Xác định sự tương quan di truyền của điểm đa hình lta+80 và cd14/-159 với bệnh sốt thương hàn ở Việt Nam

Trang nhan đề Mục lục Lời cảm ơn Các thuật ngữ viết tắt Các danh mục Lời mở đầu Phần 1: Tổng quan tài liệu Phần 2: Vật liệu và phương pháp Phần 3: Kết quả và biện luận Phần 4: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục Danh mục công trình tác giả

pdf51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2412 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xác định sự tương quan di truyền của điểm đa hình lta+80 và cd14/-159 với bệnh sốt thương hàn ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
Luận văn liên quan