Bài cá nhân 1 Tố tụng dân sự - Đề số 17

Năm 1998 ông bà A, B có cho ông M thuê mảnh đất 100 m2 tại phường T quận X thành phố H làm nhà xưởng sản xuất. Năm 2004 ông A, bà B chết không để lại di chúc. Sau khi ông A, bà B chết các con của ông bà là C, D, E yêu cầu ông M phải trả lại diện tích đất nói trên. Ông M không trả đất vì cho rằng ông bà A, B đã chuyển nhượng cho ông mảnh đất này. Nay C, D, E cùng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông M phải trả lại cho họ mảnh đất trên. Hỏi: a) Nếu ông M cư trú tại quận B thành phố H và C, D, E cư trú tại thành phố M tỉnh T thì Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc trên? Tại sao? b) Giả sử ông M cư trú tại quận B thành phố H; C, D cư trú tại thành phố M tỉnh T và E đang định cư ở Canađa. Anh (chị) hãy xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc trên và giải thích tại sao?

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/02/2013 | Lượt xem: 2179 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài cá nhân 1 Tố tụng dân sự - Đề số 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ SỐ 3: Năm 1998 ông bà A, B có cho ông M thuê mảnh đất 100 m2 tại phường T quận X thành phố H làm nhà xưởng sản xuất. Năm 2004 ông A, bà B chết không để lại di chúc. Sau khi ông A, bà B chết các con của ông bà là C, D, E yêu cầu ông M phải trả lại diện tích đất nói trên. Ông M không trả đất vì cho rằng ông bà A, B đã chuyển nhượng cho ông mảnh đất này. Nay C, D, E cùng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông M phải trả lại cho họ mảnh đất trên. Hỏi: a) Nếu ông M cư trú tại quận B thành phố H và C, D, E cư trú tại thành phố M tỉnh T thì Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc trên? Tại sao? b) Giả sử ông M cư trú tại quận B thành phố H; C, D cư trú tại thành phố M tỉnh T và E đang định cư ở Canađa. Anh (chị) hãy xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc trên và giải thích tại sao? Năm 1998 ông bà A, B có cho ông M thuê mảnh đất 100 m2 tại phường T quận X thành phố H làm nhà xưởng sản xuất. Năm 2004 ông A, bà B chết không để lại di chúc. Sau khi ông A, bà B chết các con của ông bà là C, D, E yêu cầu ông M phải trả lại diện tích đất nói trên. Ông M không trả đất vì cho rằng ông bà A, B đã chuyển nhượng cho ông mảnh đất này. C, D, E cùng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông M phải trả lại cho họ mảnh đất trên. a) Ông M cư trú tại quận B thành phố H và C, D, E cư trú tại thành phố M tỉnh T. Tòa án nhân dân quận X thành phố H có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Ông bà A, B đã chết; các con là C, D, E là những người thừa kế hợp pháp của ông bà nên họ có quyền đối với mảnh đất cho ông M thuê. Giữa các con ông bà A, B và ông M có tranh chấp về diện tích đất 100 m2 tại phường T quận X thành phố H. Như vậy, vụ việc trên là một tranh chấp về quyền sử dụng đất. Do đó, đây là một tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân, căn cứ theo khoản 7 Điều 25 Bộ Luật Tố tụng dân sự: "Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án: ... Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai ..." Điểm a khoản 1 Điều 33 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định: "Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ... có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây: a) Tranh chấp về dân sự ... quy định tại Điều 25 ... của Bộ luật này; ..." và điểm c khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự: "thẩm quyền của giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau: ... c) Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về bất động sản; ...". Từ căn cứ trên ta có thể xác định Tòa án nhân dân Quận X thành phố H nơi có bất động sản tranh chấp là nơi có thẩm quyền giải quyết vụ việc. b) M cư trú tại quận B thành phố H; C, D cư trú tại thành phố M tỉnh T và E đang định cư ở Canađa. Tòa án nhân dân thành phố H có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Như trên, đây là một tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo căn cứ tại khoản 7 Điều 25 Bộ Luật Tố tụng dân sự. Do có E là đương sự đang định cư ở Canađa nên Tòa án nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Bộ luật Tố tụng dân sự: "... Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự ... ở nước ngoài ... không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện" Điểm c khoản 1 Điều 34 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định: "... Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ... có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây: ... c) Tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 33 Bộ luật này ...". Cùng với điểm c khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự, ta có thể xác định được rằng Tòa án nhân dân thành phố H là nơi có thẩm quyền giải quyết vụ việc. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam - NXB Tư pháp - Hà Nội - 2005

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài cá nhân 1 ttds ( dành cho k33) - đề số 17.doc
Luận văn liên quan