 1 Các khái niệm Những xu hướng mới trong QT NNL Quá trình phát triển của QT NNL Mô hình QTNNL 3/20/2014 2Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Khái niệm Nguồn nhân lực được hiểu là toàn bộ các khả năng về thể lực và trí lực của con người được vận dụng ra trong quá trình lao động sản xuất. 3/20/2014 3Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Khái niệm QTNNL là việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên và cung cấp tiện nghi cho nhân lực thông qua tổ chức của nó 3/20/2014 4Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Khái niệm Quản trị nguồn nhân lực là liên quan đến việc quản trị nguồn lực con người nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh chiến lược của công ty và đáp ứng các nhu cầu của nhân viên. (Raymond J. Stone) 3/20/2014 5Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Xu hướng  Tăng cường ứng dụng công nghệ  Sự lệ thuộc giữa các thị trường toàn cầu  Chi cho phúc lợi của nhân viên tăng Môi trường làm việc ngày càng linh hoạt  Những thay đổi về nhân khẩu học 3/20/2014 6Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Xu hướng CN Kỹ thuật 39 555 523 220 182 79 52 17 0 200 400 600 <=25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 CN Kỹ thuật CN Kỹ thuật 39 555 523 220 182 79 52 17 <=25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 3/20/2014 7Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Quá trình phát triển của QTNNL QT Khoa học (cuối tk XIX) QT Các mối QH con người (~1930) QT NNL (~1970) QT CL NNL (~1990) 3/20/2014 8Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Mô hình quản trị nguồn nhân lực Mô hình Michigan 3/20/2014 9Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Mô hình quản trị nguồn nhân lực Văn hóa Tổ chức Quản trị Nguồn Nhân lực Sứcmang, Mục tiêu DN Cơ chế tổ chức Kinh tế xã hộiChính trị, luật pháp Công nghệ, tự nhiên Hình: QTNL và các yếu tố môi trường 3/20/2014 10Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Mô hình quản trị nguồn nhân lực Đào tạo Phát triển Nhân lực Duy trì Nguồn Nhân lực Mục tiêu QTNNL Thu hút nhân lực Hình: QTNL và các yếu tố thành phần chức năng 3/20/2014 11Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 3/20/2014 Nhóm 1 Đêm 2 QTKD 12 Phần 2  Chức năng của QLNNL  Vai trò của các bộ phận đối với QLNNL  Phân định trách nhiệm về QLNNL  Những thách thức trong QLNNL 3/20/2014 13Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Chức năng của QLNNL 3/20/2014 14Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Chức năng của QLNNL 3/20/2014 15Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Chức năng của QLNNL 3/20/2014 16Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Chức năng của QLNNL 3/20/2014 17Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Chức năng của QLNNL 3/20/2014 18Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Chức năng của QLNNL 3/20/2014 19Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Chức năng của QLNNL  Phát triển nhân viên được xem là đầu tư  Tạo động lực cho nhân viên  Giúp nhân viên phát huy hết tiềm năng 3/20/2014 20Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Chức năng của QLNNL 3/20/2014 21Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Chức năng của QLNNL 3/20/2014 22Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Chức năng của QLNNL 3/20/2014 23Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Chức năng của QLNNL 3/20/2014 24Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Vai trò của các bộ phận đối với QLNNL Vai trò phòng QLNNL -Thiết lập các quy trình, chính sách nhân sự - Thực hiện chức năng QLNNL - Giám sát / đánh giá các hoạt động của QLNNL - Tư vấn / hỗ trợ các nhà quản trị về các vấn đề nhân sự Vai trò quản trị viên (line managers) - Đề xuất nhu cầu tuyển dụng - Phỏng vấn chuyên môn các ứng viên - Huấn luyện, đào tạo tại chỗ cho nhân viên - Triển khai, đánh giá và phản hồi thành tích nhân viên - Thực hiện quy trình kỷ luật - Giải quyết các khiếu nại QLNNL 3/20/2014 25Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Phân định trách nhiệm về QLNNL Bộ phận QLNNL - Phát triển những kỹ thuật phỏng vấn hiệu quả - Huấn luyện các nhà quản trị thực hiện phỏng vấn tuyển dụng - Tổ chức phỏng vấn - Tuyển chọn, sơ loại ứng viên - Xác minh thông tin ứng viên Các nhà quản trị - Tư vấn cho bộ phận QLNNL trong tuyển dụng - Thực hiện vòng phỏng vấn cuối và quyết định tuyển dụng hay từ chối ứng viên - Tham gia vào chương trình huấn luyện kỹ năng phỏng vấn QLNNL 3/20/2014 26Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Những thách thức trong QLNNL Quản trị sự thay đổi 3/20/2014 27Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Những thách thức trong QLNNL Quản trị sự thay đổi Thách thức từ môi trường bên ngoài doanh nghiệp 3/20/2014 28Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Những thách thức trong QLNNL Quản trị sự thay đổi Thách thức từ môi trường bên trong doanh nghiệp Áp dụng công nghệ, kỹ thuật phù hợp Xây dựng văn hóa tổ chức, đạo đức kinh doanh Phân quyền và trách nhiệm Tái cấu trúc công ty Nâng cao năng lực cạnh tranh 3/20/2014 29Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Những thách thức trong QLNNL Quản trị sự thay đổi Thách thức từ những cá nhân trong tổ chức Làm cho nhân viên phù hợp với tổ chức Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhân viên Nâng cao năng suất lao động Đảm bảo công việc an toàn, ổn định Kích thích, động viên nhân viên trung thành với doanh nghiệp 3/20/2014 30Nhóm 1 Đêm 2 QTKD Phần 3.Bài tập tình huống ở công ty CK Việt Long Bổ nhiệm A.Minh Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm A.Nam vào vị trí CEO Về phía BĐH có: A.Hùng GĐ khối môi giới, A.Long GĐ khối tư vấn, A.Chiến GĐ khối công nghệ thông tin, C.Thu GĐ khối tài chính, chị Lan GĐ khối nhân sự. Vấn đề A.Vũ trước đây là CEO cũ của công ty Rời công ty và thành lập công ty CK riêng Ráo riết tìm người trong ban điều hành Liên hệ với anh Hùng,các trưởng phòng với những hứa hẹn tốt và mức lương cao. Xử lý Anh Nam GĐ CEO phải có biện pháp như thế nào? 3/20/2014 31Nhóm 1 Đêm 2 QTKD LOGO “ Add your company slogan ” Nhóm 1 - Lớp QTKD Đêm 2 – Cao học K21 “Mở lối tiên phong, đón đầu thử thách” Người thực hiện: 1. Đặng Nguyễn Hồng Phúc 2. Phan Kim Phượng 3. Phan Thị Phượng 4. Võ Thành Quang-NT 5. Trần Trọng Đức Thiện 3/20/2014 32

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfueh_k21_qj_1_2776.pdf
Luận văn liên quan