Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý nhà nước cấp bộ nước ta

Bộ là cơ cấu của Chính phủ thực hiện chức năng hành chính nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực được phân công. Do đó, chất lượng quản lý hành chính của nhà nước của Bộ đối với ngành hoặc lĩnh vực phụ trách góp phần tạo nên chất lượng quản lý hành chính nhà nước của Chính phủ.

pdf125 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2691 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý nhà nước cấp bộ nước ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf51990_1246.pdf
Luận văn liên quan