Ứng dụng hóa lượng tử và tin học khảo sát các chất khử ức chế enzym dihydropolate

ỨNG DỤNG HÓA LƯỢNG TỬ VÀ TIN HỌC KHẢO SÁT CÁC CHẤT KHỬ ỨC CHẾ ENZYM DIHYDROPOLATE PHẠM TRẦN NGUYÊN NGUYÊN Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần 1: Cơ sở lý thuyết Phần 2: Tính toán và kết quả Phần 3: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2921 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ứng dụng hóa lượng tử và tin học khảo sát các chất khử ức chế enzym dihydropolate, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan