Ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến khảo sát mức độ thỏa mãn công việc, lòng trung thành với SUPERVISOR, gắn kết tổ chức của nhân viên tại công ty SCAVI

Mức độ thỏa mãn công việc ảnh hưởng do các yếu tố thỏa mãn tiền lương và thỏa mãn môi trường làm việc. Như vậy, để thúc đẩy độ thỏa mãn công việc của nhân viên, cần có các giải pháp nâng cao độ thỏa mãn tiền lương và môi trường làm việc. Trong khi yếu tố môi trường làm việc nghiêng về mảng vật chất có thể cải thiện và nâng cấp một cách nhanh chóng, thì yếu tố thỏa mãn lương bổng là vấn đề phứt tạp cần nghiên cứu và các giải pháp đưa ra cần có sự phản biện khoa học. Trong khi các nhân tố khác chỉ có sự khác biệt độ thỏa mãn ảnh hưởng bởi một vài các tiêu thức định tính thì nhân tố thỏa mãn tiền lương có sự khác biệt ở hầu hết các tiêu thức: Giữa Nam và nữ, giữa nhân viên văn phòng ở bộ phận gián tiếp khác công nhân ở bộ phận trực tiếp sản xuất, giữa người có gia đình và độc thân, giữa người lớn tuổi và người trẻ, giữa nhân viên có trình độ Đại học và cấp 3. Điều này chứng tỏ, tiền lương vẫn là vấn đề muôn thưở khi giải quyết bài toán nhân lực. Dù rằng tiền lương không phải yếu tố quan trọng nhất trong việc giữ chân nhân viên, nhưng mức lương thấp, không thể hiện tính cạnh tranh trên thị trường thì cũng khó lòng thu hút người lao động.

pdf128 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2269 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến khảo sát mức độ thỏa mãn công việc, lòng trung thành với SUPERVISOR, gắn kết tổ chức của nhân viên tại công ty SCAVI, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhao_sat_muc_do_thoa_man_cong_viec_long_trung_thanh_cua_nhan_vien_tai_.pdf
Luận văn liên quan