Bài tập lớn lao động học kỳ - Đề 17

Câu lạc bộ (CLB) bong đá T ký hợp đồng với cầu thủ B trong mùa giải 2008 kéo dài từ tháng 2/2008 đến hết tháng 8/2008. Mức lương cầu thủ B đề nghị CLB trả là 15 triệu/tháng, nhưng anh B không muốn đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, giữa CLB và anh B đã thảo thuận ký với nhau 3 hợp đồng lao động: hợp đồng thứ nhất có thời hạn 2 tháng 15 ngày, hợp đồng thứ 2 có thời hạn 2 tháng 15 ngày, hợp đồng thứ 3 có thời hạn 2 tháng. Trong mỗi hợp đồng đều ghi rõ mức lương là 15 triệu/tháng, các khoản thu nhập khác sẽ được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng của CLB. Hết hạn hợp đồng thứ 3 được 2 tháng (cuối tháng 10/2008), anh B viết đơn khởi kiện CLB về việc đã chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật với anh và đòi CLB số tiền bảo hiểm XH mà anh B cho rằng CLB chưa trả cho anh. Hỏi: a/ Việc CLB và anh B ký 3 hợp đồng như vậy là đúng hay sai? b/ Anh B kiện CLB là đúng hay sai? c/ Những yêu cầu nào của anh B sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật lao động hiện hành?

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/03/2013 | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lớn lao động học kỳ - Đề 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề số 17 Câu lạc bộ (CLB) bong đá T ký hợp đồng với cầu thủ B trong mùa giải 2008 kéo dài từ tháng 2/2008 đến hết tháng 8/2008. Mức lương cầu thủ B đề nghị CLB trả là 15 triệu/tháng, nhưng anh B không muốn đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, giữa CLB và anh B đã thảo thuận ký với nhau 3 hợp đồng lao động: hợp đồng thứ nhất có thời hạn 2 tháng 15 ngày, hợp đồng thứ 2 có thời hạn 2 tháng 15 ngày, hợp đồng thứ 3 có thời hạn 2 tháng. Trong mỗi hợp đồng đều ghi rõ mức lương là 15 triệu/tháng, các khoản thu nhập khác sẽ được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng của CLB. Hết hạn hợp đồng thứ 3 được 2 tháng (cuối tháng 10/2008), anh B viết đơn khởi kiện CLB về việc đã chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật với anh và đòi CLB số tiền bảo hiểm XH mà anh B cho rằng CLB chưa trả cho anh. Hỏi: a/ Việc CLB và anh B ký 3 hợp đồng như vậy là đúng hay sai? b/ Anh B kiện CLB là đúng hay sai? c/ Những yêu cầu nào của anh B sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật lao động hiện hành? Bài Làm a/ Việc CLB và anh B ký 3 hợp đồng như vậy là đúng hay sai? Việc CLB và anh B ký 3 hợp đồng như vậy là Đúng. Bởi vì: CLB và anh B ký với nhau hợp đồng lao động trong mùa giải đá bóng kéo dài từ tháng 2/2008 đến hết tháng 8/2008 (7 tháng) nên theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 27 BLLĐ, và quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 44/2003/NĐ-CP thì hợp đồng lao động mà CLB và anh B ký với nhau là loại hợp đồng theo mùa vụ. Ở khoản 2 Điều 27 BLLĐ và khoản 4 Điều 4 Nghị định 44/2003/NĐ-CP có quy định là “Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký được hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết. Khi hết thời hạn 30 ngày mà không ký hợp đồng lao động mới, hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp ký hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn, thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn; nếu không ký thì đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn”. Như vậy, theo quy định này có nghĩa là sau khi HĐLĐ theo mùa vụ (1) hết hạn, NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày NSDLĐ và NLĐ phải ký HĐLĐ mới, nếu không ký HĐLĐ mới thì HĐLĐ đã giao kết lần thứ nhất trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn, còn nếu ký HĐLĐ mới mà HĐLĐ mới này rơi vào trường hợp là HĐLĐ xác định thời hạn (HĐLĐ xác định thời hạn từ là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thơi fhanj, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoản thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng hay HĐLĐ theo mùa vụ hoạc theo một công việc nhât định có thời hạn duois 12 tháng – Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật lao động Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, Tr. 231) thì đến khi HĐLĐ xác định thời hạn này hết hạn thì NSDLĐ và NLĐ ký HĐLĐ có thể ký lần tiếp theo thì bắt buộc HĐLĐ ký lần 3 này phải là HĐLĐ không xác định thời hạn, nếu không ký HĐLĐ mà NLĐ tiếp tục làm việc thì đương nhiên chuyển thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Xét trong tình huống trên, thì sau khi HĐLĐ theo mùa vụ lần thứ nhất mà CLB và anh B ký với nhau hết hạn, giữa hai bên có thỏa thuận và ký HĐLĐ lần 2 có thời hạn 2 tháng 15 ngày, HĐLĐ lần 2 này là HĐLĐ theo mùa vụ và có thời hạn dưới 12 tháng. Do đó, áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 27 BLLĐ cho trường hợp này được thì khi HĐLĐ lần 2 này kết thúc thì việc anh B và CLB ký với nhau HĐLĐ lần thứ 3 có thời hạn 2 tháng là sai, mà HĐLĐ lần 3 này bắt buộc phải là HĐLĐ không xác định thời hạn. Như vậy, việc ký 3 HĐLĐ giữa CLB và anh B này thì trong đó 2 HĐLĐ lần 1 và lần 2 là Đúng còn HĐLĐ lần thứ 3 là Sai. b/ Anh B kiện CLB là đúng hay sai? Sau khi hết hạn HĐLĐ lần thứ 3 được 2 tháng thì anh B làm đơn khởi kiện CLB về việc chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật với anh và đòi số tiền bảo hiểm xã hội mà anh B cho rằng CLB chưa trả cho anh. Việc anh B kiện CLB chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật ở đây là Sai, nhưng việc anh B đòi tiền bảo hiểm xã hội là đúng. Bởi vì: Tuy việc ký kết 3 HĐLĐ của CLB với anh B trong đó có 2 HĐLĐ ký lần 1 và lần 2 là đúng, còn HĐLĐ lần 3 là sai nhưng việc ký kết HĐLĐ lần 3 đều có sự thỏa thuận của cả anh B và CLB. Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 36 BLLĐ thì “HĐLĐ chấm dứt trong trường hợp đã hoàn thành công việc theo hợp đồng” mà trong tình huống này CLB ký HĐLĐ với anh B chỉ trong mùa giải đá bóng từ tháng 2/2008 đến hết tháng 8/2008 (7 tháng). Do đó, sau khi hết hạn 2 HĐLĐ lần 1 và lần 2 (tổng thời hạn của 2 HĐLĐ là 5 tháng) thì vẫn chưa hết mùa giải, anh B và CLB có ký tiếp HĐLĐ lần 3 có thời hạn 2 tháng. Mặc dù việc ký HĐLĐ lần 3 này là sai (đáng lý ra HĐLĐ lần 3 này phải là HĐLĐ không xác định thời hạn) tuy nhiên đây là do sự thỏa thuận của cả hai bên và công việc mà anh B phải làm là cầu thủ đá bóng trong mùa giải. Nên khi mùa giải đá bóng kết thúc thì công việc của anh B cũng hoàn thành, do đó, việc HĐLĐ giữa anh B và CLB chấm dứt là đương xảy ra cho dù HĐLĐ giữa hai bên có là HĐLĐ không xác định thời hạn đi nữa (quy định tại khoản 2 Điều 36 BLLĐ). c/ Những yêu cầu nào của anh B sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật lao động hiện hành? Khoản 2 Điều 141 BLLĐ quy định: “Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới ba tháng thì các khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ, để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm. Khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới, thì áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều này”. Theo quy định trên thì đối với HĐLĐ lần thứ nhất có thời hạn (2 tháng 15 ngày) dưới 3 tháng, nên khoản bảo hiểm xã hội (BHXH) được tính vào tiền lương mà CLB trả cho anh B, và anh B lại không muốn đóng bảo hiểm nên hai bên đã ký HĐLĐ với mức lương 15 triệu/tháng. Như vậy, với HĐLĐ ký lần thứ nhất này CLB không phải trả thêm cho anh B tiền BHXH như anh B yêu cầu nữa. Sau khi kết thúc HĐLĐ lần 1, anh B và CLB tiếp tục ký HĐLĐ lần 2 + 2 tháng làm việc tại HĐLĐ lần 3. Do đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 141 BLLĐ thì trường hợp này CLB phải đóng bảo hiểm xã hội theo loại hình bắt buộc, và theo khoản 1 Điều 141 thì CLB và anh B phải đóng BHXH theo quy định tại Điều 149 BLLĐ, tức là CLB đóng 15% tổng quỹ tiền lương, anh B phải đóng 5% số tiền lương một tháng ( 5% của 15 triệu = 750.000 VNĐ). Mà anh B không muốn đóng bảo hiểm nên mức lương mà hai bên thỏa thuận là 15 triệu/tháng, có nghĩa là mức lương này là mức lương chưa có tiền bảo hiểm mà thực tế anh B lại phải đóng 5% tiền lương một tháng nên trường hợp này CLB phải trả cho anh B số tiền mà anh buộc phải đóng bảo hiểm theo quy định tại Điều 149 BLLĐ. Cụ thể là từ HĐLĐ thứ hai đến khi chấm dứt HĐLĐ anh B phải đóng 5% BHXH là 4 tháng 15 ngày với số tiền = 4, 5 x 750.000 = 3.375.000 VNĐ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập lớn lao động học kỳ đề 17.doc