Đánh giá và dự báo thị trường nhà đất tại quận ninh kiều thành phố Cần Thơ đến năm 2015

Nội Dung: Mở Đầu CHƯƠNG I: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU I. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT ĐAI 1.1. Định nghĩa về đất đai 1.2. Vai trò của đất đai 1.3. Các mục đích sử dụng đất đai II. THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2.1. Khái niệm về thị trường đất đai 2.2. Khái niệm về thị trường nhà đất 2.3. Vai trò của thị trường nhà đất 2.4. Những đặc điểm cơ bản của thị trường nhà đất 2.5. Chức năng của thị trường nhà đất III. CẦU VÀ CUNG VỀ NHÀ ĐẤT 3.1. Cầu về nhà đất 3.2. Cung về nhà đất 3.3. Quan hệ cung cầu IV. GIÁ ĐẤT 4.1. Khái niệm giá đất 4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành giá đất 4.3. Sự hình thành giá đất 4.4. Giá cả tài sản nhà đất 4.5. Những quy định của nhà nước trong việc hướng dẫn để tính giá bán và cho thuê nhà ở 4.6. Định giá tài sản nhà đất V. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT Ở VIỆT NAM 5.1. Khái quát về thị trường nhà đất ở Việt Nam 5.2. Những định hướng cơ bản về sự hình thành và phát triển thị trường nhà đất ở Việt Nam 5.3. Tình hình bất động sản ở đồng bằng sông Cửu Long VI. DỰ BÁO 6.1. Định nghĩa 6.2. Ý nghĩa của dự báo 6.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến dự báo 6.4. Các phương pháp dự báo VII. ĐẶC ĐIỂM VÙNG NGHIÊN CỨU 7.1. Vị trí địa lý Quận Ninh Kiều 7.2. Đặc điểm kinh tế xã hội Quận Ninh Kiều CHƯƠNG II: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP I. PHƯƠNG TIỆN 1.1. Địa điểm thực hiện đề tài 1.2. Thời điểm thực hiện 1.3. Tài liệu II. PHƯƠNG PHÁP 2.1. Cách thực hiện 2.2. Các bước thực hiện CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THẢO LUẬN I. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI Ở QUẬN NINH KIỀU 1.1. Tình hình sử dụng đất đai ở quận Ninh Kiều 1.2. Tình hình biến động đất đai ở quận Ninh Kiều 1.3. Hiện trạng nhà ở quận Ninh Kiều II. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT QUẬN NINH KIỀU 2.1. Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất 2.2. Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở quận Ninh Kiều 2.3. Đánh giá mức độ biến động của giá Nhà nước từ 2004-2008 2.4. Đánh giá mức độ biến động của giá thị trường từ 2004-2008 III. KẾT QUẢ DỰ BÁO SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT QUẬN NINH KIỀU ĐẾN NĂM 2015 3.1. Kết quả dự báo 3.2. Nguyên nhân dẫn đến sự biến động thị trường nhà đất tại quận Ninh Kiều 3.3. Hậu quả của sự biến động thị trường nhà đất IV. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT 4.1. Dân số và vấn đề tăng dân số 4.2. Cơ sở pháp lý 4.3. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế- thu nhập 4.4. Quy hoạch sử dụng đất 4.5. Mức độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng 4.6. Yếu tố tâm lý V. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP SẮP TỚI TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT QUẬN NINH KIỀU 5.1. Giải pháp chính sách 5.2. Giải pháp thị trường CHƯƠNG VI KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ 6.1. Kết luận 6.2. Kiến Nghị

Password: tranntuan

pdfChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2699 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá và dự báo thị trường nhà đất tại quận ninh kiều thành phố Cần Thơ đến năm 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá và dự báo thị trường nhà đất tại quận ninh kiều thành phố cần thơ đến năm 2015.pdf
Luận văn liên quan