Ứng dụng GIS quy hoạch du lịch sinh thái tỉnh Bình Thuận

?MỤC LỤC PHẦN 1: TỔNG QUAN 1. Lý do chọn đề tài .I 2. Mục tiêu của đề tài II 3. Nội dung nghiên cứu . .III 4. Phương pháp nghiên cứu . III 5. Giới hạn phạm vi của đề tài . III PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, Xà HỘI, VĂN HÓA TỈNH BÌNH THUẬN 1.1. Điều kiện tự nhiên 1 1.1.1. Vị trí địa lý 1 1.1.2. Địa hình . .2 1.1.3. Khí hậu . .3 1.2. Đặc điểm kinh tế . .5 1.2.1 Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế . .6 1.2.2. Công nghiệp . .8 1.2.3. Nông nghiệp . .14 1.2.4. Ngư nghiệp . .18 1.2.5. Du lịch . 21 1.2.6. Thương mại và dịch vụ . .25 1.3. Đặc điểm xã hội . 27 1.3.1. Dân số . 27 1.3.2. Y tế . .29 1.3.3. Giáo dục . 34 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH DU LỊCH SINH THÁI 2.1. Khái niệm du lịch sinh thái . .36 2.2. Định nghĩa quy hoạch du lịch sinh thái . .43 2.2.1. Định nghĩa quy hoạch du lịch sinh thái . .43 2.2.2. Mục đích quy hoạch du lịch sinh thái . 44 2.2.3. Các bước cơ bản của quy hoạch và thiết kế du lịch sinh thái . 45 2.3. Ứng dụng GIS quy hoạch du lịch sinh thái . .50 2.3.1. Khái niệm về GIS . 50 2.3.2. Sơ lược về lịch sử phát triển của hệ thống thông tin địa lý . 51 2.3.3. Các thành phần của GIS . .52 2.3.4. Các khả năng xử lý của GIS . .55 2.3.5. Nhiệm vụ chung của GIS . .56 2.3.6. Chức năng của GIS . .59 2.3.7. Một số ứng dụng của GIS vào thực tiễn . .60 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG GIS TRONG QUY HOẠCH DU LỊCH SINH THÁI TỈNH BÌNH THUẬN 3.1. Vai trò của hệ thống thông tin địa lý trong quy hoạch du lịch sinh thái tỉnh Bình Thuận . .67 3.2. Mô hình hóa không gian với nhiều bản đồ . .67 3.2.1. Khái niệm . 67 3.2.2. Mô hình toán tử logic Boolean . .68 3.2.3. Các yêu cầu cần thiết lựa chọn một khu vực để phát triển du lịch sinh thái . .69 3.3. Xây dựng bản đồ phân vùng du lịch sinh thái . 70 3.3.1. Địa hình độ cao . .70 3.3.2. Rừng . 72 3.3.3. Dân cư . 74 3.3.4. Giao thông . 76 ii 3.3.5. Hiện trạng môi trường vùng . .77 3.4. Xây dựng bản đồ sinh thái du lịch tỉnh Bình Thuận . 78 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ 4.1. Xác định vùng quy hoạch du lịch sinh thái . .82 4.2. Tuyến du lịch đề xuất . .86 4.2.1. Nguyên tắc vạch tuyến chung . .86 4.2.2. Các bước lập tuyến du lịch . .86 4.2.3. Chọn lựa các con đường thích hợp . .87 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1. Kết luận . 90 5.2. Kiến nghị . .91 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ?PHẦN 1 TỔNG QUAN 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hiện nay phạm vi ứng dụng của GIS trong việc giám sát, quy hoạch và quản lý các tài nguyên khá hiệu quả, rộng khắp và được nhiều nước trên thế giới ứng dụng. Tuy nhiên, đối với Việt Nam đây là một nghành tương đối mới. Nếu so sánh với các phần mềm ứng dụng quản lý dữ liệu trong tin học như Excel, Access, SQL, Oracle làm việc trên đồ họa như AutoCard, OrCard, PhotoShop chỉ thao tác được trên dữ liệu không gian thì các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực GIS ( VD: Arcview, MapInfo ) không những thao tác với các dữ liệu thuộc tính mà nó còn làm việc được với các dữ liệu không gian địa lý. Nhìn chung, trong bối cảnh phát triển như Việt Nam hiện nay thì việc từng bước ứng dụng GIS vào hoạt động quy hoạch, quản lý và giám sát trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, giao thông, xây dựng, du lịch là rất cần thiết. Nó giúp ta có được cái nhìn tổng thể cũng như có thể nhận biết rất nhanh, rõ ràng và chính xác những thay đổi theo không gian, thời gian của từng đối tượng, để từ đó các nhà hoạch định chiến lược đưa ra quyết định sau cùng. Nhận thấy được các lợi ích do ứng dụng GIS đem lại, hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị trong nhiều lãnh vực như xây dựng, quản lý tài nguyên, môi trường, ở nước ta đã bắt đầu từng bước đưa GIS vào hoạt động của mình và xem GIS như một phần quan trọng không thể thiếu. Tuy nhiên, những ứng dụng của GIS chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam và còn nhiều lĩnh vực đang bị bỏ ngõ. Một trong những lĩnh vực đó là việc quy hoạch quản lý du lịch nói chung và du lịch sinh thái nói riêng. Trang I Ngày nay, nhu cầu muốn trở về thiên nhiên của con người ngày càng trở nên bức bách. Do đó, du lịch sinh thái đã trở thành nghành “ công nghiệp không khói” đang được nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư vừa để phát triển vừa để bảo vệ hệ sinh thái và phát triển bền vững. Khu vực Bình Thuận được coi là vùng phát triển du lịch với ưu thế về thắng cảnh nên thơ, vị trí địa lý thuận lợi, vùng biển giàu có về tài nguyên. Hầu hết các điểm du lịch sinh thái của Bình Thuận đang được khai thác một cách hiệu quả và hấp dẫn với loại hình du lịch sinh thái chủ yếu là tham quan, ngắm cảnh, giải trí, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, hội họp Tuy nhiên hiện nay,các khu vực du lịch sinh thái của Tỉnh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tham quan, nghiên cứu của các du khách trong và ngoài nước. Trước những nhu cầu tìm về thiên nhiên của du khách, vấn đề đặt ra là làm sao để đáp ứng tốt nhu cầu đó. Vì thế, ứng dụng GIS trong việc quy hoạch du lịch sinh thái tỉnh Bình Thuận là cầu nối để đưa du khách trong và ngoài nước đến gần hơn với du lịch sinh thái tại Bình Thuận, và đây cũng là một biện pháp góp phần bảo vệ các khu sinh thái có đa dạng sinh học cao còn lại của tỉnh, và cũng góp phần làm tăng trưởng tốc độ phát triển của nghành du lịch tỉnh Bình Thuận. Do đó, em quyết định chọn đề tài “ Ứng dụng GIS quy hoạch du lịch sinh thái tỉnh Bình Thuận”. Qua đó, GIS giúp ta tìm hiểu và nhận xét các điểm yếu trong quá trình quy hoạch để từ đó ta đưa ra các phương pháp cải tiến tốt hơn cho công tác quy hoạch của mình. 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: ãTìm hiểu GIS, du lịch sinh thái và khả năng ứng dụng của công nghệ GIS trong du lịch. ãĐánh giá hiện trạng du lịch sinh thái tỉnh Bình Thuận. ãĐề xuất các khu quy hoạch du lịch sinh thái. ãXây dựng tuyến du lịch đề xuất tại tỉnh Bình Thuận. Trang II ãThể hiện trực quan các thông tin về các điểm (khu) du lịch sinh thái tỉnh Bình Thuận bằng bản đồ. 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: ãThực trạng du lịch sinh thái tại tỉnh Bình Thuận. ãĐặc điểm chung về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tại tỉnh Bình Thuận. ãHệ thống thông tin địa lý (GIS) và các phần mềm ứng dụng của GIS. ãCách xây dựng bản đồ và thể hiện thông tin lên bản đồ. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: ãThu thập và thống kê số liệu. ãPhân tích hiện trạng về môi trường , kinh tế, xã hội tại tỉnh Bình Thuận. ãXây dựng bản đồ. 5. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: Do thời gian có hạn nên việc quy hoạch du lịch sinh thái tại tỉnh Bình Thuận chỉ dừng lại ở mức cung cấp thông tin và xây dựng một số tuyến điểm du lịch nổi bật của tỉnh. ~

doc5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2940 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng GIS quy hoạch du lịch sinh thái tỉnh Bình Thuận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, VAÊN HOÙA, KINH TEÁ, XAÕ HOÄI TÆNH BÌNH THUAÄN CHÖÔNG 2 CÔ SÔÛ KHOA HOÏC NGHIEÂN CÖÙU QUY HOAÏCH DU LÒCH SINH THAÙI CHÖÔNG 3 ÖÙNG DUÏNG GIS TRONG QUY HOAÏCH DU LÒCH SINH THAÙI TÆNH BÌNH THUAÄN CHÖÔNG 4 KEÁT QUAÛ CHÖÔNG 5 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong.doc
 • pdfBia.pdf
 • pdfdanh muc bang.pdf
 • pdfLoicamon.pdf
 • pdfmuc luc.pdf
 • pdfnhan xet.pdf
 • pdfNhiemvu.pdf
 • pdfnoidung.pdf
 • pdfphu luc.pdf
 • pdftai lieu tham khao.pdf
 • pdftongquan.pdf
 • pdfviettat.pdf
Luận văn liên quan