Bài tập đất đai học kỳ_ ĐH Luật Hà Nội

Ông Ý có mảnh ruộng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích là 1.300m2. Tháng 12/2005 UBND xã X thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất đã lấy 243m2 đất ruộng của gia đình ông Ý đổi cho gia đình bà Thoa. Tuy nhiên, việc làm này không nhận được sự nhất trí của ông Ý . Ông Ý đã làm đơn khiếu nại đến UBND xã X và nhận được câu trả lời là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Ý nay không còn giá trị . Sau đó, tháng 3/2007 UBND xã X đã lấy mảnh ruộng này bán cho ông Ca để làm nhà ở. Hỏi : 1. Hãy bình luận về những việc làm của UBND xã X ? 2. Ông Ý phải làm gì để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình ? Hãy thu thập và đưa ra các chứng cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho ông Ý ? 3. Vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước nào ? Vì sao ? 4. Tư vấn cho ông Ý trình tự việc khiếu nại để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình ? 5. Giúp ông Ý soạn thảo nội dung đơn khiếu nại gửi UBND xã X ?

doc6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/02/2013 | Lượt xem: 2200 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập đất đai học kỳ_ ĐH Luật Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ BÀI Ông Ý có mảnh ruộng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích là 1.300m2. Tháng 12/2005 UBND xã X thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất đã lấy 243m2 đất ruộng của gia đình ông Ý đổi cho gia đình bà Thoa. Tuy nhiên, việc làm này không nhận được sự nhất trí của ông Ý . Ông Ý đã làm đơn khiếu nại đến UBND xã X và nhận được câu trả lời là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Ý nay không còn giá trị . Sau đó, tháng 3/2007 UBND xã X đã lấy mảnh ruộng này bán cho ông Ca để làm nhà ở. Hỏi : Hãy bình luận về những việc làm của UBND xã X ? Ông Ý phải làm gì để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình ? Hãy thu thập và đưa ra các chứng cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho ông Ý ? Vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước nào ? Vì sao ? Tư vấn cho ông Ý trình tự việc khiếu nại để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình ? Giúp ông Ý soạn thảo nội dung đơn khiếu nại gửi UBND xã X ? LỜI MỞ ĐẦU Khiếu nại về đất đai là việc công dân (cơ quan, tổ chức ) đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại những quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ rằng những hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.Đối với Nhà nước, vấn đề quy hoạch đất đai, dồn điền đổi thửa là sự đảm bảo cho việc sử dụng đất đai hợp lý và tiết kiệm, đạt các mục tiêu nhất định phù hợp với các quy định của Nhà nước nhằm bắt kịp với sự phát triển kinh tế quốc tế trong thời kỳ hội nhập. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn không ít nhưng sai sót trong khâu thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền gây nên nỗi bức xúc cho người dân. 1.Hãy bình luận về những việc làm của UBND xã X ? Theo tình tiết của vụ việc có thể nói việc làm của UBND xã là hoàn toàn không có căn cứ.Gia đình ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo quy định tại khoản 1 điều 67 về đất sử dụng có thời hạn thì thời hạn giao đất cho đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 20 năm và thời hạn giao đất cho thuê đất được tính từ ngày có quyết định giao đất. trường hợp đất được nhà nước giao trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì thời hạn giao đất cho thuê đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 1993.Và đất của gia đình ông Ý thuộc loại đất này trong khi đó khi khiếu nại tới UBND xã thì gia đình lại nhận được câu trả lời là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết thời hạn là không có căn căn cứ. Hơn thế nữa tháng 3/2007 UBND xã X đã lấy mảnh ruộng của gia đình ông bán cho ông Ca để làm nhà ở trong khi UBND xã không có thẩm quyền giao đất cho thuê đất theo điều 37 của luật đất đai việc làm này là hoàn toàn sai trái 2.Ông ý cần phải làm gì để bảo vệ quyền sử dụng hợp pháp của mình ? Hãy thu thập và đưa ra những chứng cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho ông Ý ? Do gia đình ông Ý có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên gia đình ông có quyền lợi hợp pháp đối với mảnh đất được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện chính sách đổi ruộng đất dẫn đến làm mất đi những quyền lợi ấy thì ông Ý cần phải làm đơn khiếu nại đề đòi lại quyền lợi hợp pháp của mình. 3. Vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước nào ? vì sao ? Theo điều 138 Luật đất đai 2003 về quyền giải quyết khiếu nại về đất đai thì “người sử dụng đất có quyền khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lí đất đai”. Và theo điểm a Khoản 2 Điều 138 Luật đất đai thì: “Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân hoặc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong trường hợp khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng”.do đó cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc của gia đình ông Ý là UBND huyện nơi ông Ý sinh sống 5.Thảo đơn khiếu nại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN KHIẾU NẠI Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện D Tên tôi là Nguyễn Văn Ý, thường trú tại xã X huyện D Hôm nay ngày 24/03/2007, gia đình tôi gửi đơn xin khiếu nại về hành vi của ủy ban nhân dân xã X về việc chuyển đổi ruộng đất không thỏa đáng với gia đình chúng tôi Gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích là 1.300m2.Tháng 12/2005 UBND xã X thực hiện chuyển đổi ruộng đất đã lấy của gia đình tôi 243 m2 đất ruộng đổi cho gia đình bà Thoa. Tuy nhiên việc làm này không được gia đình tôi đồng ý. Tôi đã làm đơn khiếu nại gửi UBND xã X nhưng nhận được câu trả lời là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình không còn giá trị nữa và đến tháng 3/2007 thì UBND xã X đã lấy mảnh ruộng này bán cho ông Ca để làm nhà ở Tôi làm đơn này kính mong Ủy ban nhân dân huyện thẩm tra xác minh giải quyết vụ việc cho gia đình tôi theo đúng pháp luật và đúng quyền lợi hợp pháp.Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại Xin chân thành cám ơn quý cơ quan Người khiếu nại (ký và ghi rõ họ tên) 4. Tư vấn cho ông Ý trình tự thực hiện việc khiếu nại để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình ? Trình tự thực hiện các bước khiếu nại. Bước 1: Soạn thảo đơn khiếu nại, trong trường hợp này ông Ý cần có: + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + Giấy trả lời của UBND xã X + Bản tường trình trong đó tường trình rõ hoàn cảnh, lí do khiếu nại. + Đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện. Bước 2: Khiếu nại Trong trường hợp này, vì ông Ý là người có quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm nên ông có thể khiếu nại lên UBND cấp cao hơn với trình tự thủ tục khiếu nại là: Theo điều 39 của luật khiếu nại tố cáo Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của Luật Khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật; đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, nếu ông Ý tiếp tục không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân hoặc khiếu nại đến UBND thành phố nơi ông sinh sống Trường hợp khiếu nại đến UBND thành phố , Chủ tịch UBND thành phố có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố là quyết định giải quyết cuối cùng, được công bố công khai và gửi cho ông Ý cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập đất đai học kỳ_ ĐH Luật Hà Nội.doc
Luận văn liên quan