Báo cáo Bài tập dài cơ sở dữ liệu Ứng dụng quản lý đăng ký môn học và điểm của sinh viên

Sinh viên nhập mã lớp đăng ký Chương trình kiểm tra đăng ký Kiểm tra trùng lịch học Kiểm tra giới hạn sinh viên đăng ký Insert idsinhvien và idlopthi vào bảng điểm. Báo đăng ký thành công

pptx8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 21/02/2014 | Lượt xem: 1733 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Bài tập dài cơ sở dữ liệu Ứng dụng quản lý đăng ký môn học và điểm của sinh viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 10/8/2013 ‹#› BÁO CÁO BÀI TẬP DÀI CƠ SỞ DỮ LIỆU Ứng dụng quản lý đăng ký môn học và điểm của sinh viên Nhóm 2: Nguyễn Văn Nhân 20101962 Nguyễn Công Thuần 20102264 Lê Ngọc Sơn 20102092 Nguyễn Thành Độ 20101387 Nguyễn Đức Tùng 20102481 1 Yêu cầu đề ra : Có sự phân cấp sử dụng giữa sinh viên và người quản lý. 2. Quản lý có khả năng thêm bớt các dữ liệu trong các bảng. 3. Quản lý kiểm soát các hoạt động của sinh viên như đăng ký lớp và điểm. 4. Sinh viên chỉ có thể đăng ký lớp học , tra cứu điểm, lịch học, lịch thi của mình. 2 3 4 5 Insert, delete: Sinh viên Lớp học Lớp thi Môn học Điểm 6 Tra cứu : Điểm Lớp học Lớp thi Thời khóa biểu 7 Update : insert, delete điểm sinh viên Nhập điểm sinh viên theo danh sách lớp thi. Sửa điểm của một sinh viên trong lớp thi. 8 Đăng ký lớp học : Sinh viên nhập mã lớp đăng ký Chương trình kiểm tra đăng ký Kiểm tra trùng lịch học Kiểm tra giới hạn sinh viên đăng ký Insert idsinhvien và idlopthi vào bảng điểm. Báo đăng ký thành công 9 Xóa đăng ký môn học : Nhập mã lớp học cần hủy. Xóa idsinhvien và idlopthi trong bảng điểm. Báo hủy đăng ký thành công.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxbao_cao_bai_tap_dai_co_so_du_8527.pptx