Bước đầu nuôi cấy và thử nghiệm độc tính trên tế bảo biểu bì chuột nhắt trắng (mus musculus var. Albino)

Lời cảm ơn Mục lục Đặt vấn đề Chương 1: Tổng quan Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả và biện luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Chương 5: Phụ lục Chương 6: Tài liệu thanm khảo

pdf30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1827 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bước đầu nuôi cấy và thử nghiệm độc tính trên tế bảo biểu bì chuột nhắt trắng (mus musculus var. Albino), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgPhanThanhHa.jpg
Luận văn liên quan