Chân dung giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng hiện nay qua ý kiến của sinh viên

Chân dung của giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng hiện nay Những phẩm chất riêng biệt của giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng hiện nay. Không có sự chênh lệch đáng kể về giới tính Có sự chênh lệch khá rõ Học vị: Thạc sĩ được đánh giá cao hơn tiến sĩ, giáo sư ở 4 yếu tố Thành phần: GV cơ hữu được đánh giá là công bằng và có phương pháp giảng dạy hấp dẫn hơn thỉnh giảng. Trong khi đó ở yếu tố tận tụy, GV thỉnh giảng được đánh giá cao hơn.  Đội ngũ GV cơ hữu đáp ứng được yêu cầu của sinh viên và có khả năng đổi mới PPGD (đa số là thạc sĩ; công bằng, uyên bác, hấp dẫn được đánh giá cao)

ppt21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/05/2014 | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chân dung giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng hiện nay qua ý kiến của sinh viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chân dung giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng hiện nay qua ý kiến của sinh viên Hà Trọng Nghĩa Đề tài Lý do chọn đề tài Giảng viên là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo các trường đại học. Những năm gần đây trường đại học Tôn Đức Thắng có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên. Một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng giảng viên là thông qua ý kiến của sinh viên. Việc thực hiện đề tài này lấy trọng tâm từ ý kiến của sinh viên về người giảng viên hiện nay ở trường đại học Tôn Đức Thắng. MỞ ĐẦU Đại học Tôn Đức Thắng Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu chân dung của giảng viên giảng dạy tại trường đại học Tôn Đức Thắng hiện nay qua ý kiến của sinh viên. Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của sinh viên Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên giảng dạy tại trường đại học Tôn Đức Thắng hiện nay. MỞ ĐẦU Đại học Tôn Đức Thắng Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập dữ liệu Phương pháp chọn mẫu Cách lấy mẫu: thuận tiện Đơn vị mẫu: cá nhân Dung lượng mẫu: 33 Công cụ thu thập dữ liệu Bảng hỏi anket: phát ra 40, thu lại 33, tỷ lệ hồi đáp 83% Phương pháp xử lý dữ liệu Thống kê mô tả: Chân dung giảng viên, hiệu quả học tập của SV Phân tích tương quan: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của sinh viên. MỞ ĐẦU Đại học Tôn Đức Thắng Chân dung của giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng hiện nay Nhận xét chung về phẩm chất của giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng hiện nay. Những phẩm chất riêng biệt của giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng hiện nay. NỘI DUNG Đại học Tôn Đức Thắng Biểu đồ 1: Cơ cấu giảng viên theo ý kiến sinh viên Nguồn: Số liệu điều tra của đề tài Chân dung của giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng hiện nay Nhận xét chung về phẩm chất của giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng hiện nay. Số lượng GV đã giảng dạy: 27, trong đó những GV công bằng (26%) và tận tụy (22%) chiếm đa số. GV uyên bác chiếm tỷ lệ ít hơn (17%) và GV có phương pháp giảng dạy hấp dẫn rất ít (3%). GV hội đủ 4 phẩm chất chỉ chiếm 2%.  Đổi mới PPGD chưa mạnh, chưa đáp ứng được nhu cầu của người học. NỘI DUNG Đại học Tôn Đức Thắng Biểu đồ 2: Cơ cấu giảng viên tận tụy theo ý kiến của sinh viên Nguồn: Số liệu điều tra của đề tài Biểu đồ 3: Cơ cấu giảng viên uyên bác theo ý kiến của sinh viên Nguồn: Số liệu điều tra của đề tài Học vị Biểu đồ 4: Cơ cấu giảng viên có phương pháp giảng dạy hấp dẫn theo ý kiến của sinh viên Nguồn: Số liệu điều tra của đề tài Biểu đồ 5: Cơ cấu giảng viên công bằng theo ý kiến của sinh viên Nguồn: Số liệu điều tra của đề tài Chân dung của giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng hiện nay Những phẩm chất riêng biệt của giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng hiện nay. Không có sự chênh lệch đáng kể về giới tính Có sự chênh lệch khá rõ Học vị: Thạc sĩ được đánh giá cao hơn tiến sĩ, giáo sư ở 4 yếu tố Thành phần: GV cơ hữu được đánh giá là công bằng và có phương pháp giảng dạy hấp dẫn hơn thỉnh giảng. Trong khi đó ở yếu tố tận tụy, GV thỉnh giảng được đánh giá cao hơn.  Đội ngũ GV cơ hữu đáp ứng được yêu cầu của sinh viên và có khả năng đổi mới PPGD (đa số là thạc sĩ; công bằng, uyên bác, hấp dẫn được đánh giá cao) NỘI DUNG Đại học Tôn Đức Thắng 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của sinh viên Hiệu quả học tập của sinh viên Kết quả học tập Sự gia tăng kiến thức Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của sinh viên Yếu tố chuyên cần Yếu tố giảng viên ưu tú Kiến thức Kỹ năng NỘI DUNG Đại học Tôn Đức Thắng Biểu đồ 6: Học lực học kỳ gần nhất của sinh viên Nguồn: Số liệu điều tra của đề tài Biểu đồ 7: Mức độ tiến bộ tri thức Nguồn: Số liệu điều tra của đề tài 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của sinh viên Hiệu quả học tập của sinh viên Kết quả học tập: không có yếu, kém, giỏi; trung bình và khá tương đương. Sự gia tăng kiến thức: 73% tăng khá, tăng mạnh; số còn lại ít tăng, rất ít tăng  Mức độ gia tăng kiến thức không trùng với kết quả học tập. NỘI DUNG Đại học Tôn Đức Thắng Nguồn: Số liệu điều tra của đề tài  Mức độ chuyên cần tỷ lệ thuận với học lực (mặc dù sự khác biệt là không lớn). Bảng 1: Mối liên hệ giữa sự chuyên cần và học lực Bảng 2: Sự ảnh hưởng của giảng viên ưu tú đến sự tiến bộ tri thức của sinh viên Nguồn: Số liệu điều tra của đề tài  Giảng viên ưu tú không có ảnh hưởng đến kết quả học tập (bảng 1) của sinh viên, nhưng có ảnh hưởng khá mạnh đến sự mức độ gia tăng kiến thức nơi học trò của họ. Bảng 3: Sự ảnh hưởng của giảng viên ưu tú đến sự tiến bộ kỹ năng của sinh viên Nguồn: Số liệu điều tra của đề tài  Giảng viên ưu tú có ảnh hưởng rất mạnh đến sự mức độ gia tăng kỹ năng nơi học trò của họ. 3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên Tạo động lực cho đổi mới PPGD Phổ biến kết quả điều tra về mức độ hài lòng của SV về môn học. Điều tra mức độ hài lòng của SV đối với các môn học do GV cơ hữu đảm nhiệm Khen thưởng những GV có PPGD tốt (dự giờ + SV đánh giá) NỘI DUNG Đại học Tôn Đức Thắng 3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên Nâng cao PPGD của GV Tạo điều kiện để GV nâng cao chuyên môn, nghiên cứu khoa học Cập nhật thêm các PPGD mới: Tọa đàm, Hội thảo. Hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học Giảm thiểu sỉ số lớp học, nhất là đối với các môn cơ sở. NỘI DUNG Đại học Tôn Đức Thắng Ưu điểm và hạn chế của đề tài Hoàn thành mục tiêu: Chân dung, ảnh hưởng Hạn chế PPNC Chọn mẫu: Không mang tính đại diện Công cụ Chưa có PVS Bảng hỏi An-két có tính giá trị thấp Nội dung Chỉ đo lường được các phẩm chất riêng lẻ hoặc cả 4 phẩm chất. Chưa đo lường được GV nào hội tụ được 2, 3 phẩm chất. Đo lường giảng viên ưu tú chưa phân ra nhiều mức độ Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo Các chủ đề liên quan PPNC Chọn mẫu: Xác suất Công cụ: Thêm PVS, thảo luận nhóm Nội dung: Đo lường cụ thể hơn KẾT LUẬN Đại học Tôn Đức Thắng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbao_cao_day_du_chan_dung_2186.ppt
Luận văn liên quan