Xác định đặc trưng trường chuẩn liều neutron của nguồn đồng vị phóng xạ sử dụng hệ phổ kế cầu bonner

Khi biết phổ thông lượng neutron, tương (lương liều neutron môi trường, và thông lượng neutron, ta có thể tính toán được các đại lượng san theo khuyến cáo của ISO 8529-2: (a) năng lượng trưng bình trên toàn phổ tương đương liền của neutron và (b) hệ số chuyển đổi từ thông lượng neutron sang tương đương liều neutron lần lượt theo các phương trình 3.1 và 3.2. Hai đại lượng này được lần lượt minh họa trong Hình 3.9 và Hình 3.10. So sánh các kết quả giá trị năng lượng trưng bình toàn phổ tương đương liền neutron môi trường và hệ số chuyển đổi thông lượng sang tương (lương liền neutron môi trường nhận (lược bởi MAXED và FRUIT nhận thấy sự khác nhau phần lớn trong khoảng 10% (thỏa mãn bộ tiêu chuẩn ISO 12789 cho phép sai khác trong khoảng 20%) [11] Trong phương trình 3.1, Hb(Eb) là tương đương liều neutron môi trường tại năng lượng Eb, được tính theo công thức Hb(Eb) = hộ(Eb).ộb(Eb) và /(,=!

pdf31 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 653 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xác định đặc trưng trường chuẩn liều neutron của nguồn đồng vị phóng xạ sử dụng hệ phổ kế cầu bonner, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxac_dinh_dac_trung_truong_chuan_lieu_neutron_cua_nguon_dong.pdf
  • pdfTóm tắt LA bằng tiếng Anh.pdf
  • pdfTrang tt LA.pdf
  • pdfTrích yếu LA.pdf
Luận văn liên quan