Change for the changes’ sake

Có nhiều người khó chịu với sự thay đổi không?  Có phải con người và các nhóm hoạt động theo thói quen đã thiết lập?  Có phải đã là thời gian dài kể từ khi công ty phát triển một dòng doanh thu mới đáng kể?  Có phải tỷ lệ phần trăm doanh thu từ các trào lưu mới giảm so với năm năm qua?

ppt14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/06/2014 | Lượt xem: 1564 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Change for the changes’ sake, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* CHANGE FOR THE CHANGES’ SAKE Team: The First Change Hiểu được Phác đồ thay đổi. Nắm được Mô hình thay đổi tổ chức. Biết được khi nào nên thay đổi. * MỤC TIÊU Để xây dựng phác đồ cho thay đổi, cần làm rõ 3 yếu tố: * PHÁC ĐỒ THAY ĐỔI Cơ cấu tổ chức Chế độ đãi ngộ Các quy trình DN được tổ chức như thế nào? Điều gì được nhấn mạnh trong thực hiện và sửa đổi? Làm thế nào để thực hiện công việc? * Bồi dưỡng kiến thức truyền thông Có được sự hợp tác của tất cả các đơn vị nhưng không hiện hữu một liên minh vững chắc. Sử dụng các mạng lưới không chính thức để bù đắp cho các giới hạn của cấu trúc chính thức PHÁC ĐỒ THAY ĐỔI * Bồi dưỡng kiến thức truyền thông Xây dựng sự linh động PHÁC ĐỒ THAY ĐỔI Có thất bại liên tục để phát hiện những cơ hội và sự phát triển mới trên thị trường nhưng sự sáng tạo đã suy giảm. Tiếp xúc ở các khía cạnh trong công việc, tạo cơ hội cho sự hợp tác. * Bồi dưỡng kiến thức truyền thông Xây dựng sự linh động Làm suy yếu lợi ích cố chấp PHÁC ĐỒ THAY ĐỔI Một số nhóm làm công việc quan trọng gặp sự cố khó khăn về các nguồn lực cần thiết. Thay đổi theo ngành dọc và theo đó các nguồn lực sẽ được phân bổ. * Rất khó để quản lý. Ma trận tổ chức: MÔ HÌNH THAY ĐỔI TỔ CHỨC Việc tổ chức nên định hướng lại theo định kỳ một số tiêu chí. Giải pháp Ví dụ: * Nhóm R&D MÔ HÌNH THAY ĐỔI TỔ CHỨC * MÔ HÌNH THAY ĐỔI TỔ CHỨC Khách hàng và thị trường Dùng bảng câu hỏi để kiểm tra, đánh giá Doanh nghiệp khi nào nên thay đổi. Mỗi câu trả lời “có” → 1 điểm. * MÔ HÌNH KiỂM TRA SỨC KHỎE 1. Chất lượng truyền thông và hợp tác.   Có phải nhân viên chỉ tương tác với những người trong nhóm?  Văn hóa doanh nghiệp có gắn kết các nhóm hay các bộ phận không?  Sự hình thành của tổ chức có ảnh hưởng trong giao tiếp không?  Sự hợp tác giữa các nhóm có giảm so với năm năm qua? * BẢNG CÂU HỎI 2. Khả năng thích ứng.  Có nhiều người khó chịu với sự thay đổi không?  Có phải con người và các nhóm hoạt động theo thói quen đã thiết lập?  Có phải đã là thời gian dài kể từ khi công ty phát triển một dòng doanh thu mới đáng kể?  Có phải tỷ lệ phần trăm doanh thu từ các trào lưu mới giảm so với năm năm qua? * BẢNG CÂU HỎI 3. Cân bằng quyền lực giữa các nhóm.  Có phải các nhóm hoặc cá nhân ảnh hưởng đến việc sử dụng hầu hết các nguồn lực của công ty?  Những người bên ngoài nhóm chính của công ty có khó khăn trong việc có được các nguồn lực?  Nhóm, cá nhân có ảnh hưởng việc ra quyết định không?   Có các nhóm, cá nhân có ảnh hưởng năm năm trước đây đã có ảnh hưởng lớn không? * BẢNG CÂU HỎI 7 điểm: cần thay đổi gấp và quy mô thay đổi lớn. Điểm số cao nhất ở phần 1: cần phải thay đổi cơ bản về cơ cấu tổ chức Điểm số cao nhất ở phần 2: sự thay đổi tiếp theo của bạn ở những phần khác nhau. Điểm số cao nhất ở phần 3: cần phải thực hiện nhiều thay đổi cùng một lúc. * Tổng kết * THANK YOU FOR LISTENING

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptthay_doi_vi_thay_doi_305.ppt