Đặc điểm thạch học, khoáng vật,thạch địa hóa granitoit khối núi ty - Đồng nai và khoáng hóa vùng liên quan

Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Chương 1: Địa lý tự nhiên - kinh tế nhân văn Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất Chương 3: Địa tầng và các thành tạo Magma xâm nhập Chương 4: Kiến tạo và khoáng sản Chương 5: Đặc điểm địa chất Granitoit khối suối ty Chương 6: Đặc điểm thạch học, khoáng vật Chương 7: Đặc điểm thạch địa hóa Chương 8: Điều kiện thành tạo và khoáng hóa liên quan Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2048 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm thạch học, khoáng vật,thạch địa hóa granitoit khối núi ty - Đồng nai và khoáng hóa vùng liên quan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgHoMinhHoa.jpg
Luận văn liên quan