Vẽ đồ thị về số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2010

Câu1: Vẽ đồ thị về số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2010. Đưa ra nhận xét? [IMG]file:///C:/Users/ThienHoa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]B bảng số liệu về số lượt khách quốc tế đến VN trong 5 năm vừa qua: { Đồ thị: {Nhận xét: Câu 2: Lập một bảng số liệu về số lượt khách phân theo quốc tịch đến Việt Nam trong 5 năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2010. Đưa ra nhận xét?

docx11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3384 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vẽ đồ thị về số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh SVTH: Lê Thị Ngọc Ánh MSSV: 0954031159 Lớp: CN2.1 Câu 1: Vẽ đồ thị về số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2010. Đưa ra nhận xét? Bài làm: Bảng số liệu về số lượt khách quốc tế đến VN trong 5 năm vừa qua: Năm 2005 2006 2007 2008 2009 Số lượt (người) 3 467 757 3 583 486 4 171 564 4 253 740 3 772 359 (Nguồn: Tổng cục Du lịch) Đồ thị: Nhận xét: Năm 2005, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3.467.757 lượt, tăng 18,4% so với năm 2004. Do năm 2005 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: 75 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 115 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 60 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây cũng là một số tác động thu hút khách nước ngoài đến Việt Nam. Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2006 ước tính đạt 3,6 triệu lượt người, tăng 3% so với năm 2005, chưa đạt được mức tăng trưởng như mong đợi và là mức tăng tương đối thấp so với tốc độ tăng 18,8% của 2005. Nguyên nhân chủ yếu là thị trường Trung Quốc - thị trường lớn nhất của Việt Nam- lại giảm mạnh (giảm tới 28%), do chính sách bên phía bạn hạn chế công dân của họ ra nước ngoài đánh bạc. Năm 2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng đến 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do tình hình bất ổn tại Thái Lan và Indonesia đã khiến nhiều du khách quốc tế e ngại đến hai nước này, chuyển sang đi du lịch tại các quốc gia an toàn hơn. Năm 2008, lượng khách quốc tế ước đạt 4 253 740 lượt người, tăng 0,6% so với năm 2007. Đây là tốc độ tăng thuộc loại thấp so với trước. Tốc độ tăng thấp này chủ yếu do lượng khách đến với mục đích du lịch - lượng khách chiếm tỷ trọng lớn nhất chỉ tăng 2,7%; số lượt người về thăm thân nhân giảm 12%; đến vì mục đích khác giảm nhiều hơn 20,3%; chỉ có khách đến vì công việc là tăng 34,1%. Nguyên nhân là do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm cho người dân cắt giảm nhu cầu tiêu dùng, trong đó có nhu cầu đi du lịch nước ngoài, đồng thời việc đổi mới, nâng cấp của ngành du lịch Việt Nam còn ít, việc sửa đổi, khắc phục những hạn chế chưa nhiều. Năm 2009, lượng khách quốc tế đạt 3 772 359 lượt, giảm 10,9% so với năm 2008. Do ảnh hưởng của suy thoái khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến người dân phải thắt chặt hơn trong chi tiêu, chủ yếu là chi tiêu cho du lịch nước ngoài và thêm vào đó là dịch cúm A(H1N1) bùng phát ở nhiều nước trên thế giới (trong đó có Việt Nam) nên 6 tháng đầu năm 2009 lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam giảm. Nhìn chung từ năm 2005-2008 số lượt khách có xu hướng tăng (tăng nhiều nhất là năm 2007 tăng 16,2% so với năm 2006, tăng ít nhất là năm 2008 tăng 0,6% so với năm 2007), từ năm 2008-2009 số lượt khách có xu hướng giảm. Bảng số liệu về số lượt khách quốc tế đến VN trong 6 tháng đầu năm 2010: Tháng 1 2 3 4 5 6 Số lượt người 416 249 446 323 473 509 432 608 350 982 375 707 (Nguồn: Tổng cục Du lịch) Đồ thị: Nhận xét: Với tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, hấp dẫn, hệ thống sản phẩm dịch vụ đang ngày càng hoàn thiện, vị thế quốc tế của đất nước được nâng cao cùng sự ổn định về chính trị - xã hội. Đầu năm 2010, kinh tế thế giới phục hồi nhờ vậy lượng khách du lịch tăng trưởng trở lại. Theo số liệu cụ thể ta thấy: Trong tháng 1, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 416 249 lượt, tăng 10,6% so với tháng trước. Trong đó lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi đạt 261 120 lượt (tăng 16,8% so với tháng trước); khách đến vì công việc là 76 913 lượt (giảm 9,5% so với tháng trước); khách đến thăm thân là 53 101 lượt (tăng 11,1% so với tháng trước) ; khách đến vì các mục đích khác là 25 115 lượt(tăng 25% so với tháng trước). Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 446 323 lượt, tăng 7,2% so với tháng trước. Trong đó lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi đạt 268 938 lượt (giảm 3,6% so với tháng trước); khách đến vì công việc là 78 583lượt (giảm 1,4% so với tháng trước); khách đến thăm thân là 75 549 lượt (tăng 28,5% so với tháng trước) ; khách đến vì các mục đích khác là 23 253 lượt(tăng 16,5% so với tháng trước). Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 473 509 lượt, tăng 6,1% so với tháng trước. Trong đó lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi đạt 299 166 lượt (tăng 11,2% so với tháng trước); khách đến vì công việc là 107 385 lượt (tăng 36,7% so với tháng trước); khách đến thăm thân là 41 537 lượt (giảm 45% so với tháng trước) ; khách đến vì các mục đích khác là 25 421 lượt (tăng 9,3% so với tháng trước). Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 432.608 lượt, giảm 8,6% so với tháng trước. Trong đó lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi đạt 283 124 lượt (giảm 5,4% so với tháng trước); khách đến vì công việc là 85 594 lượt (giảm 1,4% so với tháng trước); khách đến thăm thân là 39 740 lượt (giảm 4,3% so với tháng trước) ; khách đến vì các mục đích khác là 24 150 lượt(giảm 5% so với tháng trước). Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 350 982 lượt, giảm 18,9% so với tháng trước. Trong đó lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi đạt 230 053 lượt (giảm 18,7% so với tháng trước); khách đến vì công việc là 71 067 lượt (giảm 17% so với tháng trước); khách đến thăm thân là 34 130 lượt (giảm 14,1% so với tháng trước) ; khách đến vì các mục đích khác là 15 732 lượt(giảm 34,9% so với tháng trước). Trong tháng 6, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 375 707 lượt, tăng 7% so với tháng trước. Trong đó lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi đạt 235.083 lượt (tăng 2,2% so với tháng trước); khách đến vì công việc là 79.729 lượt (tăng 12,2% so với tháng trước); khách đến thăm thân là 45.023 lượt (tăng 31,9% so với tháng trước); khách đến vì các mục đích khác là 15.872 lượt (tăng 0,9% so với tháng trước). Ta thấy từ tháng 1 – tháng 3 số lượt khách quốc tế đến Việt Nam tăng, từ tháng 3 đến tháng 5 số lượt khách quốc tế đến Việt Nam lại giảm dần, từ tháng 5 đến tháng 6 lượt khách quốc tế đến Việt Nam bắt đầu tăng lại. Nhìn chung 6 tháng năm 2010 ước đạt 2 510 521 lượt khách, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2009. Nguyên nhân là do năm 2010, Việt Nam có rất nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc kỷ niệm các ngày lễ lớn như 35 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 120 năm Ngày sinh Bác Hồ, Lễ hội làng Sen, Festival làng nghề Việt - Đà Nẵng, tuần văn hóa dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên, 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Nhân cơ hội đó ngành du lịch nắm bắt thời cơ thuận lợi, triển khai đồng bộ các hoạt động thu hút du lịch, tiếp thị hình ảnh, khuyến mại độc đáo đã có tác dụng thu hút khách quốc tế đến với Việt Nam. Câu 2: Lập một bảng số liệu về số lượt khách phân theo quốc tịch đến Việt Nam trong 5 năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2010. Đưa ra nhận xét? Bài làm: Bảng về số lượt khách phân theo quốc tịch đến Việt Nam 5 năm vừa qua: Năm Quốc gia 2005 2006 2007 2008 2009 Trung Quốc 752 576 516 286 558 719 650 055 527 610 Mỹ 333 566 385 654 412 301 417 198 403 930 Hàn Quốc 317 213 421 741 475 535 449 237 362 115 Nhật Bản 320 605 383 896 411 557 392 999 359 231 Đài Loan 286 324 274 663 314 026 303 527 271 643 Úc 145 359 172 519 227 300 234 760 218 461 Pháp 126 402 132 304 182 501 182 048 174 525 Malaysia 80 579 105 558 145 535 174 008 166 284 Thái Lan 84 100 123 804 160 747 183 142 152 633 Các thị trường khác 940 149 1 067 061 1 283 343 1 266 767 1 135 927 (Nguồn: Tổng cục Du lịch) Nhận xét: Trung Quốc vẫn đứng đầu về số lượt khách tới Việt Nam. Nhưng nhìn chung thị trường Trung Quốc từ năm 2005 đến nay số lượt khách đến Việt Nam không ổn định. Cụ thể: năm 2005 số lượt khách giảm 3,3% so với năm trước đó, năm 2006 giảm 236 290 lượt (giảm 28%) so với năm 2005, năm 2007 số lượt khách tăng 42 433 lượt (tăng 8,2%) so với năm 2006, năm 2008 số lượt khách tiếp tục tăng 91 336 lượt (tăng 13,1%) so với năm trước, nhưng sang năm 2009 số lượt khách đã giảm xuống 122 445 lượt (giảm 18%) so với năm 2008. Đứng thứ hai là du khách quốc tịch Mỹ, giống như Trung Quốc số lượt khách quốc tịch Mỹ đến Việt Nam cũng khá đông. Từ năm 2005 đến 2008, nhìn chung số lượt khách Mỹ đến Việt Nam tăng, năm 2005 số lượt khách tăng 22,4% so với năm trước, năm 2006 số lượt khách tăng 52 088 lượt (tăng 16,8%) so với năm 2005, năm 2007 tăng 26 647 lượt (tăng 6,9%) so với năm 2006, năm 2008 tăng 4 897 lượt (tăng 2,2%) so với năm 2007. Từ năm 2008 đến 2009 số lượt khách bắt đầu giảm, năm 2009 giảm 13 268 lượt (giảm 2,6%) so với năm trước đó. Từ năm 2005 đến năm 2007, số lượt khách quốc tịch Hàn Quốc tăng. Cụ thể là: năm 2005 số lượt khách tăng 36,1% so với năm 2004, năm 2006 số lượt khách đạt 421 741 lượt tăng 104 528 lượt ( tăng 29,4%) so với năm 2005, năm 2007 số lượt khách tăng 53 794 lượt (tăng 12,7%) so với năm trước. Từ năm 2007 đến 2009 số lượt khách giảm dần, năm 2008 số lượt khách giảm 26 298 lượt (giảm 5,5%) so với năm 2007, năm 2009 giảm 87 122 lượt (giảm 19,4%) so với năm 2008. Nhìn chung từ năm 2005 đến 2007, số lượt khách Nhật Bản đến nước ta tăng lên. Ta thấy: năm 2005 số lượt tăng 20% so với năm 2004, năm 2006 số lượt khách tăng 63 291 lượt (tăng 13,4%) so với năm trước, năm 2007 tăng 27 661 lượt (tăng 7,2%) so với năm 2006, từ năm 2008 đến 2009 số lượt khách bắt đầu giảm, năm 2008 giảm 18 558 lượt (giảm 6,1%) so với năm 2007, năm 2009 thì giảm 33 768 lượt khách (giảm 8,6%) so với năm 2008. Còn đối với du khách quốc tịch Đài Loan thì năm 2006 số lượt khách giảm 11 661 lượt (giảm 4,1%) so với năm 2005,nhưng năm 2007 lại tăng lên 39 363 lượt (tăng 14,3%) so với năm 2006, từ năm 2008 đến 2009 thì bắt đầu giảm xuống, năm 2008 giảm 10 499 lượt (giảm 4,9%) so với năm 2007, năm 2009 giảm 31 884 lượt (giảm 10,4%) so với năm trước. Ta thấy từ năm 2005 đến 2008 số lượt khách có quốc tịch Úc đến nước ta liên tục tăng, năm 2005 so với năm 2004 có số lượt khách tăng 13%, năm 2006 tăng 27 160 lượt (tăng 15,9%) so với năm 2005, năm 2007 số lượt khách tăng 54 781 lượt ( tăng 31,7%) so với năm 2006, năm 2008 tăng 7460 lượt (tăng 4,5%)so với năm trước đó. Nhưng đến năm 2009 thì số lượt khách quốc tịch Úc bắt đầu giảm xuống 31 884 lượt (giảm 6,9%) so với năm 2008. Số lượt khách quốc tịch Pháp từ năm 2005 đến 2007 tăng lên, năm 2005 tăng 21,5% so với năm 2004, năm 2006 tăng 4,7% so với năm trước đó, năm 2007 số lượt khách tăng 37,9% so với năm 2006. Từ năm 2008 đến 2009 số lượt khách quốc tịch Pháp giảm, cụ thể: năm 2008 số lượt khách giảm nhẹ 0,9% so với năm 2007, năm 2009 giảm 4,1% so với năm 2008. Từ năm 2005 đến 2008, ta thấy số lượt khách quốc tịch Malaysia tăng. Năm 2006 tăng 31% so với năm 2005, năm 2007 tăng 37,8% so với năm 2006, năm 2008 số lượt đã tăng lên 13,4% so với năm 2007. Đến năm 2009 thì số lượt khách giảm xuống 4,7% so với năm 2008. Ta thấy từ năm 2005 đến 2008 số lượt khách có quốc tịch Thái Lan đến Việt Nam liên tục tăng. Năm 2005 số lượt khách tăng lên 56,7% so với năm 2004, năm 2006 tăng 42,6% so với năm 2005, năm 2007 tăng 29,8% so với năm 2006, năm 2008 số lượt đã tăng lên 9,6% so với năm 2007. Đến năm 2009 thì số lượt khách giảm xuống 16,3% so với năm 2008. Nhìn chung ta thấy số lượt khách có quốc tịch ở các nước khác đến Việt Nam qua các năm cũng không ổn định. Bảng về số lượt khách phân theo quốc tịch đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010: Tháng Quốc gia 1 2 3 4 5 6 Trung Quốc 59 426 69 358 90 258 84 329 53 385 71 719 Mỹ 39.146 48 307 38 529 35 444 30 502 37 180 Hàn Quốc 42.068 44 284 45 722 43 152 40 716 35 448 Nhật Bản 33.930 36 765 39 550 36 085 34 175 29 755 Đài Loan 23.628 33 895 28 671 27 536 25 996 26 204 Úc 31.788 23 719 22 613 26 071 17 628 19 021 Pháp 14.916 19 194 22 388 19 583 14 355 10 184 Malaysia 13.848 14 318 15 859 16 933 16 846 20 548 Thái Lan 11.520 16757 18 624 20 948 18 837 16 453 Các thị trường khác 145.979 139 726 151 295 122 527 98 542 109 195 (Nguồn: Tổng cục Du lịch) Nhận xét: Trung Quốc vẫn là nước đứng đầu về số lượt khách tới Việt Nam. Trong tháng 1 số lượt khách có quốc tịch Trung Quốc đến Việt Nam tăng 16,2 % so với tháng 12/2009, tháng 2 so với tháng 1 ta thấy số lượt tăng 1,7%, tháng 3 tăng 30,1% so với tháng trước, tháng 4 số lượt khách giảm 6,6% so với tháng 3, tháng 5 so với tháng trước giảm 36,7%, tháng 6 số lượt khách tăng 34,3% so với tháng 5. Số lượt khách có quốc tịch Mỹ tháng 1 giảm 21,2% so với tháng 12/2009, tháng 2 so với tháng 1 tăng 18,3%, tháng 3 giảm 20,2% so với tháng 2, tháng 4 so với tháng trước giảm 8%, tháng 5 giăm 13,9% so với tháng 4, tháng 6 so với tháng 5 tăng 21,9%. Tháng 1/2010 so với tháng 12/2009 ta thấy số lượt khách có quốc tịch Hàn Quốc tăng lên đến 36,1%, tháng 2 tăng 2,9% so với tháng 1, tháng 3 so với tháng trước ta thấy tăng 3,2%, tháng 4 giảm 5,6% so với tháng 3, tháng 5 so với tháng 4 giảm 5,6%, tháng 6 giảm 12,9% so với tháng trước. Ta thấy số lượt khách quốc tịch Nhật Bản đến Việt Nam vào tháng 1/2010 tăng 4,2% so với tháng 12/2009, tháng 2 thì tăng 6,8% so với tháng trước đó, tháng 3 tăng 7,6% so với tháng 2, tháng 4 so với tháng 3 giảm 8,8%, tháng 5 giảm 5,3% so với tháng trước, tháng 6 so với tháng 5giảm 12,9%. Đài Loan có số lượt khách vào nước ta tháng 1/2010 tăng thêm 18,6% so với tháng 12/2009, tháng 2 so với tháng 1 cũng tăng 39,8%, tháng 3 số lượt khách giảm 15,4% so với tháng trước, tháng 4 so với tháng 3 giảm 4%, tháng 5 giảm 5,6% so với tháng trước đó, tháng 6 so với tháng 5 tăng 0,8%. Còn đối với du khách có quốc tịch Úc thì tháng 1 có số lượt vào Việt Nam tăng chỉ có 2,1% so với tháng 12/2009, tháng 2 so với tháng 1 giảm 30,9%, tháng 3 giảm 4,7% so với tháng 2, tháng 4 so với tháng 3 tăng 15,3%, tháng 5 so với tháng 4 giảm 32,4%, tháng 6 tăng 7,9% so với tháng 5. Nhìn chung số lượt khách có quốc tịch Pháp tăng từ tháng 1 đến tháng 3, nhưng tăng mạnh nhất là vào tháng 2 (tăng 21,6%), số lượt khách giảm từ tháng 4 đến tháng 6, nhưng giảm mạnh nhất là vào tháng 6 (giảm 29,1%). Số lượt khách có quốc tịch Malaysia vào nước ta tháng 1/2010 tăng 16,7% so với tháng 12/2009, tháng 2 số lượt khách giảm 2,7%, tháng 3 tăng 10,8% so với tháng 2, tháng 4 so với tháng trước tăng 6,8%, tháng 5 giảm 0,4% so với tháng 4, tháng 6 so với tháng trước tăng 22%. Du khách Thái Lan có số lượt vào Việt Nam tháng 1 so với tháng 12/2009 giảm 13,2%, tháng 2 giảm 7,9% so với tháng 1, tháng 3 tăng 11,1% so với tháng 2, tháng 4 so với tháng trước tăng 11,2%, tháng 5 số lượt khách quốc tịch Thái Lan vào nước ta giảm 10,1% so với tháng trước đó, tháng 6 so với tháng 5 giảm 12,7%. Các du khách quốc tịch khác có số lượt vao Việt Nam cũng tăng giảm không ổn định.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxVẽ đồ thị về số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2010 Đưa ra nhận xét.docx
Luận văn liên quan