Báo cáo Thực tập mỹ thuật tại trường THCS Bình Tây

Trong quá trình dạy học, giáo viên cần sử dụng kết hợp các phương pháp tổ chức hoạt động dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo để tiết học đạt được hiệu quả tốt nhất. Vì thế giáo viên phải có sự chuẩn bị bài học kỹ càng để có khả năng sắp xếp tiến trình dạy học theo tình hình thực tế của học sinh tránh bị mất chủ động trong tiết học. Cuối cùng, người giáo viên cần phát huy tinh thần học tập của học sinh một cách triệt để, như vậy tiết học sẽ diễn ra theo chiều hướng học sinh làm chủ tạo môi trường để học sinh khẳng định được năng lực của mình.

doc46 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Ngày: 22/07/2016 | Lượt xem: 3698 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập mỹ thuật tại trường THCS Bình Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sản xuât theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét về chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tạo bầu không khí thân thiện khi học sinh đến trường, tạo nhiều sân chơi bổ ích, các câu lạc bộ để học sinh có nơi trao dồi thêm học vấn, phát huy sở trường và rèn luyện kỷ năng sống. Thực hiện tốt nề nếp kỷ cương, xây dựng tốt môi trường sư phạm , cảnh quang “xanh – sạch – đẹp – an toàn”, Chú trọng giáo dục nhân cách học sinh, hình thành tác phong chuẩn mực, có văn hóa trong giao tiếp, chủ động tự tin trong học tập và trong sinh hoạt. góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấn nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. .2./Công tác tổ chức các hoạt động dạy học : Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng . Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh, tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Tăng cường công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên. Tổ chức các hội thảo, chuyên đề, thao giảng cấp thành phố về đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG nhằm tạo điều kiện để cán bộ quản lý và giáo viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Tiếp tục xây dựng và tổ chức hoạt động có hiệu quả tổ chuyên môn. Tạo điều kiện cho tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch phù hợp với chủ đề. 3./Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 26/5/2013 của Bộ Giáo dục. Thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục địa phương; lồng ghép, tích hợp các nội dung vào một số các môn học theo chỉ đạo của Bộ GDĐT. Tiếp tục triển khai nội dung "Sử dụng di sản trong dạy học Lịch sử, Địa Lý và Âm nhạc". Tích cực chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, có kiểm tra đánh giá định kỳ để nắm chắc tình học tập của học sinh, theo sát việc thực hiện chương trình của giáo viên, nhằm có lời khuyên bổ ích và kịp thời. Tăng cường kỹ năng thực hành, vân dụng kiến thức, dạy học sinh cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dụng bài học; thực hiện việc kết hợp giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán trong chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục thực hiện việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên bộ GDĐT , Bô Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi kiểm tra khách quan nhiều lựa chọn đúng. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh, kỹ năng sáng tạo của học sinh 4./Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức trên lớp vào thực tế đời sống xã hội, tăng cường hoạt hoạt động tập thể dưới hình thức câu lạc bộ, tham quan học tập, đồng thời giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, luật pháp, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ATGT, GD môi trường, giáo dục giới tính, phòng chống AIDS Hướng dẫn việc giảng dạy các nội dung tích hợp, lồng ghép trong các bộ môn nhằm tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giúp học sinh có thêm hiểu biết về môi trường biển, đảo của Việt Nam, về sự cần thiết phải khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tham gia Hội thi học sinh Nghiên cứu khoa học cấp thành phố. Tham gia các cuộc thi Violympic, Olympic tiếng Anh trên Internet, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cho học sinh THCS do Bộ GDĐT tạo tổ chức. Tham gia các hội thi Nét vẽ xanh, UPU, Văn hay Chữ tốt, thi học sinh giỏi máy tính cầm tay, giải Lê Quí Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ, Tiếp tục nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động Đoàn, Đội trong nhà trường; gắn chặt hoạt động Đoàn, Đội với việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. Phát huy hiệu quả vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc giáo dục lý tưởng đạo đức, phương pháp tự học, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em, thanh thiếu niên, học sinh. Chăm sóc sức khỏe thể chất, tâm hồn và giáo dục ý thức cộng đồng cho học sinh, làm cho các em ngày càng tự giác tôn trọng các quy định, có ý thức với môi trường tự nhiên, xã hội. 5./ Xây dựng trường học tiên tiến hiện đại. Phối hợp kiểm tra công tác xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị thực hành thí nghiệm, xây dựng phòng học bộ môn (QĐ số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ GDĐT); Quản lý tốt thiết bị dạy học tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, (QĐ số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 06/01/2000 của Bộ GDĐT) Tiếp tục giữ vững danh hiệu thư viện xuất sắc cấp thành phố. Tham mưu với lãnh đạo Phòng GDĐT giải quyết triệt để các khó khăn về cơ sở vật chất. 6./ Công tác phổ cập giáo dục. Tiếp tục phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương hạn chế đến mức thấp nhất học sinh lưu ban, nghỉ bỏ học. Tuyên truyền để mọi người nhận thức đầy đủ về yêu cầu phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu suất đào tạo, hạn chế và ngăn ngừa học sinh lưu ban, bỏ học và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phổ cập tại địa phương. 7./ Công tác hướng nghiệp. Nghiên cứu các văn bản về công tác giáo dục hướng nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng và biện pháp thực hiện giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên hướng nghiệp tại các trường. -Hướng dẫn và quản lý học sinh khối 8 học nghề tại TTKHHN-Quận 6, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác hướng nghiệp, kết hợp với GVCN khối 8 quản lý chặc chẽ việc học nghề của học sinh lớp. Tổ chức tham quan hướng nghiệp tại trường cao đẳng kinh tế - kỷ thuật Phú Lâm cho học sinh khối 9, tổ chức tham quan hướng nghiệp cho học sinh khối 8, 9, lồng ghép nội dung hướng nghiệp vào bài giảng các môn học nếu nội dung phù hợp. 8/. Công tác quản lý, chỉ đạo. Tiếp tục phát huy vai trò của các Tổ chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động tổ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và các hoạt động giáo dục trong Tổ, chú trọng hoạt động đổi mới KTĐG, đổi mới PPDH. Duyệt kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn từ đầu năm học. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy định về phân phối chương trình, nội dung, tiến độ và phương pháp giáo dục. Phó Hiệu trưởng duyệt kế hoạch giảng dạy định kỳ, kiểm tra HSSS giáo viên và các bộ phận. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, khuyến khích dung email làm phương tiên thông tin liên lạc. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Về công tác giáo dục tư tưởng chính trị và xây dựng môi trường sư phạm.: Yêu cầu : a) Đối với CB – GV – CNV : Mỗi CB – GV – CNV có trách nhiệm nghiên cứu , học tập nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 6 lần X, “Quy định đạo đức nhà giáo” theo quyết định số 16/2008/QĐ – BGDĐT ngày 16/04/2008 của Bộ Trưởng Bộ GDĐT. Thực hiện tốt việc phổ biến pháp luật, thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho CB- GV- CNV những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Ngành. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT/TW ngày 15/06/2004 của Ban Bí thư về xây dựng , nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tập trung giáo dục xây dựng đội ngũ , nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi, có lương tâm , có lý tưởng nghề nghiệp, có đủ trình độ năng lực, phẩm chất đảm nhiệm trọng trách người thầy, người cán bộ quản lý. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo viên và học sinh, có kế hoạch, có phát động phong trào, sơ kết cuối học kỳ I, tổng kết vào cuối năm học. Triển khai phong trào thu đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo sân chơi lành mạnh để học sinh có nơi vui chơi sau giờ học, hình thành nhân cách, hành thành văn hóa ứng xử văn minh, rèn luyện kỷ năng sống. Tiếp tục cuộc vận động” Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với cuộc vận động của ngành. Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phổ cấp trung học cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sơ, làm tốt công tác hướng nghiệp, học nghề phổ thông của học sinh, và công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. b) Đối với học sinh : - Giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH, chấp hành tốt nội quy nhà trường, hình thành nhân cách tốt đẹp, giáo dục học sinh “SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM” có lòng tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội qua những việc làm thiết thực hằng ngày, tự giác trong học tập và thi cử, có tình thương yêu bạn bè đồng đội, luôn xem nhà trường là trường học thân thiện, tích cực trong học tập, có óc thẩm mỹ, thấm nhuần văn hóa dân tộc, có phong cách làm việc khoa học, khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tế; sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp; biết khai thác internet theo hướng tích cực, sưu tầm tài liệu phục vụ học tập, biết tránh xa các trang web không lành mạnh, ở nhà học sinh khai thác internet trong tầm kiểm soát của cha mẹ, có ý thức đấu tranh, phòng chống các tệ nạn xã hội trong và ngoài nhà trường.. - Thực hiện chủ đề năm học : “ TỰ HÀO TRANG SỬ ĐỘI – VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN ĐOÀN” - Thực hiện tốt nhiệm vụ học sinh phổ thông, điều lệ trường Trung học và nội quy học sinh. Coi trọng giáo dục lý tưởng, hoài bão, truyền thống cách mạng và truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Biện pháp : a) Đối với CB – GV – CNV : - Thành lập Ban công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường. - CB – GV – CNV phải nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, quy định của nhà nước, của ngành và của trường, Gương mẫu khi tiếp xúc học sinh và phụ huynh học sinh. Hát quốc ca cùng với học sinh khi chào cờ. - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về phân cấp quản lý giáo dục và thông tư liên tịch 47/2011 TTLT – BGDĐT – BNV về hướng dẫ thực hiện Nghị định 11.5 - Thực hiện nghiêm túc Thông tư 09/2009/TT-BGDDT ngày 07/05/2009 c ủa BGD ĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện quy chế tự chủ, thực hiện quy chế dân chủ trong trường học theo Quyết định 04-2000 của Bộ Giáo dục Đào tạo. - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thực hiện tốt các chương trình quản lý theo quy định của ngành về công tác nhân sự, cũng như về công tác quản lý tài chính. Đổi mới công tác quản lý bán trú, , - Có kế hoạch kiểm tra từ đầu năm học, các bộ phận kiểm tra ít nhất 1 lần / năm, riêng bộ phận Tài vụ kiểm tra ít nhất 2 lần/ năm. Thực hiện kiểm tra giáo viên theo kế họach, có hồ sơ kiểm tra theo quy định của ngành. - Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, truyền thống, tư tưởng, lòng yêu quê hương tổ quốc, yêu biển đảo quê hương. Đẩy mạnh chủ đề tư tưởng “Sống có trách nhiệm”, sống trung thực, nhân ái, giáo dục lý tưởng sống, lý tưởng cách mạng, giáo dục kỷ năng sống qua các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, phấn đấu xây dựng một thế hệ học sinh có trí tuệ, có thể lực, văn minh, nghĩa tình, hiện đại và hội nhập quốc tế. - Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, trên cơ sở rút kinh nghiệm năm học trước, hoàn cảnh thực tế và các quy định của ngành, điểu chỉnh thang điểm thi đua phù hợp thực tế. Đối với thi đua giáo viên, thang điểm thi đua đưa về các tổ thảo luận, góp ý, điều chỉnh và biểu quyết trong Đại hội Cán bộ - Công chức. Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, truyền thống, tư tưởng, lòng yêu quê hương tổ quốc, yêu biển đảo quê hương. Đẩy mạnh chủ đề tư tưởng “Sống có trách nhiệm”, sống trung thực, nhân ái, giáo dục lý tưởng sống, lý tưởng cách mạng, giáo dục kỷ năng sống qua các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, phấn đấu xây dựng một thế hệ học sinh có trí tuệ, có thể lực, văn minh, nghĩa tình, hiện đại và hội nhập quốc tế. b) Đối với học sinh: - Tăng cường giáo dục Kỷ năng sống cho học sinh, tổ chức tuyên truyền phòng chống AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hội khác, phòng chống cháy nổ, tuyên truyền về An toàn Giao thông, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa và sinh hoạt chủ điểm các ngày lễ lớn (5/9, 20/11, 22/12, 26/3, 30/4, 19/5.). Hội trăng rằm, giỗ quốc tổ Hùng Vương, trại xuận. - Tập trung xây dựng nề nếp trật tự kỷ luật, hình thành thói quen học tập tích cực, chống học vẹt, vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, giải thích các hiện tượng tự nhiên gặp trong cuộc sống. - Thực hiện đúng quy định về khen thưởng, kỷ luật học sinh, nội quy, quy ước giáo dục giữa nhà trường và gia đình. Phân công 1 Phó Hiệu trưởng phụ trách thi đua học sinh, soạn thảo thang điểm thi đua mới, đổi mới phương thức chấm điểm thi đua nhằm thức đẩy phong trào thi đua trong học sinh theo hướng tích cực. Kịp thời khen thưởng các cá nhân đạt thành tích, cá nhân điển hình tiên tiến. - Lập kế hoạch hoạt động ngoại khóa ngay từ đầu năm và phân công nhân sự phụ trách, kết hợp tốt giữa giảng dạy (trong lớp) và giáo dục (ngoại khóa), thực hiện nghiêm túc các tiết GDNGLL ở tất cả khối lớp. - Đa dạng hóa các hoạt động ngoại khóa, hình thành các câu lạc bộ từng bộ môn, tổ chức các em kể chuyện sinh hoạt dưới cờ, đặc biệt các mẫu chuyện về Bác, tổ chức học sinh làm báo tường, sáng tác văn thơ, văn nghệ, công tác xã hội, hội thi sáng tạo, tham quan hướng nghiệp nhằm làm cho hoạt động của nhà trường gắn với hoạt động lành mạnh, tiến bộ của xã hội, góp phần ngăn chặn những tác động tiêu cực trong gia đình và ngoài xã hội ảnh hưởng , tạo môi trường thân thiện trong học sinh. - Giáo dục các em lòng nhân ái, tổ chức các hoạt động về nguồn góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu quê hương đất nước, để cho học sinh có điều kiện tham gia công tác xã hội như phong trào “Nụ cười hồng”, áo trắng tặng bạn nghèo, để giúp đỡ cho những học sinh nghèo, học giỏi, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, chất độc da cam. - Nghiêm cấm các học sinh : ăn mặc không phù hợp trang phục học sinh; đọc sách báo, xem phim không lành mạnh, uống rượu bia; cờ bạc, nói tục , chửi thề, nhuộm tóc ; nam sinh để tóc dài, nữ sinh không được mang nữ trang quý giá, móng tay, móng chân phải được cắt ngắn sạch sẽ. 2. Về tổ chức các hoạt động dạy và học: 1/- Yêu cầu : a) Đối với giáo viên : Thực hiện theo điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đảm bảo thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Mỗi giáo viên đều phải đầu tư soạn giảng, chuẩn bị đầy đủ thiết bị dạy học. -Đổi mới phương pháp giảng dạy : Mỗi giáo viên phải xác định cho được tư tưởng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập của học sinh , giáo viên phải vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học. Việc đổi mới phương pháp cần gắn với khai thác , sử dụng thiết bị giáo dục trên cơ sở bám sát nội dung sách giáo khoa, yêu cầu của bộ môn về kiến thức kĩ năng. Các phương pháp đặc trưng bộ môn, gắn nội dung bài dạy với thực tiễn sinh động, giúp các em nỗ lực và tự giác trong học tập, tất cả các bộ môn đều phải sử dụng ĐDDH một cách hiệu quả, hướng dẫn HS phương pháp tự học ở nhà, thuộc bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, Sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng. Công tác chủ nhiệm phải được quan tâm đúng mức, đặc biệt chú ý đối tượng học sinh có nguy cơ nghỉ bỏ học, tìm hiểu, giúp đỡ để loại bỏ nguy cơ nghỉ bỏ học, tổ chức phụ đạo học sinh yếu nhằm Nâng cao Hiệu suất đào tạo. Giáo viên bộ môn đầu tư soạn giảng theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh, gây hứng thú trong học tập của học sinh, đặc biệt áp dụng những phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, phù hợp trình độ học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học. Đối với các bộ môn khoa học thực nghiệm phải đảm bảo đủ các bài thí nghiệm, thực hành quy định trong chương trình, thực hiện chương trình tinh giảm của BGD-ĐT. Làm tốt công tác quản lý học sinh trong giờ học cũng như giờ ra chơi, đổi mới công tác giám thị, chỉnh đốn công tác quản lý học sinh đầu giờ, giờ ra chơi và cuối giờ về của học sinh. Giáo dục học sinh hưởng ứng thực hiện an toàn giao thông, không có học sinh vi phạm an toàn giao thông, xử lý nghiệm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông do Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo. Triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trường học, phòng chống tội phạm , ngăn chặn bạo lực, tệ nạn xã hội thâm nhập học đường. b) Đối với học sinh : - Giáo dục học sinh nắm vững kiến thức căn bản của chương trình, thể hiện ở trọng tâm sách giáo khoa, quan tâm nhiều đến thái độ học tập của học sinh: chủ động, tích cực, tư duy độc lập, có óc quan sát, tư duy khoa học, biết tự học để khắc sâu kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Tất cả HS trước khi đến lớp đều phải học bài, làm bài đầy đủ. - Học sinh yếu phải theo học các lớp phụ đạo do thầy cô bộ môn giảng dạy. Biện pháp : a) Về dạy : - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn , thực hiện đầy đủ chương trình, không dạy lướt hay dồn nén chương trình, tăng cường tiết luyện tập và vận dụng kiến thức.(văn, toán, lý, hóa, anh, sinh, địa ), chuẩn bị các điều kiện dạy tốt các môn khoa học xã hội. - Tăng cường ứng dụng CNTT trong soạn giảng, biết ứng dụng các công nghệ mới vào công tác dạy và học. Các bài thực hành cần được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. Các môn khoa học tự nhiên, khoa học thực nghiệm đều phải sử dụng ĐDDH, thí nghiệm, thực hành 100%. Các bộ môn khác phải sử dụng bản đồ, tranh ảnh, băng nghe nhìn một cách thiết thực và đạt hiệu quả. - Tổ chức xây dựng các chuyên đề bộ môn ( như : Ứng dụng CNTT trong giảng dạy tất cả các bộ môn, chuyên đề phương pháp tự học .) nhằm giúp đỡ giáo viên những vấn đề khó, những vấn đề mới, gắn với thao giảng và sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng, đi sâu vào thực chất dạy và học: bàn nội dung các bài soạn, thống nhất trình tự mục đích yêu cầu và trọng tâm bài giảng cho giáo viên bộ môn cùng một khối lớp, phương pháp giảng dạy, yêu cầu đạt ở các tiết khó, ôn tập nhằm nhanh chóng khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong chuyên môn, chia sẻ những khó khăn, đồng thời qua đó sẽ rút kinh nghiệm các giải pháp chuyên môn, sáng kiến kinh nghiệm, thể hiện trí tuệ tập thể và phổ biến cho toàn tổ áp dụng để đi đến những thống nhất cần thiết trong chuyên môn và giúp nâng cao trình độ đồng đều giữa các thành viên trong tổ. Tiếp tục tổ chức thực hiện ngân hàng đề kiểm tra phục vụ đổi mới công tác kiểm tra, đáng giá. - Giáo viên các khối phải có kế hoạch giảng dạy của chương trình chính khóa và tự chọn. Tổ chức cho học sinh khối 6, 7, 8, 9 học môn tự chọn là Tin học, điểm môn tự chọn vẫn được đánh giá và xếp loại như các môn học khác. - Tổ chức ôn tập cho HS thi lại nghiêm túc, có hướng dẫn trọng tâm. - Tổ chức phân công GV dạy ôn tập vào đầu tháng 7. GV coi thi, chấm thi nghiêm túc đảm bảo chất lượng HS lên lớp đúng thực chất, không để học sinh chưa đạt yêu cầu lên lớp. GVBM, GVCN cần phải thực hiện đầy đủ và có chất lượng các loại hồ sơ sổ sách quy định. + Giáo án : 100% giáo viên soạn giáo án mới, giáo viên giỏi muốn sử dụng giáo án cũ không được quá 3 năm, phải có giáo án bổ sung và được BGH chấp thuận từ đầu năm học.GV mới ra trường, GV tập sự, GV chuyển khối lớp . Phải soạn giáo án mới và trong giáo án phải xác định mục đích yêu cầu, trọng tâm bài giảng và GV phải làm nổi bật trọng tâm trong quá trình giảng dạy. + Sổ công tác: ghi nội dung họp và sinh hoạt chuyên môn. + Sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần,: GVBM phải ghi đầy đủ các bài dạy trong tuần, tháng, năm.đúng theo phân phối chương trình mà BGD&ĐT quy định. + Sổ học bạ, Sổ gọi tên ghi điểm, hồ sơ xét Tốt nghiệp bậc THCS : Phải làm thật thận trọng, đầy đủ, chính xác và sạch sẽ, kiểm tra chéo, cẩn thận. Hồ sơ xét, thi tuyển lớp 10 phải đầy đủ các giấy chứng nhận điểm ưu tiên (con diện chính sách), điểm khuyến khích (HSG, TDTT, văn nghệ, nghề) thật chính xác. + Sổ dự giờ thăm lớp: Mỗi GV đều phải có kế hoạch dự giờ đồng nghiệp để cùng rút kinh nghiệm và học tập phương pháp, sau mỗi tiết dự giờ phải có góp ý và đánh giá chính xác. + Sổ chủ nhiệm( đối với GV làm công tác chủ nhiệm) : Phải do chính tay GVCN trực tiếp ghi, phải thể hiện rõ nét sự quan tâm theo dõi việc học tập của HS nhất là học sinh cá biệt, yếu, kém và cần có biện pháp phối hợp giữa gia đình, Đoàn - đội, Giám thị để làm chuyển biến những đối tượng này. GVBM phải tự ghi điểm vào học bạ cũng như sổ gọi tên ghi điểm, không để GVCN làm thay. Đổi mới công tác kiểm tra , đánh giá: lập ngân hàng đề, Tổ trưởng lên kế hoạch kiểm tra cả năm theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và theo chỉ đạo của Giáo viên mạng lưới quân, Ban Giám Hiệu tổng hợp thành kế hoạch kiểm tra cả năm học các bộ môn; giáo viên bộ môn các môn Văn, Toán, Anh nộp đề kiểm tra 1 tiết cho Ban giám hiệu duyệt ít nhất 1 tuần trước khi tiến hành kiểm tra, đề kiểm tra 15’ các môn Văn – Toán – Anh các môn còn lại do tổ trưởng chuyên môn duyệt nhằm xác nhận đề ra đúng trọng tâm, không thách đố học sinh, ngoài ra các môn Văn, Toán, Anh còn kiểm tra đề tập trung 1 lần /HK do Phó Hiệu trưởng ra đề trên cơ sở đề đề nghị của giáo viên bộ môn. Phó Hiệu trưởng chuyên môn kiểm tra việc chấm chửa bài, vào điểm của giáo viên bộ môn ít nhất 1 lần/HK. - GV không được dùng điểm số hay các hình thức khác buộc học sinh phải học thêm tại nhà. - Giáo viên Anh văn, rèn luyện cho học sinh có kỹ năng nghe , nói, đọc, viết thành thạo, Tăng cường năng lực sử dụng ngoại ngữ của học sinh phổ thông theo chủ trương chung của BGD-ĐT, quan tâm đặc biệt kỷ năng nghe nói của học sinh. Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tiếng Anh tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. phấn đấu giáo viên đạt trình độ B2 châu âu trở lên. - Tổ chức hoạt động ngoại khóa cùng với sự đầu tư, chuẩn bị bài giảng, hiệu quả giảng dạy và tiêu chuẩn đánh giá giáo viên. Mỗi giáo viên phải có đầu tư nhất định cho việc chuẩn bị bài, tích cực chống bệnh chủ quan, ỷ lại, dạy học theo lối mòn, thiếu hiệu quả. Thực hiện điểm số đúng mức và đúng quy định. Tự trọng trong việc dạy hết trách nhiệm với học sinh, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện dạy lơ là để lôi kéo học sinh dạy thêm tràn lan, phản sư phạm và vi phạm Quyết định số 03/2007QĐ – BDG&ĐT ngày 31/01/2007. b/ Về học : -Tiếp tục tổ chức tốt “Chuyên đề tự học” trong học sinh , tất cả các học sinh đều tham gia, từ đó mỗi học sinh tự rút ra cho mình một phương pháp học tập đạt hiệu quả cao nhất. - Học thực chất, học đều các môn, chống cách học đối phó. Học tập theo phương pháp đặc trưng bộ môn , xây dựng tốt nền nếp học tập : + Nền nếp học tập trên lớp : trật tự, kỷ luật, tập trung chú ý nghe giảng, tích cực phát biểu xây dựng bài trên tinh thần phát huy tính tích cực, chủ động và tự học của HS, chép bài, vẽ hình đầy đủ. + Nền nếp tự học ở nhà : có góc học tập, hoàn chỉnh bài học trong ngày (vẽ hình, viết tóm tắt SGK), học thuộc bài, làm bài đầy đủ, chuẩn bị bài tốt cho ngày hôm sau. Cần khuyến khích HS tự học vì điều quan trọng và có tính quyết định của một HS muốn trở thành HSG, HS năng khiếu thực sự hoặc một người thành đạt sau này là phải coi trọng việc học, tranh thủ mọi thời cơ để học, học suốt đời, nếu không thì tự mình sẽ bị tụt hậu. * Ngoài ra HS phải biết sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm học tập để tìm tòi các tư liệu trên mạng internet. + Nền nếp truy bài đầu giờ : Sáng : 6h45; Chiều : 12h45. - Phát huy phong trào đăng ký tiết học tốt, tham gia các CLB học tập, các hình thức vui học (đố em, hái hoa dân chủ ). - Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng HSG và dự các kỳ thi HSG các cấp, viết thư UPU, văn hay chữ tốt, tham gia giải Lê Quí Đôn, phụ đạo học sinh yếu, học nghề phổ thông. - Mỗi tháng học sinh phải trình sổ liên lạc, báo điểm cho cha mẹ kiểm nhận và có chữ ký của cha mẹ học sinh. 3. Về tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Yêu cầu: Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt câu lạc bộm hoạt động Đoàn - Đội, thư viện, nhằm mục tiêu giúp học sinh vận dụng kiến thức trên lớp vào thực tế đời sống xã hội, giáo dục pháp luật, giá dục giá trị sống và kỷ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, môi trường, giới tính, phòng chống ma túy, AIDS, các tệ nạn xã hội. Biện pháp: Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, duy trì ồn định các hoạt động câu lạc bộ, nhất là hoạt động cau lạc bộ tiếng Anh nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh, kết hợp các hoạt động ngoại khóa với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lồng ghép giáo dục kỷ năng sống trong các hoạt động ngoại khóa; tổ chức tốt các buổi sinh hoạt tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống AIDS, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội thăm nhập học đường; gắn hoạt động ngoại khóa với phong trào thi đua”Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo nhiều sân chơi lành mạnh về văn nghệ , thể dục thể thao, lồng ghép vào các hoạt động lễ hội như hội trăng rằm, lễ giỗ quốc tổ Hùng Vương. Phát động và khuyến khích học sinh tham gia Hội thi học sinh nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi Olympic giải toán qua Internet, Olympic tiếng Anh qua internet, cuộc thi đường lên đỉnh Olympia cho học sinhTHCS do bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tiếp tục đổi mới hoạt động hội thi Nét vẽ xanh. UPU,Văn hay Chữ tốt, thi học sinh giỏi máy tính cầm tay, giải Lê Quý Đôn trên báo khăn Quàng Đỏ 4. Xây dựng trường học tiên tiến hiện đại. Tích cực tham mưu các cấp lãnh đạo đầu tư xây dựng , cải tạo sân trường quá xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho học sinh trong giờ ra chơi và phục vụ giáo dục thể chất. Tiếp tục mỡ rộng thư viện, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và giáo viên tham khảo sách- báo, tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy. Tiếp tục hoàn chỉnh tủ sách pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện phòng thiết bị, quản lý tốt trang thiêt bị phục vụ dạy học. 5. Công tác phổ cấp: Yêu cầu : - Phát triển, giữ vững – duy trì sĩ số và hạ thấp tỷ lệ HS lưu ban, nghỉ bỏ học, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh, tăng hiệu quả đào tạo, phổ cập trung học cơ sở một cách vững chắc. - GVCN và GVBM cộng đồng trách nhiệm trong việc duy trì sĩ số, chống lưu ban bỏ học, coi đây là tiêu chuẩn thi đua. Biện pháp : Kết hợp chặc chẽ giữa GV bộ môn và giáo viên chủ nhiệm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ nghỉ bỏ học, tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu, giáo viên có học sinh yếu phải kiên trì động viên và giúp các em vượt khó để hoàn thành bậc THCS. Thực hiện miễn, giảm các trường hợp hộ nghèo, hộ cân nghèo , động viên và giúp đỡ kịp thời học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để bất kỳ trường hợp nào nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn, khai thác có hiệu quả quỹ khuyến học của trường. 6. Công tác quản lý, chỉ đạo: - Tiếp tục phát huy vai trò của các Tổ chuyên môn, khuyến khích các Tổ chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động chuyên môn. Tiếp tục hỗ trợ ngành làm tốt công tác thông tin, tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và các hoạt động giáo dục trong Tổ, chú trọng hoạt động đổi mới KTĐG, đổi mới PPDH. - Ban Giám hiệu duyệt kế hoạch chuyên môn các tổ, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng gắn với nhu cầu nguồn nhân lực và định hướng phát triển của xã hội. - Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy định về phân phối chương trình, nội dung, tiến độ và phương pháp giáo dục. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bô môn, phụ trách các phòng ban phải thực hiện đầy đủ các quy định về hồ sơ sổ sách. Xử lý nghiêm các vi phạm về quy chế chuyên môn (tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, xếp loại và xử lý học sinh). - Cải tiến và nâng cao tính hiệu quả của việc tự kiểm tra của tổ chuyên môn, thực hiện nghiêp túc kế hoạch kiểm tra của Ban Giám hiệu. - Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, văn thư thường xuyên cấp nhật thông tin địa chỉ email có đuôi moet.edu.vn do ngành GDĐT cấp trong thông tin liên lạc với Phòng GDĐT. BGH và BCH công đoàn cần cập nhật thông tin hàng ngày để nắm bắt và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Phòng. Khuyến khích giáo viên nộp đề, trao đổi thông tin với BGH bằng email. CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG Nội dung Chỉ tiêu định hướng Kết quả thực hiện đến cuối năm I/ Phát triển số lượng Huy động vào lớp 6 Đúng kế hoạch của phòng Giáo dục- Đào tạo Q.6 Duy trì sĩ số không quá 0, 4% nghỉ bỏ học II/ Chất lượng giảng dạy : 1/ Hạnh kiểm học sinh : Tốt 85% Khá 13,5% Trung bình 1,5% Còn yếu 0% 2/ Học lực : Giỏi 48% Khá 36% Trung bình 14, 5% Còn yếu 1,5% Học sinh được xét TN THCS 100% Lên lớp thẳng 98,5% trở lên Hiệu quả đào tạo 96 % trở lên 3/ Rèn luyện thân thể Rèn luyện thân thể 100% HS tham dự tập nghiêm túc 4/ Giảng dạy : Phấn đấu soạn giảng có chất lượng từ trung bình trở lên 100% Soạn giáo án mới và có giáo án bổ sung 100% Sáng kiến kinh nghiệm 100% GV nghiên cứu áp dụng SKKN Ap dụng việc đổi mới phương pháp giảng dạy 100% GV thực hiện tốt Nghiêm túc thực hiện nội dung và chương trình của các khối lớp 6, 7, 8, 9 100% GV thực hiện nghiêm túc Thực hiện tốt các tiết HĐNGLL 100% GVCN thực hiện tốt Thao giảng bài giảng điện tử. 1 GV / 1lần/ HK 5/ Kiểm tra : Kiểm tra giáo viên. 50% Kiểm tra các bộ phận hoạt động 100% (tối thiểu 1 lần/năm) III/Tư tưởng chính trị , giáo dục truyền thống: Nghe báo cáo chính trị 100% Tổ chức tham quan di tích lịch sử Tất cả GVCN và HS Dự các ngày lễ lớn 100% Hưởng ứng cuộc vận động” Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” với 4 nội dung 100% giáo viên thực hiện. Học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” 100% giáo viên phấn đấu thực hiện IV/ Lao động sản xuất hướng nghiệp: - Trồng cây - Giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ - Chăm sóc cây có sâu–Cắt tỉa thường xuyên - 100% HS không xả rác bừa bãi - Học thực hành kỹ thuật tổng hợp 100% học sinh lớp 8 - Tham quan hướng nghiệp Tổ chức HS khối 9 tham quan 2 lần /năm V/ Xây dựng cơ sở vật chất Tặng sách cho thư viện Hơn 1.000 quyển Tài chánh Công khai 1 lần /tháng không vi phạm nguyên tắc tài chánh Thiết bị và THTN Xếp loại A Thư viện Xếp loại Xuất sắc Làm ĐDDH và sử dụng Giáo viên tự làm ĐDDH nếu thiết bị không có và 100% Giáo viên lên lớp đều sử dụng ĐDDH đạt hiệu quả VI/ Đời sống: Tăng thu nhập 100.000đ/tháng /người Giáo viên tham quan và nghỉ mát 1 lần /năm VII/ Đoàn thể : Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng 4 giáo viên Y tế vệ sinh Xếp loại A Tổ chức lễ trưởng thành Đội 100% đội viên khối 9 CB – GV - CNV – Học sinh có hành vi ứng xử thân thiện, phát huy tích cực vai trò của học sinh. 100% CB – GV – CNV – Học sinh hưởng ứng. Công đoàn viên 100% Giáo viên Tôn trọng luật giao thông 100% GV và học sinh không vi phạm Vận động GV phổ cập tin học 100% GV có bằng A tin học và ứng dụng công nghệ thông tin. Chi Bộ Trong sạch vững mạnh Công đoàn Tiên tiến cấp Thành phố. Chi đoàn Vững mạnh xuất sắc VIII/ Phổ cập giáo dục : Kết hợp với Ban chỉ đạo Phổ cập phường 1 trong việc điều tra độ tuổi học sinh. IX/ Thi đua : Chiến sĩ thi đua cấp quận – cấp Thành phố 15 CB – GV – CNV là CSTĐ cấp CS, 5 CB – GV CSTĐ cấp TP. Tổ tiên tiến 14 tổ GV lao động tiên tiến 85 giáo viên Học sinh giỏi cấp thành phố 18 học sinh Học sinh giỏi cấp quận 35 học sinh Tham dự giải Hội khỏe Phù Đổng Đạt nhiều Huy chương Thể dục thể thao cấp trường Tiên tiến cấp thành phố Tổ chức tốt 2 đợt thi đua do ngành phát động Giáo viên tham gia tích cực Trường đạt danh hiệu Tiên tiến Xuất sắc cấp Thành phố – Giữ vững danh hiệu Huân chương Lao Động hạng 3. LỊCH CÔNG TÁC Học kỳ I: (Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 26/12/2015) Tháng NỘI DUNG THỜI GIAN Tháng 8/2015 - Tổ chức thi lại cho HS, xét duyệt lên lớp sau thi lại. - Biên chế lớp học, phân công giáo viên. - CB,GV tham gia các lớp tập huấn. - Học sinh tập trung, ổn định nề nếp đầu năm. - Dự tập huấn tài liệu dạy học Toán 7 - Chuẩn bị CSVC cho năm học. -3/8/2015 -Theo lịch của PGD, SGD. -từ 1/8. Tháng 9/2015 - Dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai PHNV năm học 2015-2016 bậc THCS - Khai giảng năm học mới. - Bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9 các bộ môn. - Họp chuyên môn đầu năm các bộ môn do Sở GDĐT, PGDĐT tổ chức. - Họp chuyên môn đầu năm các bộ môn do Phòng GDĐT tổ chức. - Thi “Văn hay chữ tốt” cấp trường, cấp quận. - Tổ chức giải Hội khỏe Phù Đổng học sinh cấp trường. - Tổ chức ngày hội trăng rằm cho học sinh. - Triển khai các cuộc thi chuyên môn (thi khéo tay kỹ thuật, nét vẽ xanh, lớn lên cùng sách, thi khoa học kĩ thuật trong học sinh trung học, dạy học tích hợp, liên môn,) - Tập huấn tài liệu dạy học Tin học 7 - 8 - Ngày 04/9/2015 - Ngày 05/9/2015 - Từ 07/9/2015 -26/9/2015 Tháng 10/2015 - Báo điểm đợt 1. - Dự thi “Văn hay Chữ tốt” cấp thành phố. - Đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận. - Phát động cuộc thi IOE và Violympic. - Dự thảo giảng môn Toán cấp thành phố tại Quận 3. - Hội thảo chuyên đề, tham quan thực địa môn Vật lý. - Tham dự giải Hội khỏe Phù Đổng học sinh cấp quận, cấp thành phố (từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016) - Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi máy tính cầm tay dự thi cấp thành phố - Dự tập huấn sinh hoạt chuyên môn qua cổng trường học kết nối. Tháng 11/2015 - Báo điểm đợt 2. - Chuẩn bị kiểm tra HK I. - Thi giáo viên dạy giỏi cấp quận phần lý thuyết. - Thi giáo viên dạy giỏi cấp quận phần thực hành vòng 1 Tháng 12/2015 - Dự thi cấp thành phố Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học - Thi giáo viên dạy giỏi cấp quận phần thực hành vòng 1 - Kiểm tra học kỳ I. - Bồi dưỡng đội tuyển máy tính cầm tay dự thi cấp thành phố. - Dự kiến từ 7.12.2015 đến 19.12.2015 Học kỳ II (Từ ngày 28.12.2015 đến ngày 21.5.2016) Tháng NỘI DUNG THỜI GIAN Tháng 01/2016 - Sơ kết học kì 1 - Thi HSG máy tính cầm tay lớp 9 cấp TP. - Giải quyết hồ sơ học sinh chuyển trường. - Thi Violympic và IOE cấp trường, cấp quận - Khảo sát học sinh THCS - Dự thi “khéo tay kĩ thuật” lần 3 - Dự chuyên đề Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp thành phố Quận 1, huyện Củ Chi. - Dự thi vòng chung kết cuộc thi “Lớn lên cùng sách” - Tổ chức Hội trại xuân, sinh nhật tuổi 15 cho HS khối 9. Tháng 02/2016 - Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi "Dạy học theo chủ đề tích hợp". - Tham dự Hội thi “Đầu bếp trẻ” lần II - Thi giáo viên dạy giỏi cấp quận phần thực hành vòng 2. Tháng 03/2016 - Báo điểm đợt 4. - Thi Violympic và IOE cấp thành phố. - Thi HSG lớp 9 cấp thành phố. - Thi “Sáng tác ảnh” cấp thành phố. - Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực. - Dự thi Tài năng tiếng Anh. - Thi giáo viên dạy giỏi cấp quận phần thực hành vòng 2. - Tổ chức cho khối 9 đi tham quan hướng nghiệp nghề. Tháng 04/2016 - Thi Violympic và IOE cấp quốc gia. - Tham gia Hội thi Nét Vẽ Xanh cấp TP. - Kiểm tra HK2. - Tổng kết các hoạt động chuyên môn. - Dự kiến từ 18/4/2016 – 7/5/2016 Tháng 05/2016 - Kết thúc chương trình, tổng kết năm học. - Chung kết giải Lê Quí Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ. - Tổ chức lễ trưởng thành cho HS khối 9. Tháng 06/2016 - Thi nghề phổ thông cấp THCS. - Xét tốt nghiệp THCS. - Tuyển sinh lớp 10. - Triển khai hoạt động hè. - Tham gia chương trình tặng sách giáo khoa cũ. - Ngày 7/6/2016 Tháng 07/2016 - Tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Về hoạt động giảng dạy - Tình hình dạy học bộ môn: Trường THCS Bình Tây có ba giáo viên mĩ thuật, trong đó: Môn mĩ thuật và âm nhạc là tổ ghép nên : Tổ trưởng chuyên môn là cô: Nguyễn Kim Ngân (Âm nhạc) Cô Tô Ngọc Lệ là giáo viên mĩ thuật Dạy 8 lớp, 2 khối trong đó: Khối 6 bốn lớp: 6/4, 6/5, 6/11, 6/12 Khối 7 bốn lớp: 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 Cô Phạm Thị Hồng là giáo viên mĩ thuật Dạy 19 lớp, 2 khối trong đó: Khối 6 tám lớp: 6/1, 6/2, 6/3, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10 Khối 8 mười một lớp: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11 Thầy Thạch Minh Hoàng là giáo viên mĩ thuật Dạy khối 7: 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12 - Các hướng dẫn chính về việc đọc và hiểu sách giáo khoa, chuẩn bị bài dạy, viết giáo án, tiến hành giờ dạy trên lớp, kinh nghiệm giảng dạy: Sách giáo khoa: Giáo viên phải nắm được những quy ước in trong sách giáo khoa để hướng dẫn cho học sinh. Để chuẩn bị một bài dạy, giáo viên cần nắm vững nội dung bài trong sách giáo khoa để hướng dẫn cho học sinh. Nắm vững mục tiêu bài dạy. Kết hợp các phương pháp giảng dạy để tạo hiệu quả tốt nhất cho tiết dạy. Chuẩn bị nội dung dạy học để giúp học sinh tiếp thu bài tốt, tạo sự hứng thú trong học tập của học sinh. Soạn giáo án thể hiện rõ các hoạt động chính của bài dạy. Nắm vững các hoạt động và dự trù nhiều tình huống có thể xảy ra trong tiết học để có biện pháp xử lý kịp thời. Với học sinh lớp thường, cần chú ý câu hỏi dễ hiểu, gần gũi với học sinh, bài dạy phải sử dụng phương pháp trực quan để giúp bài dạy sinh động và lối cuốn giúp học sinh hiểu rõ vấn đề. Chú ý không đọc chép, không vẽ mẫu Sử dụng khả năng sư phạm để dạy kiến thức cho các em để cho các em có kiến thức hoạt động sáng tạo Khen thưởng, động viên học sinh kịp thời để học sinh tự tin, mạnh dạn hơn, góp phần tạo sự hứng thú của học sinh trong học tập. Động viên những học sinh chưa đạt để giúp các em tự tin và mạnh dạn hơn, tránh cho học sinh tâm lí tự ti, nhút nhát sợ hãi. Lưu ý, nếu học sinh mắc lỗi sai không được chê trước mặt hoặc tỏ thái độ không hài lòng, khinh thường học sinh. Giáo viên tự tìm hiểu tài liệu, xem tài liệu tại thư viện trường thiết kế bài giảng, soạn giáo án. Thực hiện theo đúng chương trình của bộ môn theo tính chất chuẩn của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. Kinh nghiệm giảng dạy - Các hồ sơ sổ sách, biểu mẫuvề chuyên môn của một giáo viên bậc tiểu học: Giáo án chuyên môn Kế hoạch giảng dạy Phân phối chương trình Sổ theo dõi tình hình học tập của học sinh Sổ ghi chép họp chuyên môn Hoạt động của Hội phụ huynh Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường Tiểu học Dương Minh Châu gồm 13 thành viên. Mỗi lớp có ban đại diện cha mẹ học sinh riêng gồm 3 thành viên. Ban đại diện cha mẹ học sinh có họp định kỳ và có kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động. Ban đại diện Cha mẹ học sinh hỗ trợ tích cực trong các hoạt động của nhà trường, tích cực tham gia tốt công tác xã hội hóa giáo dục, trang bị cho nhà trường một số trang thiết bị, đồ dùng dạy học để hỗ trợ cho công tác giảng dạy của giáo viên, sửa chữa lớp học để tạo dựng mỹ quan cho nhà trườngTổ chức Đội TNTP và hoạt động của Đội ở trường Tiểu học Những thuận lợi, khó khăn của bản thân, những công việc được giao (2 điểm) 2.1.Những thuận lợi, khó khăn của bản thân Thuận lợi: Nhà trường nơi Thực tập sư phạm đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện nhiệm vụ: không những cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết mà tôi cần, nhiệt tình hướng dẫn mà còn tạo điều kiện để cho sinh viên thực tập. Trong đội ngũ giáo viên hướng dẫn, nhà trường cũng đã sắp xếp những giáo viên có thâm niên giảng dạy lâu năm, giàu kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn để tôi có cơ hội học hỏi được nhiều. Giờ giấc sinh hoạt, kế hoạch công việc cũng luôn được thông báo trước để tôi có thời gian chuẩn bị. Ngoài những khoảng thời gian phải phối hợp với nhà trường, trường còn tạo điều kiện cho em có thời gian tham quan thêm các lớp, các công trình của nhà trường. Khó khăn: Thời gian Thực tập sư phạm tương đối ngắn nhưng công việc lại khá nhiều nên có thời điểm bị quá tải. 2.2.Những công tác được phân công trong thời gian thực tập - Công tác dạy học: - Tổng số tiết dự giờ: 2 tiết Số tiết đã nghỉ: 0 Tổng số tiết dạy trên lớp: 5 tiết Tổng số ĐDDH tự làm: 53 hình ảnh Công tác chủ nhiệm + Dò bài đầu giờ hàng tuần Sáng 6h45 – 7h00 Chiều 12h45 – 13h00 + Dò bài 2 tiết đầu cho lớp 6/4 và 2 tiết cuối cho lớp chủ nhiệm 6/5 vào buổi sáng thứ 5 + Nhắc các em không được ăn quà vặt, uống nước, đi trễ, trong giờ dò bài + Nhắc các em khi lên lớp phải xếp hai hàng ngay ngắn, không đùa giỡn khi đang lên cầu thang + Nhắc các em khi thấy lớp dơ phải vệ sinh ngay Nêu những điều đã thu nhận được qua đợt thực tập. (3 điểm) 3.1.Về công tác thực tập giảng dạy Bản thân có điều kiện tiếp xúc với môi trường giáo dục thực tiễn, nắm rõ được nhiệm vụ của giáo viên, hiểu được các hoạt động của nhà trường và các mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội từ đó tiếp thu kinh nghiệm và cố gắng trở thành người giáo viên tốt. Trong quá trình dạy học, người giáo viên cần có cách thức tổ chức tiết học sao cho hợp lý, đúng thời gian, truyền đạt đầy đủ nội dung kiến thức, có phương pháp dạy học đa dạng, phong phú. Người giáo viên không ngừng thay đổi các phương pháp dạy học để thu hút được sự tập trung chú ý học tập của học sinh. Người giáo viên phải có sự chuẩn bị giáo án và bài học kỹ càng để có khả năng sắp xếp tiến trình dạy học theo tình hình thực tế của học sinh tránh bị mất chủ động trong tiết học, phải chú ý quan sát thái độ học tập của học sinh để có cách điều chỉnh nội dung tiết học cho phù hợp Giáo viên cần có khả năng quan sát học sinh một cách tinh tế để tổ chức tiết học sao cho phù hợp với trình độ và khả năng tiếp thu của học sinh. Người giáo viên không ngừng thay đổi cách thức hoạt động của giờ học để tiết học được sôi nổi, hấp dẫn, giáo viên phải có sự chuẩn bị các giáo cụ trực quan một cách kỹ càng để chất lượng tiết học được nâng cao và khả năng tiếp thu nội dung bài học của học sinh được cải thiện không ngừng. Trong suốt quá trình dạy học giáo viên cần có sự bao quát toàn bộ lớp học để tất cả học sinh cùng phải hoạt động trong giờ học để giờ học có sự đồng đều, hiệu quả. Trong quá dạy học, không phải lúc nào người giáo viên cũng có thể tổ chức tiết học theo cách ứng dụng Công nghệ thông tin thì mới thu hút được sự chú ý của học sinh mà tổ chức giờ học theo cách truyền thống, đúng trình tự của sách giáo khoa nhưng không kém phần tươi vui, sinh động thông qua cách thức đổi mới phương pháp dạy học thì đó mới là thước đo năng lực thực sự của người giáo viên. Người giáo viên khi dạy học theo cách truyền thống nếu biết kết hợp nhiều phương pháp dạy học một cách sáng tạo hợp lý, phù hợp với nội dung bài học thì tiết học sẽ đạt hiệu quả rất cao. Nếu giáo viên có cách thức đổi mới trong tổ chức giờ học sẽ giúp học sinh cảm thấy hứng thú khi tham gia các hoạt động do giáo viên tổ chức trong suốt tiết học. Nên đòi hỏi mỗi người giáo viên phải có công tác chuẩn bị bài dạy thật chu đáo, soạn giáo án chi tiết, rõ ràng, cụ thể và đặc biệt là lựa chọn phương pháp dạy học sao cho phù hợp với đối tượng học sinh cũng như lựa chọn cách thức tổ chức giờ học sao cho linh hoạt, mới lạ để quá trình dạy học đạt mức độ thành công như mong muốn. Trong quá trình dạy học để phát triển kỹ năng vẽ cho học sinh thì giáo viên nên áp dụng phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Phương pháp dạy học đó sẽ phần nào giúp học sinh chủ động hơn trong giờ học, đòi hỏi ở học sinh sự tập trung cao độ và khả năng tư duy nhạy bén. Giáo viên cần bám sát tiến độ bài học cũng như thái độ học tập của học sinh để có phương án điều chỉnh tiết học sao cho phù hợp với đối tượng . Giáo viên cần mạnh dạn phát huy bản năng học tập của học sinh một cách hợp lý để giờ học trở nên linh hoạt, thú vị. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần sử dụng kết hợp các phương pháp tổ chức hoạt động dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo để tiết học đạt được hiệu quả tốt nhất. Vì thế giáo viên phải có sự chuẩn bị bài học kỹ càng để có khả năng sắp xếp tiến trình dạy học theo tình hình thực tế của học sinh tránh bị mất chủ động trong tiết học. Cuối cùng, người giáo viên cần phát huy tinh thần học tập của học sinh một cách triệt để, như vậy tiết học sẽ diễn ra theo chiều hướng học sinh làm chủ tạo môi trường để học sinh khẳng định được năng lực của mình. 3.2.Về công tác chủ nhiệm 3.3.Tự nhận xét đánh giá chung qua đợt thực tập sư phạm, những ưu, khuyết điểm chính. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành những qui định chung trong đợt TTSP. Nhìn chung qua đợt thực tập sư phạm thuận lợi cũng có, khó khăn cũng không thể tránh khỏi nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của bản thân, tôi đã vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Về những ưu điểm: nhà trường đã tạo mọi điều kiện tốt để tôi có thể học tập, rèn luyện cọ xát với thực tế, vận dụng hiệu quả giữa lý thuyết với thực hành trong giảng dạy. Về khuyết điểm: bản thân tôi đôi lúc chưa được tự tin khi thực hiện nhiệm vụ và chưa biết cách sắp xếp công việc sao cho hợp lý để thực hiện. Tinh thần trách nhiệm: mặc dù có gặp có gặp khó khăn nhưng tôi cũng cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt đợt thực tập sư phạm của bản thân. Ý thức tổ chức kỷ luật: tôi luôn chấp hành tốt những nội quy, quy định của nhà trường như đi, về đúng giờ giấc, ăn mặc đi đứng, giao tiếp lịch thiệp, đúng mực, thực hiện tốt những công việc mà trường phân công. Nêu những ý kiến đề xuất góp ý (1 điểm) Cho trường nơi thực tập Cho trường Sư phạm (chương trình đào tạo, nội dung và hình thức tổ chức thực tập sư phạm,) + Nhà trường cần phân bổ hợp lý giữa lý thuyết với thực hành. + Chú trọng đào tạo nhiều hơn vào những bộ môn chuyên ngành, đồng thời bám sát những nội dung cần thiết cho sinh viên đi giảng dạy thực tế sau này ở các cấp học. Những cảm nghĩ của bản thân khi tham gia đợt thực tập. Nêu những dự định về nghề nghiệp sau khi ra trường. (2 điểm) Được sự phân công của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Tp. HCM, chúng em về thực tập ở Trường THCS Bình Tây, nơi mà chúng em được sự giúp đỡ tận tình của BGH và cùng toàn thể Giáo viên nhà trường để chúng em có thể hoàn thành kì thực tập của mình thật tốt. Thật sự khi biết được sự phân công như thế chúng em có cảm giác vui buồn lẫn lộn, vui vì được gặp sự hướng dẫn tận tình của Cô Tô Ngọc Lệ và các em học sinh mến thương mà chúng em sẽ thực hiện công tác giảng dạy của mình ở đó. Mặt khác chúng em phải chịu một áp lực không hề nhỏ, đó là chúng em không biết mình có thể làm tốt vai trò một người giáo viên không ? Ngày28 tháng 12 đó là ngày đầu tiên chúng em về Trường thực tập, chúng em được sự đón tiếp rất nhiệt tình của quý thầy cô ở trường, được sự hướng dẫn tận tình của BGH và toàn thể giáo viên ở trường. Chúng em rất xúc động và ai cũng tự hứa phải cố gắng thực tập thật tốt để không phụ lòng của những bậc Thầy cô đi trước dạy bảo, truyền thụ tri thức cho chúng em. Thắm thoát đã trôi qua gần hết thời gian thực tập tại trường THCS Bình Tây. Tuy chỉ có 5 tuần thôi nhưng những tình cảm học sinh dành cho em có một cái gì rất lạ lùng và khó tả. Em cảm thấy học sinh ở trường THCS Bình Tây rất dễ thương. Khi được nhìn các em đùa giỡn trong giờ ra chơi thì trong lòng em có một tâm trạng rất chi là khó tả. Tuy nhiên, em nghĩ các em có thể hoàn thiện như thế là nhờ vào tập thể giáo viên của trường luôn đi đầu sự nghiệp “Trồng người” của mình với một tấm lòng hăng say và đầy nhiệt huyết. Thế là 5 tuần đã sắp hết, cũng là lúc SV chúng em cũng sắp chia tay với các thầy cô và các em học sinh của mình. Chỉ với 5 tuần là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nó đã giúp em được tiếp xúc thực tế của nghề, giúp em có một cách nhìn lạc quan hơn, tự tin hơn, không phải lúc nào mình cũng theo khuôn khổ hết là đúng mà phải tùy vào trường hợp cụ thể dù bất cứ chuyện gì đi nữa thì phải bình tĩnh, tự tin và khéo léo giải quyết vấn đề, nhất là trong ngành sư phạm không được nóng vội giải quyết.Vì thế để trở thành một giáo viên tương lai thì cần trau dồi hơn nữa kiến thức chuyên ngành, thành công trong công tác giảng dạy, để làm gương cho học sinh học tập, cần tự học và tự sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, cách truyền tải kiến thức cần cô đọng dể hiểu, nên là người dẫn dắt học sinh khám phá tri thức và đặc biệt căn cứ vào từng đối tượng học sinh mà có những phương pháp áp dụng giảng dạy vào bài học đúng mức. Cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến BGH Trường THCS Bình Tây, trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương cùng toàn thể giáo viên, công nhân viên ở trường THCS Bình Tây đã giúp em và các bạn sinh viên hoàn thành tốt kì thực tập này. Em xin chúc quý Thầy Cô có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp “Trồng người” cao cả của mình.  Cám ơn quý Thầy cô! Ngày 15 tháng 01 năm 2016 (Họ tên và chữ kí của sinh viên) NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC TẬP Điểm đạt: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm TM. BAN CHỈ ĐẠO TTSP (Ký tên và ghi rõ họ tên) Hội thi “nét vẽ xanh” cấp quận Giờ ra chơi của các em Giờ tập thể dục của các em

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai_bao_cao_2_2452.doc
Luận văn liên quan