Bước đầu tính toán tải lượng khí Methane thoát ra từ các bãi chôn lấp tại TP Hồ Chí Minh - Xác định giải pháp thu hồi

Mục tiêu đề tài: 1.Xác định về tải lượng rác thải sinh hoạt ở TPHCM và tính toán tải lượng khí methane phát ra từ bãi chôn lấp. 2.Dự báo tải lượng khí methane phát thải từ rác thải sinh hoạt đến 2020. 3. Đề xuất các giải pháp nhằm tận thu lượng khí methane, đồng thời xác định các phuơng án nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí methane thoát ra từ các bãi chôn lấp.

pdf81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2494 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bước đầu tính toán tải lượng khí Methane thoát ra từ các bãi chôn lấp tại TP Hồ Chí Minh - Xác định giải pháp thu hồi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftinhtoanluongkhimetansinhratubcl.pdf
  • xlsbang du bao dan so.xls
  • xlsbang so sanh luong rac.xls
  • xlsdu bao tai luong khi ch4.xls
  • xlsdu doan 1.xls
  • xlsdu doan 2.xls
  • xlsdu doan 3.xls