Bước đầu nghiên cứu đánh giá sự di chuyển của các chất gây ô nhiễm trong môi trường đất ngập nước ven sông Sài Gòn

1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu, đánh giá dòng di chuyển của chất ô nhiễm trong môi trường đất ngập nước ven sông Sài Gòn. Từ đó đánh giá khả năng gạn lọc chất ô nhiễm của đất ngập nước. Bước đầu mô phỏng mô hình lan truyền của các chất ô nhiễm trong khu vực xung quanh bãi rác Đông Thạnh ra Rạch Tra. Đề xuất và kiến nghị các giải pháp nhằm khống chế ô nhiễm. Tạo bước đệm cho các nghiên cứu sau này về vấn đề di chuyển của các chất ô nhiễm trong môi trường đất ngập nước sau này khi có điều kiện. 1.5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  Thu thập các tài liệu cần thiết.  Khảo sát lưu vực, lựa chọn vị trí, mô tả địa hình, địa mạo, hiện trạng sử dụng đất.  Xử lý số liệu giai đoạn đầu để bố trí hệ thống lỗ khoan, vị trí lấy mẫu nước, đất và xây dựng chiến lược thu mẫu định kỳ.  Khảo sát thực địa giai đoạn hai, khoan lấy mẫu và lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc mực nước trong đất, thiết bị lấy mẫu.  Phân tích tại hiện trường, lấy mẫu để phân tích trong phòng thí nghiệm.  Xử lý, thống kê số liệu phân tích theo từng đợt lấy mẫu.  Xử lý tổng hợp tất cả các số liệu, dữ liệu, đánh giá khả năng gạn lọc của đất ngập nước, xây dựng mô hình lan truyền chất gây ô nhiễm.  Viết báo cáo.

pdf91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2733 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bước đầu nghiên cứu đánh giá sự di chuyển của các chất gây ô nhiễm trong môi trường đất ngập nước ven sông Sài Gòn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBước đầu nghiên cứu đánh giá sự di chuyển của các chất gây ô nhiễm trong môi trường đất ngập nước ven sông Sài Gòn.pdf