Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phú Thiện- Tỉnh Gia Lai

LỜI MỞ ĐẦU Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-HVHC ngày 30/12/2005 của giám đốc Học viện Hành chính “Về việc ban hành Quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học Hành chính hệ chính quy”; Để giúp sinh viên tìm hiểu thực tế tổ chức, hoạt động của bộ mý Nhà nước, thể chế Hành chính và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn; Để rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính và củng cố, bổ sung những kiến thức đã học tại Học viện. Báo cáo thực tập này là kết quả của quá trình tìm hiểu và làm việc tại UBND huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai, là một huyện miền núi có số người dân tộc chiếm hơn 57,67% , có cơ sở hạ tầng lạc hậu, đời sống của người dân còn nhiều kho khăn đặc biệt là người dân tộc. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thì vai trò của đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng là rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn công việc. Vì vậy việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ này là một vấn đề mang tính chiến lược và có vị trí quan trọng đặc biệt. Với chuyên đề: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phú Thiện- Tỉnh Gia Lai” đã khái quát được thực trạng và quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện bài viết nhưng khó có thể tránh khỏi những thiếu xót. Rất mong nhận được sự góp ý, phê bình của quý thầy cô, lãnh đạo và cán bộ phòng Nội vụ. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 1. Căn cứ thực tập và thời gian thực tập Theo Quyết định số 1918/QĐ-HVH ngày 30/12/2005 về việc ban hành quy chế thực tập đối với sinh viên Đại học Hành chính hệ chính quy của giám đốc Học viện Hành chính. Sinh viên Trần Thị Phương lớp KS 7D( thuộc đoàn 5 do thầy Đào Đăng Kiên làm trưởng đoàn và cô Mai Nguyên Thanh làm giáo viên hướng dẫn) đã được phân công đến thực tập tại phòng Nội vụ của Uỷ ban nhân dân huyên Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Thời gian thực tập 2 thang ( từ ngày 15/3 đến ngày 14/5/2010). 2. Kế hoạch thực tập Tuần 1: tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện và của phòng Nội vụ huyện. Tuần 2-5: Thực tập tại phòng Nội vụ: theo dõi quy trình tiếp nhận, xử lý và lưu văn bản; tham gia thực hiện một số công việc được giao phó, chịu sự điều động, phân công của cơ quan. Đi thực tế ở một số xã thuộc huyên Phú Thiện Tuần 6-7: Thu thập tài liệu và viết báo cáo thực tập. Tuần 8: Tham khảo ý kiến của cán bộ phòng Nội vụ và giáo viên hướng dẫn, nộp kết quả, tổng kết và đánh giá quá trình thực tập. 3. Mục đích và yêu cầu của đợt thực tập - Tìm hiểu tổ chức, hoạt động của Bộ máy tổ chức và Thể chế hành chính nhà nước. - Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và một số vị trí công việc của cán bộ, công chức trong Bộ máy hành chính Nhà nước - Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để rèn các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính. - Bổ sung và nâng cao tri thức đã được tiếp nhận tại Học viện. 4. Nội dung thực tập - Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các mối quan hệ của UBND huyện; cách thức, quy trình giải quyết công việc tại UBND. - Tìm hiểu các vấn đề về cải cách hành chính mà UBND đang tiến hành. - Nắm được thủ tục hành chính của cơ quan nơi thực tập, thể chế hành chính liên quan. - Thực hành các kỹ năng hành chính đúng với vai trò của một công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước, với yêu cầu cụ thể mà cơ quan nơi thực tập giao cho.

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2496 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phú Thiện- Tỉnh Gia Lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm2010 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.doc
  • docLOI CAM ON.doc
  • docMau bia 4 (Co dien 2)hoc vien hc.doc
  • docmuc luc.doc
  • docMỤC LỤC.doc
  • docPHẦN I (BAO CAO).doc
  • docPhiếu nhận xét thực tập.doc
  • docso nhat ky thuc tap.doc
  • docSTT.doc
Luận văn liên quan