Tỷ giá hối đoái Việt Nam

Nếu tỷ giá hối đoái có sự gia tăng liên tục qua các năm (đồng nội tệ Việt Nam liên tục mất giá) có nghĩa lạm phát đã tăng. Nhưng bên cạnh đó, đối với lĩnh vực sản xuất chủ yếu dựa trên nguồn lực trong nước thì sự tăng giá của hàng nhập khẩu sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh cho các lĩnh vực này, giúp phát triển sản xuất và từ đó có thể tạo thêm công ăn việc làm, giảm thất nghiệp, sản lượng quốc gia có thể tăng lên. Và ngược lại

ppt24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2750 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tỷ giá hối đoái Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTỷ giá hối đoái Việt Nam.ppt
Luận văn liên quan