Các hoạt động về trồng cỏ, chế biến, dự trữ thức ăn cho dê trong các hộ dự án

- Do Thời tiết( mưa, ngập úng) - Đất( mặn, đất quá khô, đấtxấu, đất cát ) - Một số hộ không làm cỏban đầu khi cây con vừamọc(rấtbé) để cỏdại xâm lấn - Mộtsốhộkhông có trách nhiệm - Mộtsốhộkhông tướinướcchocâycon kịpthời - Không bón phân cho cỏnăng suất thấp - Cán bộ phụ trách chưa thật sự hướng dẫn kịp thời cho nông dân

pdf48 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/09/2014 | Lượt xem: 1806 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các hoạt động về trồng cỏ, chế biến, dự trữ thức ăn cho dê trong các hộ dự án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ TRỒNG CỎ, CHẾ BIẾN, DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO DÊ TRONG CÁC HỘ DỰ ÁN 0 50 100 150 1 3 5 7 9 11 Tháng trong năm Tỷ lệ cung cấp, %/tháng Khả năng cung cấp thức ăn trong các tháng Bộ giống cỏ đã đưa vào các tỉnh Nhóm cỏ hoà thảo 1. Cỏ ghinê Rivedble Hộ Anh Long-Ninh Thuận 2. Cỏ ghinê TD58 Tất cả các hộ 3. Cỏ Ruzi x 4. Cỏ Tín hiệu x 5. Cỏ Mekông x 6. Cỏ VA06 8 HỘ: Ninh thuận 5, Bình Thuận 3 Nhóm cỏ họ đậu 1. Cỏ Stylo CIAT 184 Tất cả các hộ 2. Cỏ Stylo Plus x 3. Keo dậu Ba Vì x 4. Keo dậu K636 x 5. Keo dậu Ba Vì x 6. Keo củi Trừ 2 hộ mới 7. Đậu Sơn Tây x NINH THUẬN Năm 2006 Năm 2007 Giống cỏ DT, m2 Giống cỏ DT, m2 Nguyễn Hữu Đức Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 1500 Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo,Calliandra 2000 Trương Long Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 2000 Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 3500 Lê Thị Tâm Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 1300 Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây 1500 Hồ Trung Hiếu Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 2300 Ghinê TD 58,Signal,Keo Dậu, Đậu Sơn Tây, Calliandra 2000 Trần Đặng Mễ Tây Cơ Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 1500 Ghinê TD 58,Signal 1000 Họ và tên Hộ NINH THUẬN Năm 2006 Năm 2007 Giống cỏ DT, m2 Giống cỏ DT, m2 Lê Văn Hoá Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 1700 Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Ruzi, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây, 2000 Nông Quốc Hùng Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 2000 Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây 2300 Đặng Ngọc Triệu Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 1700 Ghinê TD 58, Keo Dậu Stylo, Đậu Sơn Tây 300 Trần Tuấn Hải Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 2500 Ghinê TD 58,Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây 1500 Chamle Lân Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 500 - - Jeak Sinh Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 1000 - - Sử Khắc Thanh Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 2300 - - Họ và tên Hộ Bình Thuận Năm 2006 Năm 2007 Loại cỏ Diện tích Loại cỏ Diện tích Nguyễn Ngọc Lâm Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 2000 Ghinê TD 58, Keo Dậu, Stylo, 2500 Tạ Tư Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 1500 Ghinê TD 58,Signal 500 Trần Kim Long - Ghinê TD 58, Keo Dậu 1200 Ngô Ngọc Hoa - Ghinê TD 58, Keo Dậu 700 Nguyễn Văn Chinh Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 2200 Ghinê TD 58, Stylo 2200 Lê Xuân Lang Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 1700 Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây 2700 Trần Mẫn Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 2200 Ghinê TD 58, Ruzi, Signal,Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây 3500 Đặng Minh Thành Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 2000 Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Stylo, Đậu Sơn Tây 3500 Nguyễn Văn Hiếu Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 1800 - - Họ và tên Hộ Lâm Đồng Năm 2006 Năm 2007 Loại cỏ Diện tích Loại cỏ Diện tích Hoàng Xuân Lung Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 2500 Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Stylo, Đậu Sơn Tây 3000 Nguyễn Văn cường Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 2000 Ghinê TD 58 700 Bu Nai Ghinê TD 58, Ruzi, Signal, Keo Dậu, Stylo, Đậu Sơn Tây, Calliandra 1500 - - Họ và tên Hộ Tên hộ Tồn tại Xếp loại Lê Văn Hoá Cần bón phân cho cỏ, nên trồng thêm xxxxx Nông Quốc Hùng Phát triển tốt, nên mở rộng thêm xxxxx Đặng Ngọc Triệu Không đạt - Trần Tuấn Hải Phát triển tốt nhưng không chăm sóc, khôngthu hoạch x Jeak Sinh Không đạt - Chem Le Lân Không trồng - Nguyễn Hữu Đức Phát triển rất tốt xxxxx Sử Khắc Thanh Rất khó khăn - Trương Long Rất tốt xxxxx Hồ Trung Hiếu Thiếu phân bón xxx Tay Cơ Thiếu phân bón, không chăm sóc tốt x Lê Thị Tâm Phát triển tốt, nên mở rộng thêm xxxx ĐÁNH GIÁ CHUNG:NINH THUẬN Tên hộ Tồn tại Tên hộ Nguyễn Ngọc Lâm Phát triển rất tốt xxxxx Tạ Tư Phát triển chưa tốt xx Ngô Ngọc Hoa Đang thiết lập, kỹ thuật tốt xxx Trần Kim Long Đang thiết lập, kỹ thuật tốt xxx Nguyễn Văn Chinh Phát triển tốt nhưng nhiều cỏ dại xxx Trần Xuân Lang Đang thiết lập, kỹ thuật tốt xxxxx Trần Mẫn Phát triển tốt nhưng thiếu phân bón xxxxx Đặng Minh Thành Phát triển tốt nhưng nhiều cỏ dại xxxxx Nguyễn Văn Hiếu Không trồng - Hoàng Xuân Lung Phát triển tốt xxxxx Bu Nai Không trồng - Nguyễn Văn Cường Trồng rất ít, chưa tốt x Bình Thuận & Lâm Đồng Tên vùng Tỷ lệ đạt, % Ninh Thuận 31/45 = 69.5 Bình Thuận 29/60 = 48.8 Lâm Đồng 31/45 = 48.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG Tồn tại: 1. 50% số hộ đã trồng đủ các giống nhưng không chăm sóc còn nhiều cỏ dại xâm lấn và chăn thả dê, bò vào khu trồng cỏ 2. Không bón phân và làm cỏ dại định kỳ cho cỏ sau mỗi lứa cắt 3. Nhận thức chưa cao về ý nghĩa của trồng cỏ để thu cắt cho dê ăn nên có nhiều hộ trồng nhưng không thu hoạch định kỳ còn để cỏ già, chưa tận dụng thu cắt các lứa cỏ dư thừa trong mùa mưa để tận dụng làm cỏ khô 4. Phương thức cho ăn chưa đúng kỹ thuật: chỉ cho ăn cỏ thảo hoặc chỉ cho ăn cỏ đậu 5. Có hộ đã phơi nhưng cỏ quá già, không băm/chặt khi phơi khô Nguyên nhân dẫn đến diện tích cỏ bị hỏng (2006) - Do Thời tiết ( mưa, ngập úng) - Đất ( mặn, đất quá khô, đất xấu, đất cát…) - Một số hộ không làm cỏ ban đầu khi cây con vừa mọc (rất bé) để cỏ dại xâm lấn - Một số hộ không có trách nhiệm - Một số hộ không tưới nước cho cây con kịp thời - Không bón phân cho cỏ năng suất thấp - Cán bộ phụ trách chưa thật sự hướng dẫn kịp thời cho nông dân Tư vấn từ chuyên gia Đồng cỏ Dr. Guteridge Về Định hướng phát triển • Nên trổng cỏ Keo dậu, Keo củi làm hàng rào xung quanh khu nhà ở và vườn quả (Ông Long) • Nên mở rộng diện tích trồng cỏ cho đủ với cơ số dê, cừu, bò các hộ nuôi (Ô. Long, Ô Tạ Tư, Ô Lung, Ô. Hải, Ô. Thanh, Ô. Hoá, Ô. Hùng) Về chăm sóc • Cần làm cỏ dại và bón phân kịp thời cho cỏ sau mỗi lứa cắt • Không nên cho gia súc chăn thả vào khu cỏ trồng để thu cắt Về giống 1. Nên đưa thêm giống cỏ chịu khô và mặn: Rhodes, American Stylo Scabra vào các hộ vùng có độ mặn cao thuộc xã Công Hải (ông Thanh, ông Thanh) 2. Đưa giống cỏ Paspalum vào các hộ trồng cỏ trên ruộng trũng (Tâm, Long, Hiếu, Hoá, Hùng, Triệu, Hải, Hiếu bình Thuận) 3. Đưa giống cỏ Lông Para vào các hộ có diện tích ngập nước (Triệu, Hải, Bunai Lê Văn Hoá Đậu Sơn Tây, cỏ Stylo: sinh trưởng kém hơn 6 tháng đầu năm vì ngập nước và thiếu phân Quá nhiều cỏ dại nên cạnh tranh phân bón với cỏ trồng Cỏ Ruzi, Signal, Ghinê TD58 phát triển tốt Keo dậu (dẹp) trồng theo băngphát triển tốt Nông Quốc Hùng Đặng Ngọc Triệu Trần Tuấn Hải Nguyễn Văn Đức Cỏ Ruzi, Signal, Ghinê TD58, Keo dậu (dẹp) phát triển rất tốt Keo củi bị chết nhiều, Stylo, đậu Sơn Tây rất khó trồng (3 lần không được) Lê Thị Tâm Cỏ dại mọc khá nhiều Cỏ Stylo phát triển trong bóng cây Tây Cơ Trương Long Cỏ Ghinê Rivedable (5.5-6.0 kg/lứa) và Stylo (4.5 kg/lứa) Hồ Trung Hiếu Nguyễn Ngọc Lâm Làm cỏ dại rất sạch nhưng cỏ thiếu phân Ông Tạ Tư Cỏ Ghinê rất thiếu phân Hộ ông Nguyễn Văn Chinh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpages_from_du_an_nong_nghiep_65_1_7982.pdf
Luận văn liên quan