Chất độc trong môi trường

- Tác động kích thích trên đường hô hấp - Tác động gây ngạt. - Các chất tác động lên phổi. - Các chất gây mê và gây tê. - Các chất tác dụng lên hệ thống tạo máu.

pptx26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/05/2014 | Lượt xem: 2866 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chất độc trong môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 10/20/2013 nhóm 3 ‹#› Trường ĐH Thủ Dầu Một Khoa: Môi Trường  1 Nhóm 1 Tên nhóm: Mai Thế Tâm 1220510225 Mai Thanh Điền 1220510195 Nguyễn Ngọc Hữu 1220510204 Nguyễn Ngọc Sơn 1220510223 Ngụy Hoàng 1220510209 GVHD: Th.s Đoàn Ngọc Như Tâm 2 CHẤT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG 1.Các loại chất độc trong môi trường 1.1 Các loại chất độc trong môi trường không khí 1.2 Các loại chất độc trong môi trường nước 1.3 Các loại chất độc trong môi trường đất 3 1.1 Các loại chất độc trong môi trường không khí 4 Khí thải từ các nhà máy Lượng ô nhiễm và gây độc không khí 5 Nguồn Triệu Tấn/ Năm CO Bụi SO­x THC NOx Giao Thông 111.0 0.7 1.0 19.5 11.7 Đốt Công Nghiệp 0.8 6.8 26.5 0.6 10.0 Quá Trình CN 11.4 13.1 6.0 5.5 0.2 Xử lý chất thải rắn 7.2 1.4 0.3 2.0 0.9 Đốt củi gỗ nói chung 16.8 3.4 0.3 7.1 9.4 1.2 Các loại chất độc trong nước 6 Nước thải từ nhà máy chưa qua xử lý 7 -Ô nhiễm hữu cơ: -Ô nhiễm vô cơ: 1.3 Các loại chất độc trong môi trường đất 8 Ô nhiễm đất do rác thải sinh hoạt nhóm 1 9 Ô nhiễm đất do thuốc trừ sâu 2. Tác động sinh thái của chất độc 2.1. Quá trình lan truyền của chất độc trong môi trường. 2.2. Tác động của chất độc trong môi trường không khí. 2.3. Tác động của chất độc trong môi trường nước. 2.4. Tác động của chất độc trong môi trường đất. nhóm 1 10 2.1. Quá trình lan truyền của chất độc trong môi trường. 2.1.1. Sự lan truyền của chất ô nhiễm trong đất: nhóm 1 11 Cơ chế lan truyền chất ô nhiễm trong đất nhóm 1 12 2.1.2. Sự lan truyền của chất ô nhiễm trong không khí Chất ô nhiễm khi thải vào khí quyển, chúng sẽ lan truyền và phát tán trong không khí phụ thuộc rất nhiều vào gió, đặc tính của môi trường không khí, địa hình khu vực, bản chất chất ô nhiễm và nguồn phát thải. nhóm 1 13 Nguồn phát thải vào không khí bao gồm hai nguồn chính: từ các ống khói và từ ao, hồ thiết bị. Trong đó khí thải từ các ống khói có kiểm soát dễ dàng hơn. 2.1.3.Quá trình lan truyền độc chất trong môi trường nước Trong môi trường nước nồng độ, sự lan truyền, biến đổi và độc tính của hóa chất được kiểm soát bằng nhiều yếu tố: các đặc tính hóa lý của hợp chất, các đặc tính của hệ sinh thái và nguồn phát sinh của các chất độc hại đó trong môi trường. nhóm 1 14 Quá trình lan truyền và tích tụ độc chất trong môi trường nước phụ thuộc vài các yếu tố sau: Phụ thuộc vào tính chất vật lý, hóa học của độc chất. Phụ thuộc vào tốc độ, lưu lượng dòng chảy. Phụ thuộc vào pH của môi trường. Phụ thuộc vào trầm tích của sông hồ. - Phụ thuộc vào vi sinh vật có trong nước, các loài cá, động vật thủy sinh. nhóm 1 15 2.2. Tác động của chất độc trong môi trường không khí - Tác động kích thích trên đường hô hấp - Tác động gây ngạt. - Các chất tác động lên phổi. - Các chất gây mê và gây tê. - Các chất tác dụng lên hệ thống tạo máu. nhóm 1 16 1. Ảnh hưởng đến con người và động vật 2. Ảnh hưởng tới thực vật -Hầu hết các chất ô nhiễm trong không khí đều có ảnh hưởng xấu đến thực vật. Biểu hiện đó là - Tác động lên sự phát triển của cây như là kìm hảm sự phát triển của cây, chồi non không có khả năng nẩy chồi, hoặc kích thích phát triển quá nhanh làm phiến lá bị quăn. nhóm 1 17 - Bụi bám làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của lá - Vàng lá, hoa quả bị lép, bị nứt, mức độ cao hơn thì lá cây, hoa quả rụng và cây chết. 2.3. Tác động của chất độc trong môi trường nước. nhóm 1 18 1.Dầu: Dầu tràn trên bãi biển nhóm 1 19 2.Chất gây phú dưỡng: Nước thải từ trại chăn nuôi nhóm 1 20 3. Các đồng vị phóng xạ Khí thải từ các nhà máy hạt nhân nhóm 1 21 4.Các chất hóa học hữu cơ tổng hợp bền vững Nước thải từ các nhà máy công nghiệp Nước thải từ thuốc bảo vệ thực vật nhóm 1 22 5. Các chất vô cơ và khoáng chất Phong hóa lũ lụt vào mùa lũ Tác động của chất độc trong môi trường đất -Nhiễm độc do tư nhiên +Nhiễm phèn: 1/13/2014 nhóm 1 23 +Nhiễm mặn: 1/13/2014 nhóm 1 24 -Nhiễm độc do ô nhiễm nhân tạo +ô nhiễm dầu +ô nhiễm kim loại nặng +ô nhiễm chất hữu cơ +ô nhiễm phóng xạ +ô nhiễm hóa chất nông nghiệp 1/13/2014 nhóm 1 25 Câu hỏi dành cho các bạn: 1.Có mấy loại ô nhiễm trong môi trường? 2.Cơ chế lan truyền của độc chất trong môi trường đất? 3.Các con đường độc chất đi vào cơ thể ?cho ví dụ? 1/13/2014 nhóm 1 26 1/13/2014 nhóm 1 27 Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxthuyet_trinh_2986.pptx