Đề án Kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đơn vị chủ đầu tư

Tấc cả các chi phí liên quan đến quá trình đầu tư và xây dựng dự án công trình của đơn vị chủ đầu tư được theo dõi trên tài khoản 241 “Chi phí đầu tư xây dựng” nên có rất nhiều ưu điểm: - Đối với nhà quản lý: Giúp cho nhà quản lý kiểm tra được thông tin của từng hạng mục chi phí, từng nội dung chi phí cũng như từng công trình dể dàng khi cần thiết mà không mất nhiều thời gian.Từ đó có thể quản lý chặt chẽ hơn nguồn vốn đầu tư của đơn vị - Đối với kế toán : + Về kết cấu tài khoản: Mỗi nội dung chi phí đều được chi tiết từ khi đưa dự án vào hoạt động cho đến khi hoàn thành và tài khoản 241 có 2 tài khoản cấp 2 là TK 2411 “ Chi phí xây dựng dở dang ” vàTK 2412 “ Dự án công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng chờ quyết toán ” rất rõ ràng giúp cho kế toán cập nhật thông tin nhanh chóng kịp thời khi có yêu cầu của quản lý. + Về việc hạch toán :Phương pháp hạch toán chi phí được phân chia theo cách quản lý của dự án đầu tư và việc hạch toán chi phí được chi tiết cho từng nội dung, khoản mục, công trình cũng như việc hạch toán quyết toán vốn theo nguồn vốn đầu tư vào tài sản và theo mục đích sử dụng. Do đó công tác kế toán chi phí xây dụng đơn vị chủ đầu tư có tính bao quát tấc cả các trường hợp nên dễ dàng cho áp dụng vào thực tế của các đơn vị.

doc28 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/01/2014 | Lượt xem: 5561 | Lượt tải: 36download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đơn vị chủ đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ ÁN MÔN HỌC KẾ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ SVTH: TRẦN THỊ BÍCH HƯỜNG MỤC LỤC Lời Mở Đầu Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển đổi và phát triển rõ rệt. Để thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư nước ngoài nên phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những chỉ tiêu được nhà nước ta chú trọng. Do đó, nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ bản chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng ngân sách của Nhà nước cũng như ngân sách của doanh nghiệp. Vì vậy, trong đơn vị chủ đầu tư việc quản lý vốn đầu tư xây dựng có tầm quan trọng rất lớn. Để quản lý tốt tình hình sử dụng vốn đầu tư thì thông tin kế toán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó chính là nguồn thông tin giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng và các đối tượng khác có liên quan thực hiện việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định khi cần thiết, đúng đắn. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng thì không ít những hiện tượng tiêu cực xảy ra đã làm cho nhiều công trình bị thất thoát và lãng phí vốn nghiêm trọng. Sở dĩ có hiện tượng này là do việc quản lý không chặc chẽ về chi phí của đơn vị chủ đầu tư mà kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản là người trực tiếp cung cấp thông tin về tình hình chi phí này của đơn vị. Để tìm hiểu sâu hơn về kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản ở đơn vị chủ đầu tư nên em chọn đề tài này. Đề tài gồm có 3 phần: PHẦN I : KHÁI QUÁT ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ PHẦN II : KẾ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ Nội Dung PHẦN I:KHÁI QUÁT ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Đơn vị chủ đầu tư xây dựng cơ bản 1. Đơn vị chủ đầu tư Đơn vị chủ đầu tư xây dựng cơ bản là các tổ chức bao gồm: Các cơ quan nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,các doanh nghiệp tư nhân, các dự án quốc tế …có nhu cầu đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu mà các dự án có thể lớn, nhỏ khác nhau nên khi đầu tư vào dự án các tổ chức có thể thành lập ban quản lý dự án để quản lý dự án đầu tư hoặc quản lý cùng với các lĩnh vực hoạt động khác của đơn vị. a. Đầu tư xây dựng cơ bản: là quá trình bỏ vốn để thực hiện việc tái tạo, xây dựng TSCĐ hoặc cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo nên năng lực sản xuất mới cần thiết scho sản xuất kinh doanh hoặc phục vụ cho đời sống CBCNV của doanh nghiệp b. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: là nguồn vốn dùng đài thọ cho hoạt động đầu tư XDCB của doanh nghiệp bao gồm: -Nguồn tài trợ từ bên ngoài: + Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp + Nguồn vốn tín dụng + Các tổ chức tham gia liên doanh góp vốn -Nguồn tài trợ từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp: bổ sung từ kết quả kinh doanh hoặc từ quỹ đầu tư phát triển Đầu tư xây dựng cơ bản dù bằng nguồn nào cũng phải có kế hoạch xây dựng cơ bản được duyệt và làm đầy đủ các bước theo trình tự xây dựng cơ bản do Nhà nước qui định 2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp thức đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Nội dung quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản khi công trình hoàn thành: -Xác định tổng số vốn thực tế đầu tư cho công trình -Xác định các khoản chi phí được phép duyệt bỏ không tính vào giá trị công trình -Xác định giá trị công trình xây dựng cơ bản hoàn thành qua đầu tư. Đối với các dự án đầu tư kéo dài qua nhiều năm, khi quyết toán chủ đầu tư phải qui đổi vốn đầu tư đã thực hiện về mặt bằng giá trị tại thời điểm bàn giao đưa vào vận hành để xác định tài sản mới tăng và giá trị tài sản bàn giao. -Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đầu tư kể từ khi chuẩn bị đầu tư đến kết thúc xây dựng đưa dự án đầu tư vào khai thác sử dụng. 3. Nhiệm vụ của kế toán đơn vị chủ đầu tư: - Ghi chép, phản ánh chính xác kịp thời vốn đầu tư XDCB đã được hình thành và tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB. Thông qua việc ghi chép sẽ phản ánh, kiểm tra, giám sát việc sử dụng hợp lý tiết kiệm vốn đầu tư, việc thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB. -Tính toán chính xác, kịp thời giá trị công trình đã được hoàn thành bàn giao. Quyết toán vốn đầu tư khi công trình hoàn thành. Ngoài ra, trong trường hợp thi công theo phương pháp tự làm thì kế toán còn phải thực hiện những nhiệm vụ sau: - Tính toán phản ánh chính xác kịp thời các chi phí phát sinh và tính giá thành các hạng mục công trình đã hoàn thành -Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn. - Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thi công và các kế hoạch khác. -Tính toán, phản ánh chính xác kịp thời kế hoạch tài chính. Chế độ kế toán áp dụng ở đơn vị chủ đầu tư: 1. Những qui định chung về chế độ kế toán áp dụng ở đơn vị chủ đầu tư: Điều 1: Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư có thành lập ban quản lý dự án và tổ chức công tác kế toán riêng. Các đơn vị chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án thì kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng hệ thống sổ kế toán của doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp nhưng phải tuân thủ những qui định chế độ này về nội dung, phương pháp ghi chép và mở sổ kế toán chi tiết phản ánh nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư, lập báo cáo tài chính và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Điều 2: Đơn vị chủ đầu tư phải chấp hành chế độ kế toán theo Pháp lệnh Kế toán và Thống kê, điếu lệ Tổ chức kế toán Nhà nước, các văn bản pháp qui hiện hành về kế toán, kiểm toán và những qui định tại quyết định này. Điều 3:Kế toán đơn vị chủ đầu tư có nhiệm vụ 1-Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp đầy đủ ,kịp thời chính xácthông tin về nguồn vốn đầu tư hình thành (bao gồm vốn ngân sách nhà nước cấp, vốn chủ sở hửu , vốn vay, vốn được tài trợ ,viện trợ…), hình thành chi phí, sử dụng và thanh toán vốn dầu tư, tình hình quyết toánvốn đầu tư theo cơ cấu vốn đầu tư, theo dự án ,công trình, hạngg mục công trình hoàn thành . 2- Tính toán và phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số lượng và giá trị từng loại, từng thứ tài sản cố định và tài sản lưu động tăng lên do đầu tư xây dựng mang lại. 3- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành các tiêu chuẩn định mức, các chế độ, chính sách quản lý tài chính về đầu tư và xây dựng của nhà nước và của đơn vị, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản, tình hình chấp hành kỷ luật thanh toán, dự toán . 4- Lập và nộp đúng hạng báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan thanh toán, cho vay và tài trợ vốn, cơ quan thống kê. Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu cho hoạt động đầu tư và xây dựng. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư ở đơn vị chủ đầu tư. Điều 4: Yêu cầu công tác kế toán ở đơn vị chủ đầu tư - Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác và trung thực mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình đầu tư và xây dựng tại đơn vị chủ đầu tư. - Phải bảo đảm quản lý chặt chẽ, toàn diện, liên tục mọi khoản vật tư, tài sản, tiền vốn ở đơn vị chủ đầu tư. - Chỉ tiêu do kế toán phản ánh phải thống nhất với chỉ tiêu qui định trong dự toán về nội dung và phương pháp tính toán. - Số liệu trong báo cáo tài chính phải cung cấp đầy dủ, trung thực, chính xác những thông tin kinh tế, tài chính cần thiết cho hoạt động quản lý và thực hiện quá trình đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của đơn vị chủ đầu tư. Điều 5: Nội dung công việc kế toán đơn vị chủ đầu tư. Kế toán nguồn vốn đầu tư: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động vốn đầu tư theo từng nguồn hình thành, bao gồm: Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, nguồn vốn chủ sở hửu của chủ đầu tư, nguồn vốn vay, nguồn vốn được viện trợ, tài trợ và các khoản hổ trợ về đầu tư Kế toán sử dụng vốn đầu tư 1. Phản ánh chi phí thực hiện đầu tư theo cơ cấu vốn đầu tư, theo dự án, công trình, hạngg mục công trình. 2. Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại tài sản của đơn vị chủ đầu tư : - Tiền mặt, ngoại tệ tại quỹ hoặc gửi tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước - Số lượng, giá trị vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ. - Phản ánh số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn của tài sản cố định hiện có và tình hình biến động của tài sản cố định, công tác mua sắm, xây dựng và sửa chữa tài sản cố định của Ban quản lý dự án. - Phản ánh các nợ phải trả và thanh toán nợ phải trả cho người bán, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu. - Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại tài sản khác thuộc quyền kiểm soát và quản lý của đơn vị chủ đầu tư . 3. Phản ánh các nợ phải trả phát sinh trong hoạt động của đơn vị chủ đầu tư. 4. Kế toán các khoản phải thu nhập khác, chi phí khác của Ban quản lý dự án. Lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán vốn đầu tư: - Lập và gửi đúng hạng báo cáo tài chính đơn vị chủ đầu tư cho cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan thanh toán, cho vay,tài trợ vốn, cơ quan Thống kê. - Lập và gửi đúng hạng báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm và báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng theo qui định hiện hành về quyết toán vốn đầu tư. - Định kỳ phân tích báo cáo tài chính, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của đơn vị chủ đầu tư . Điều 6: Kiểm kê tài sản. Cuối niên độ kế toán, trước khi khoá sổ kế toán đơn vị chủ đầu tư phải thực hiện kiểm kê để xác định chính xác số lượng và giá trị tài sản, vật tư, tiền vốn…hiện có tại thời điểm kiểm kê, đối chiếu và xác nhận các khoản công nợ hiện có để đảm bảo sự khớp đúng giữa số liệu trên sổ kế toán với thực tế . Đơn vị chủ đầu tư còn phải kiểm kê bất thường khi giải thể, sáp nhập, đình chỉ hoạt động hoặc trong các trường hợp khác theo qui định của pháp luật. Điều 7:Kiểm kê kế toán. Kiểm tra kế toán nhằm đảm bảo cho các qui định pháp lý về tài chính, kế toán được chấp hành nghiêm chỉnh, số liệu kế toán được chính xác, trung thực, khách quan. Đơn vị chủ đầu tư phải chịu sự kiểm tra kế toán của các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính ít nhất mỗi năm một lần và nhất thiết phải được tiến hành trước khi phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Thủ trưởng và người phụ trách kế toán đơn vị chủ đầu tư phải chấp hành lệnh kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan thanh toán, cho vay và tài trợ vốn, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực số liệu, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra kế toán được tiến hành thuận lợi. Điều 8: Lưu trữ tài liệu kế toán. Tài liệu kế toán phải lưu trữ bao gồm: chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu khác liên quan đến kế toán . Sau khi kết thúc niên độ kế toán và đã hoàn tất toàn bộ công việc kế toán, các tài liệu kế toán không còn sử dụng để ghi sổ kế toán trong niên độ kế toán tiếp theo phải được phân loại, sắp xếp, liệt kê, gói buộc và lập danh mục để đưa vào lưu trữ theo qui định. Trường hợp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính bằng máy vi tính thì cuối kỳ kế toán (tháng, quý) sau khi hoàn thành việc khoá sổ phải in toàn bộ hệ thống sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và báo cáo tài chính, làm đủ các thủ tục pháp lý như các sổ kế toán ghi bằng tay để phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Nhà nước, sau đó được lưu trữ cùng với tài liệu kế toán khác. Thời hạng lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán theo chế độ lưu trữ tài liệu kế toán của Nhà nước. Điều 9: Đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án tuỳ theo qui mô phải tổ chức bộ máy kế toán thành phòng hoặc tổ và phải cử người phụ trách kế toán. Đơn vị chủ đầu tư phải bố trí người làm công tác kế toán có trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo từ bậc trung học tài chính, kế toán trở lên. Cán bộ kế toán phải được đảm bảo quyền độc lập về nghiệp vụ chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Trường hợp chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án thì phải bố trí cán bộ kế toán để thực hiện công tác kế toán phản ánh toàn bộ quá trình tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư và quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Điều 10: Khi thành lập Ban quản lý dự án của đơn vị chủ đầu tư, sau khi có có quyết định bổ nhiệm trưởng ban (hoặc giám đốc ban), cơ quan có thẩm quyền phải đồng thời cử người phụ trách kế toán để tổ chức thực hiện kế toán tại Ban quản lý dự án. Điều 11: Cán bộ nhân viên của đơn vị chủ đầu tư phải nghiêm chỉnh chấp hành các qui định về tài chính, kế toán và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng từ, tài liệu cần thiết có liên quan đến công tác kế toán và chịu trách nhiệm về sự chính xác trung thực, hợp pháp, hợp lệ của chứng từ, tài liệu kế toán đã thực hiện. Điều 12: Người phụ trách kế toán của đơn vị chủ đầu tư có chức năng giúp thủ trưởng của đơn vị hoặc trưởng ban, giám đốc Ban quản lý dự án chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán và thông tin kinh tế trong đơn vị, thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các chế độ, chính sách tài chính, kế toán, việc thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của nhà nước và việc chấp hành kỷ luật tài chính, kế toán ở đơn vị chủ đầu tư. Điều 13: Người phụ trách kế toán chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của thủ trưởng đơn vị chủ đầu tư hoặc trưởng ban, giám đốc Ban quản lý dự án, đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp chuyên môn tài chính, kế toán của cơ quan quản lý tài chính. Điều 14: Xử lý vi phạm Mọi hành vi vi phạm các qui định pháp lý về kế toán, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm được xử phạt theo đúng qui định của Pháp lệnh kế toán và thống kê, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan của Nhà nước. 2. Hệ thống tài khoản sử dụng ở đơn vị chủ đầu tư. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư gồm 33 tài khoản trong Bảng cân đối kế toán và 04 tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán được chia làm 9 loại. Các tài khoản trong Bảng cân đối kế toán được thực hiện theo phương pháp “Kế toán ghi kép”. Các tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán đựơc thực hiện theo phương pháp “Kế toán ghi đơn”. Ban quản lý dự án căn cứ vào đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý dự án, phân cấp tài chính để lựa chọn và áp dụng những tài khoản phù hợp. Ban quản lý dự án được mở thêm tài khoản cấp 2 (đối với những tài khoản chưa qui định tài khoản cấp 2).Việc mở thêm tài khoản cấp 1 phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ Số hiệu tài khoản TÊN TÀI KHOẢN GHI CH Ú 111 112 131 133 136 138 141 151 152 153 154 155 211 213 214 241 311 331 333 334 336 338 341 411 412 413 414 421 441 446 511 642 721 821 001 002 007 008 1111 1112 1121 1122 1361 1368 1381 1388 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1528 2141 2143 2411 2412 3331 3332 3333 3338 3339 3381 3382 3383 3384 3388 4411 4412 4418 LO ẠI 1- TÀI SẢN LƯU ĐỘNG Tiền mặt Tiền Việt Nam Ngoại tệ Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc Tiền Việt Nam Ngoại tệ Phải thu khách hàng Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ Phải thu nội bộ Phải thu nội bộ về vốn đầu tư Phải thu nội bộ khác Phải thu khác Tái sản thiếu chờ xử lý Phải thu khác Tạm ứng Hàng nua đang đi trên đường Nguyên liệu, vật liệu Vật liệu trong kho Vật liêu giao cho bên nhận thầu Thiết bị trong kho Thiết bị đưa đi lắp Thiết bị tạm sử dụng Vật liệu thiết bị đưa gia công Vật liệu khác Công cụ, dụng cụ Chi phí sản xuất thử dở dang Thành phẩm Loại 2 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vô hình Hao mòn tài sản cố định Hao mòn tài sản cố định hữu hình Hao mòn tài sản cố định vô hình Chi phí đầu tư xây dựng Chi phí đầu tư xây dưng dở dang Dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng chờ duyệt quyết toán Loại 3 - NỢ PHẢI TRẢ Vay ngắn hạng Phải trả cho người bán Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Thuế GTGT phải nộp 33311 – Thuế GTGT đầu ra 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế nhập khẩu Các loại thuế khác Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác Phải trả công nhân viên Phải trả nội bộ Phải trả, phải nộp khác Tài sản thừa chờ xử lý Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Phải trả, phải nộp khác Vay dài hạng Loại 4 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Nguồn vốn kinh doanh Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá Quỹ đầu tư phát triển Chênh lệch thu, chi chưa xử lý Nguồn vốn đầu tư Nguồn vốn ngân sách Nhà nước Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn khác Nguồn vốn đã hình thành TSCĐ Loại 5 – DOANH THU Doanh thu bán sản phẩm sản xuất thử Loại 6 – CHI PHÍ Chi phí Ban quản lý dự án Loại 7 – THU NHẬP HOẠT ĐỘNG KHÁC Thu nhập hoạt động khác Loại 8 – CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC Chi phí hoạt động khác Loại 0 – TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG Tài sản thuê ngoài Tài sản nhận giữ hộ Ngoại tệ các loại Hạng mức vốn đầu tư Chi tiết theo yêu cầu quản lý Chi tiết theo yêu cầu Áp dụng cho dự án có chạy thử có tải, có sản xuất thử Áp dụng cho dự án có chạy thử Chi tiết theo yêu cầu Chi tiết theo yêu cầu PHẦN II: KẾ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ Tài khoản sử dụng trong kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đơn vị chủ đầu tư Kết cấu và nội dung của tài khoản 241 – Chi phí đầu tư xây dựng Bên Nợ: Chi phí xây dựng dự án thực tế phát sinh Bên Có: Kết chuyển chi phí đầu tư xây dựng khi quyết toán vốn đầu tưdự án được duyệt Các khoản ghi giảm chi phí đầu tư xây dựng dự án Số dư bên Nợ: Chi phí đầu tư xây dựng dở dang Giá trị công trình XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt. Tài khoản 241 có 2 tài khoản cấp 2 TK 2411 – Chi phí đầu tư xây dựng dở dang phản ánh chi phí đầu tư xây dựng dở dang và tình hình quyết toán vốn đầu tư xây dựng. Phản ánh vào TK này bao gồm: Chi phí xây dựng, lắp đặt, giá trị thiết bị, chi phí khác. TK này được mở chi tiết cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình và phải theo dõi chi tiết theo nội dung chi phí đầu tư xây dựng. TK 2412 - Dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng chờ duyệt quyết toán: Phản ánh vào TK là giá trị dự án, công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng còn chờ quyết toán, tình hình quyết toán vốn đầu tư. TK này được mở theo từng dự án, công trình, hạng mục công trình và theo dõi chi tiết nội dung chi phí đầu tư xây dựng. Nguyên tắc hoạch toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đơn vị chủ đầu tư Chi phí đầu tư xây dựng và quyết toán vốn đầu tư khi dự án đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đều được phản ánh trên TK 241-“chi phí đầu tư xây dựng” Đối với những dự án, tiểu dự án, dự án thành phần có nhiều hạng mục công trình (hoặc nhóm hạng mục công trình ) khi hoàn thành nếu độc lập vận hành đưa vào khai thác sử dụng được phép quyết toán hạng mục (hoặc nhóm hạng mục công trình ) thì đơn vị chủ đầu tư có thể tạm tính giá tài sản hình thành qua đầu tư nhưng sau đó phải chỉnh qua giá chính thức được phép duyệt khi toàn bộ dự án hoàn thành. Tài khoản 241 mở chi tiết theo từng dự án, tiểu dự án, dự án thành phần, mỗi dự án mở chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình (hoặc nhóm hạng mục công trình)và phải hoạch toán chi tiết theo từng nội dụng chi phí, bao gồm : - Chi phí xây lắp - Chi phí thiết bị - Chi phí khác 1.Chi phí xây lắp bao gồm: Chi phí phá và tháo gỡ các vật kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tư vật liệu được thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư. Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ thi công (đường thi công, điện,nước, nhà xưởng,…)nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (nếu có) Chi phí xây dựng các hạng mục công trình Chi phí lắp đặt thiết bị (đối với thiết bị cần lắp đặt) Chi phí di chuyển lớn thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (Trong trường hợp chỉ định thầu (nếu có)) 2.Chi phí thiết bị bao gồm : - Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (gồm cả thiết bị ghi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công (nếu có)), các trang thiết bị khác phụ vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt và thiết bị không cần lắp đặt) - Chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho lưu bãi, lưu Container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường. - Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình. 3.Chi phí khác bao gồm : Do đặc điểm riêng biệt của chi phí này nêu nội dung của từng loại chi phí được phân theo các giai đoạn của quá trình đầu tư và xây dựng.cụ thể như sau: Ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư: + Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi + Chi phí tuyên truyền, quảng cáo dự án (nếu có) + Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ có liên quan đến dự án (nếu có) + Chi phí và lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư. Ở giai đoạn thực hiện đầu tư: + Chi phí khởi công công trình (nếu có) + Chi phi đền bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng , chi phí phụ vụ cho công tác tái định cư và phục hồi (đối với các công trình xây dựng của dự án đầu tư có nhu cầu tái định cư và phục hồi) + Chi phí khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình, thí nghiệm(nếu có) + Chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích, đánh giá kết quả đấu thầu xây lắp, mua sắm thiết bị….. + Chi phí quản lí dự án + Chi phí bảo hiểm công trình + Chi phí và lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán công trình. * Ở giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng: + Chi phí thực hiện việc qui đổi vốn, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình + Chi phí tháo gỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm(trừ giá trị thu hồi)……. + Chi phí thu dọn vệ sinh công trình, tổ chức nghiệm thu, khánh thành và bàn giao công trình + Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất (nếu có) + Chi phí thuê chuyên gia vận hành và sản xuất trong thời gian chạy thử (nếu có) + Chi phí nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được)….. + Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng công trình. Về nguyên tắc phân loại nội dung chi phí đầu tư xây dựng theo đúng qui định của qui chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành nhưng đơn vị chủ đầu tư có thể theo dõi chi tiết chi phí đầu tư xây dựng theo nội dung.Chi phí cần quản lí khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, kế toán phải xác định các tài sản hình thành qua đầu tư gồm:TSCĐ và TSLĐ (nếu có) như: nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, các chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lí sản xuất, thiệt hại cho phép không tính vào giá trị của công trình. Chi phí đầu tư xây dựng phản ánh trên TK 241 không bao gồm thuế GTGT đầu vào nếu chi phí đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Đối với chi phí đầu tư xây dựng để hình TSCĐ dùng cho mục đích HCSN, phúc lợi, hoặc dùng cho hoạt động sản suất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT và thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì chi phí đầu tư và xây dựng bao gồm cả thuế GTGT đầu vào. Phương pháp hạch toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đơn vị chủ đầu tư 1.Trường hợp chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án và tổ chức công tác kế toán riêng a.Khi nhận giá trị khối lượng xây dựng hoặc lắp đặt, công tác tư vấn chi phí khác (chi phí thiết kế,tư vấn….) hoàn thành do các nhà thầu bàn giao. Căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng, phiếu giá, hoá đơn,…., ghi: -Nếu chi phí đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi: Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (Chi phí chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán) - Nếu chi phí đầu tư và xây dựng để hình thành TSCĐ dùng cho mục đích HCSN, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi: Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (tổng giá thanh toán) Có TK 331 - Phải trả cho người bán b. Trường hợp thiết bị không cần lắp từ người bán giao thẳng bên sử dụng, ghi: - Trường hợp thiết bị không cần lắp mua trong nước : + Nếu đầu tư xây dựng để tạo ra TSCĐ dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi: Nợ TK241-Chi phí đầu tư xây dựng(2411) (chi tiết chi phí thiết bị giá trị thiết bị chưa có thế GTGT) Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 151,331,…(Tổng giá thanh toán ) + Nếu đầu tư xây dựng để tạo ra TSCĐ dùng cho mục đích HCSN hoặc sản xuất kinh doanh dịch vụ không chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ghi: Nợ TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng (2411) (chi tiết chi phí thiết bị, giá thiết bị có thuế GTGT) Có TK 151,331,….(Tổng giá thanh toán) - Trường hợp thiết bị không cần lắp nhập khẩu + Nếu chi phí đầu tư xây dựng để tạo ra TSCĐ dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi: Nợ TK 241 –Chi phí đầu tư xây dựng (2411) (chi tiết chi phí thiết bị, giá thiết bị chưa có thuế GTGT) Có TK 333-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Có TK 112,331,… Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu: Nợ TK 133-Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 333-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (33312) Đơn vị chưa thanh toán tiền cho người bán. Biết rằng hàng nhập khẩu về để đầu tư tạo ra TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. -Truờng hợp chi phí đầu tư để tạo ra TSCĐ dùng cho mục đích HCSN, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thì số thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu không được khấu trừ phải tính vào chi phí đầu tư xây dựng, ghi: Nợ TK241-Chi phí đầu tư xây dựng (2411) (chi phí thiết bị, giá thiết bị có thuế GTGT) Có TK333-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước(3333, 33312) Có TK 331-Phải trả cho người bán Có TK 111,112 c. Khi xuất thiết bị không cần lắp từ kho của ban quản lý dự án giao cho bên sử dụng, ghi: Nợ TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng (2411) Có TK 152-Nguyên liệu, vật liệu (1523 -thiết bị trong kho) d Đối với thiết bị cần lắp, khi có khối lượng lắp hoàn thành của bên nhận thầu bàn giao, được nghiệm thu và thanh toán thì giá trị thiết bị đưa đi lắp hoặc thiết bị cần lắp giao thẳng cho bên lắp đặt được coi là hoàn thành đầu tư và được tính vào chỉ tiêu thực hiện đầu tư, ghi: Nợ TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng(2411) (chi tiết chi phí thiết bị) Nợ TK 133-Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có) (trường hợp giao thẳng thiết bị) Có TK152-Nguyên liệu, vật liệu (1524-thiết bị đưa đi lắp) Có TK 331-Phải trả cho người bán (trường hợp giao thẳng thiết bị cần lắp cho bên nhận thầu) e. Khi các bên nhận thầu xây lắp quyết toán với ban quản lý dự án về giá trị nguyên vật liệu, thiết bị đã nhận sử dụng cho công trình, thiết bị cần lắp đã lắp đặt xong, ghi: Nợ TK 214-Chi phí dầu tư xây dựng (241) Nợ TK 133-Thuế GTGT được khấu trừ(Thuế GTGT của vật liệu thiết bị giao thẳng) (nếu có) Có TK 152-Nguyên vật liệu, vật liệu(1522-Trường hợp nhập kho sau đó mới giao cho bên nhận thầu) Có TK 331-Phải trả cho người bán (Trường hợp vật liệu thiết bị giao thẳng cho bên nhận thầu ) f. Khi ban quản lý dự án trực tiếp chi các khoản chi phí khác như: Chi phí khởi công, đền bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai, hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, tiền thuê đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất….,ghi: NợTK 241-Chi phí đầu tư xây dựng(2411) Có TK 111,112,311,341,441… g.Trường hợp ban quản lý dự án không trực tiếp thực hiện việc đền bù mà đền bù các tổ chức chuyên trách của địa phương thực hiện, khi các tổ chức chuyên trách đền bù quyết toán chi phí đền bù với ban quản lý dự án, ghi: Nợ TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng(2411) Có TK 138-Phải thu khác(1388) (Trường hợp đã tạm ứng tiền) Có TK 111,112,(Trường hợp phải cấp thêm khi quyết toán) h.Khi các tổ chức thực hiện đền bù quyết toán việc chi tiêu kinh phí tổ chức thực hiện đền bù với ban quản lý dự án, căn cứ vào các chứng từ hợp lý, hợp lệ được chấp thuận ghi: Nợ TK241-Chi phí đầu tư xây dựng (2411) Có TK 331 :Phải trả cho người bán i.Khi phân bổ chi phí ban quản lý dự án từng công trình, hạng mục công trình phân bổ trên cơ sở dự toán cho phí cho hoạt động của ban quản lý dự án đã được duyệt), ghi: Nợ TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng (2411) Có TK 642-Chi phí ban quản lý dự án k. Khi bàn giao công cụ,dụng cụ cho bên khai thác sử dụng công trình (hạngg mục cônh trình),ghi: Nợ TK241-Chi phí đầu tư xây dựng(2411) Có TK 153-Công cụ, dụng cụ l.Khi phát sinh các khoản chi phí bảo lãnh, lãi vay phải trong thời gian thực hiện dự án đầu tư, ghi: Nợ TK241-Chi phí đầu tư xây dựng(2411) Có TK 338-Phải trả, phải nộp khác(3388) m.Khi kết chuyển các khoản chênh lệch thu nhỏ hơn chi phí hoạt động chạy thử có tải, sản xuất thử có tạo ra sản phẩm, hoạt động thanh lý công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm….vào chi phí đầu tư xây dựng, ghi: Nợ TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng(2411) Có TK 421-Chênh lệch thu, chi chưa xử lý Trường hợp thu lớn hơn chi ghi giảm chi phí đầu tư và xây dựng ,ghi: Nợ TK 421-Chênh lệch thu, chi chưa xử lý Có TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng n.Trường hợp chạy thử không tải thì toàn bộ chi phí phát sinh được tập hợp vào TK 241:Nợ TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng(2411) Nợ TK 133-Thuế GTGT được khấu trừ(nếu có) Có TK 111,112,331,…(Tổng giá thanh toán) p.Khi phát sinh các khoản chi phí xây dựng công trình tạm,công trình phụ trợ phục vụ cho thi công, nhà tạm, nhà làm việc của ban quản lý dự án…, ghi: NợTK 241-Chi phí đầu tư xây dựng (2411) Nợ TK 133-Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 111,112,331,….(Tổng giá thanh toán) q.Khi phát sinh các khoản thu hồi (vật liệu nhập lại, các khoản chi phí không hợp lý khi phát hiện được bị loại bỏ, các khoản chênh lệch thu lớn hơn chi do thanh lý tài sản…)ghi giảm chi phí đầu tư xây dựng, ghi Nợ TK 152,154,155,138,331,421 Có TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng(2411) r. Khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành tạm bàn giao đưa vào sử dụng,căn cứ vào hồ sơ bàn giao,ghi: Nợ TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng (2412-Dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng chờ phê duyệt quyết toán) Có TK241-Chi phí đầu tư xây dựng(2411-Chi phí đầu tư xây dựng dỡ dang) s.Trường hợp đơn vị đầu tư bàn giao dự án(công trình) đang đầu tư xây dựng dở dang cho đơn vị chủ đầu tư khác tiếp tục thực hiện dự án thì đơn vị phải bàn giao toàn bộ tài sản là nguồn vốn của dự án, ghi: Nợ TK 441-Nguồn vốn đầu tư Có TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng(2411) Có TK 111,112,152,153,… Có TK 133-Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) t. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh, luỹ kế trong quá trình đầu tư đối với chủ đầu tư là đơn vị HCSN được xử lý như sau: -Nếu TK 413 có số dư Nợ khi xử lý, ghi: Nợ TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá -Nếu TK 413 có số dư Có khi xử lý,ghi: Nợ TK 413-Chênh lệch tỷ giá Có TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng v. Khi có quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: -Kế toán quản lý dự án ghi: +Nếu TSCĐ hình thành qua đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh hang hoá, dịch vụ thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi: Nợ TK 441,341 (Phần chi phí đầu tư xây dựng được phê duyệt quyết toán kể cả chi phí được duyệt bỏ) (nếu có) Nợ TK 138-Phải thu khác (1388) (Phần chi phí đầu tư xây dựng không được phê duyệt phải thu hồi) Nợ TK 338-Phải trả, phải nộp khác (3388-chi tiết lãi vay phải trả) (bàn giao lãi vay) Nợ TK 413-Chênh lệch tỷ giá (trường hợp TK 431 có số dư Có) (bàn giao chênh lệch tỷ giá) Có TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng (2411,2412)(chi phí chưa thuế GTGT) Có TK 133-Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT được chuyển cho bên khai thác,sử dụng để khấu trừ) (bàn giao thuế GTGT) Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá (trường hợp TK 413 có số dư bên Nợ)(bàn giao chênh lệch tỷ giá) + Trường hợp TSCĐ hình thành qua đầu tư sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi: Nợ TK 441,341(phần chi phí đầu tư xây dựng được phê duyệt quyết toán kể cả chi phí được duyệt bỏ) (nế có) Nợ TK 138-Phải thu khác(1388) (phần chi phí đầu tư xây dựng không được phê duyệt phải thu hồi) Nợ TK 338-phải trả, phải nộp khác(3388-chi tiết lãi vay phải trả) (bàn giao lãi vay) Nợ TK 413-Chênh lệch tỷ giá (trường hợp TK 413 có số dư Có) (bàn giao chênh lệch tỷ giá) Có TK241-Chi phí đầu tư xây dựng (2411,2412) (chi phí có thuế GTGT) Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá (trường hợp TK 413 có số dư Nợ) (bàn giao chênh lệch tỷ giá) +Trường hợp TSCĐ hình thành qua đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho mục đích HCSN, phúc lợi, ghi: Nợ TK 341,441(phần chi phí đầu tư xây dựng được phê duyệt quyết toán kể cả chi phí được duyệt bỏ (nếu có) Nợ TK 138-Phải thu khác (1388) (phần chi phí đầu tư xây dựng không được phê duyệt phải thu hồi) 2411,2412) Có TK 241-Chi phí đầu tư xây dựng Ghi chú:Trong trường hợp này,chênh lệch tỷ giá đã được xử lý vào TK 241-chi phí đầu tư xây dựng (xem nghiệp vụ t) - Đơn vị sản xuất kinh doanh nhận công trình hạngg mục công trình hoàn thành bàn giao: + Khi nhận bàn giao tài sản hình thành qua đầu tư sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi: Nợ TK 413-Chênh lệch tỷ giá (trường hợp TK 413 của ban quản lý dự án có số dư Nợ) Nợ TK 211,213,142,152 (giá trị tài sản chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133-Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 341-Vay dài hạng Có TK 411-Nguồn vốn kinh doanh, hoặc Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá (trường hợp TK 413 của ban quản lý dự án có số dư Có) +Khi nhận bàn giao TSCĐ hình thành qua đầu tư sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh hang hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp,ghi: Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá (trường hợp TK 413 của ban quản lý dự án có số dư Nợ) Nợ TK 211,213,152,153 (giá trị tài sản có thuế GTGT) Có TK 341- Vay dài hạng Có TK 411-Nguồn vốn kinh doanh,hoặc Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá (trường hợp TK 413 của ban quản lý dự án có số dư Có) Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp ghi: +Nhận bàn giao tìa sản hình thành qua đầu tư sử dụng cho mục đích HCSN,ghi: Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình Nợ TK 152- Vật liệu ,công cụ Có TK 466-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Ghi chú:Trong trường hợp này chênh lệch tỷ giá đã được xử lý vào TK 241 trước khi bàn giao tài sản hình thành qua đầu tư 2.Trường hợp chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án, kế toán quá trình đầu tư xây dựng ghi trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị. a. Hạch toán chi phí đầu tư xây dựng: Chi phí đầu tư xây dựng được tập hợp vào bên Nợ TK 241-“Xây dựng cơ bản dở dang”,cụ thể như sau: - Khi phát sinh chi phí đầu tư xây dựng (theo phương pháp khấu trừ thuế) Nợ TK 241-XDCB dở dang (giá chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 111,112,331,341,441… - Khi phát sinh chi phí đầu tư xây dựng ( không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào) ghi: Nợ TK 241-XDCB dở dang ( Tổng giá thanh toán) Có TK 111,112,152,331,341,441,…(Tổng giá thanh toán) b. Khi quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được phê duyệt * Đơn vị chủ đầu tư là đơn vị sản xuất kinh doanh - Nếu chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư được ngân sách nhà nước hoặc quỹ đầu tư phát triển để thực hiện dự án, khi quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt +Trường hợp TSCĐ hình thành qua đầu tư sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuê GTGT theo phương pháp khấu trừ , ghi Nợ TK 211,213,152,142 (Giá trị tài sản chưa có thuế GTGT (không bao gồm chi phí được duyệt bỏ)) Nợ TK 441-Nguồn vốn đầu tư XDCB (Chi phí đầu tư xây dựng được duyệt bỏ) Nợ TK 138-Phải thu khác (1388) (phần chi phí đầu tư xây dựng không được phê duyệt phải thu hồi) Có TK 241-XDCB dở dang (chi phí chưa có thuế GTGT) Khoản thuế GTGT đầu vào của TSCĐ được khấu trừ với thuế GTGT đầu ra hoặc được hoàn thuế nếu chưa phát sinh doanh thu để tính thuế GTGT đầu ra Khoản chênh lệch tỷ giá (dư Có hoặc dư Nợ TK413) sẽ được tính dần vào thu nhập hoặc chi phí tài chính theo qui định của cơ chế tài chính. +Trường hợp TSCĐ hình thành qua đầu tư, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi: Nợ TK 211,213,152,142 (giá trị tài sản có t Nợ TK 138-Phả thu khác (1388) (phần chi phí đầu tư xây dựng không được phê duyệt phải thu hồi) Có TK 241-Xây dựng cơ bản dở dang ( chi phí có thuế GTGT) Khoản chênh lệch tỷ giá ( dư Có hoặc dư Nợ TK 413)sẽ được tính dần vào thu nhập hoặc chi phí tài chính theo qui định của cơ chế tài chính Đồng thời,tuỳ thuộc vào nguồn vốn đầu tư để phản ánh tăng nguồn vốn kinh doanh. Nếu TSCĐ hình thành bằng vốn đầu tư do ngân sách nhà nước cấp hoặc hình thành bằng quỹ đầu tư phát triển, khi kết chuyển nguồn vốn này khi tăng nguồn vốn kinh doanh, ghi: Nợ TK 441-Nguồn vốn XDCB Nợ TK 414-Quỹ đầu tư phát triển Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh -Nếu chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn kinh doanh để đầu tư xây dựng, khi quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt (không ghi tăng nguồn vốn kinh doanh), ghi: Nợ TK 211-TSCĐ hữu hình Nợ Tk 213-TSCĐ vô hình Nợ TK 152-Nguyên liệu,vật liệu Nợ TK 142-153…. Có TK 241-Xây dựng cơ bản dở dang Trường hợp sử dụng nguồn vốn khấu hao để đầu tư xây dựng, sau khi tăng giá trị thì đồng thời ghi giảm nguồn vốn khấu hao: Có TK 009 “Nguồn vốn khấu hao” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán) -Nếu chủ đầu tư sử dụng quỹ phúc lợi để đầu tư xây dựng: +Nếu TSCĐ sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh,ghi: Nợ TK 211,213,152 Có TK 241-XDCB dở dang Đồng thời ghi tăng nguồn vốn kinh doanh: Nợ TK 431-Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4312) Có TK 411-Nguồn vốn kinh doanh +Nếu TSCĐ sử dụng vào mục đích phúc lợi, ghi: Nợ TK 211,213,152 Có TK 241-XDCB dở dang Đồng thời ghi tăng quỹ phúc lợi đã thành TSCĐ Nợ TK 4312-Quỹ phúc lợi Có TK 4313-Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ * Đơn vị chủ đầu tư là đơn vị HCSN Khi quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành được phê duyệt ghi: Nợ TK 211,213,152 Có TK 241-XDCB dở dang Đồng thời,ghi: Nợ TK 441-Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản Có TK 466-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 3.Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện dự án : Nếu chủ đầu tư có đủ năng lực hoạt động sản xuất, xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án thì được áp dụng hình thức tự thực hiện dự án (tự sản xuất, xây dựng).Trường hợp tự làm thường được áp dụng cho các chủ đầu tư là các doanh nghiệp xây lắp, nông lâm trường và hạch toán trên hệ thống sổ kế toán của đơn vị. a.. Phản ánh chi phí đầu tư xây dựng thực tế phát sinh: - Khi phát sinh chi phí đầu tư xây dựng hình thành TSCĐ dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi: Nợ TK 241-XDCB dở dang (chi phí chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133-Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 111,112,152,331,334,338… - Khi phát sinh chi phí đầu tư xây dựng hình thành TSCĐ dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp,ghi: Nợ TK 241-XDCB dở dang (chi phí có thuế GTGT) Có TK 111,112,152,331,334,338… b.Khi công trình hoàn thành và quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, căn cứ vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư và các khoản chi phí đượcduyệt bỏ, hoặc không được duyệt chi (nếu có), ghi: Nợ TK 211,213,152,142 (giá trị tài sản hình thành qua đầu tư có thuế hoặc không có thuế tuỳ theo từng trường hợp) Nợ TK 138-Phải thu khác (1388) (phần chi phí đầu tư xây dựng không được phê duyệt, thu hồi) Nợ TK 441-Nguồn vốn đầu tư XDCB (phần chi đầu tư xây dựng được duyệt bỏ) Có TK 241-XDCB dở dang Đồng thời, tuỳ thuộc vào nguồn vốn đầu tư để phản ánh tăng nguồn vốn kinh doanh hoặc tăng quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ: -TSCĐ hình thành bằng vốn đầu tư do ngân sách cấp hoặc hình thành bằng quỹ đầu tư phát triển, ghi: Nợ TK 441-Nguồn vốn đầu tư XDCB Nợ TK 414-Quỹ đầu tư phát triển Có TK 411-Nguồn vốn kinh doanh -Nếu chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn khấu hao để đầu tư xây dựng, khi quyết toán vốn đầu tư đựoc phê duyệt, ghi: Nợ TK 211,213,152,142 Có TK 241-XDCB dở dang Đồng thời ghi giảm TK 009-“Nguồn vốn khấu hao” (Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán) (Trường hợp sử dụng nguồn vốn khấu hao để đầu tư) -Tài sản cố định hình thành bằng quỹ phúc lợi : +Nếu TSCĐ sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, ghi: Nợ TK 431-Quỹ phúc lợi (4312) Có TK 411-Nuồn vốn kinh doanh +Nếu TSCĐ sử dụng vào mục đích phúc lợi, ghi: Nợ TK 4312-Quỹ phúc lợi Có TK 4313-Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ - Trường hợp công trình được dùng cho hoạt động sự nghiệp kế toán sẽ ghi: Nợ TK 161- chi sự nghiệp Có TK 466- nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Trường hợp bộ phận XDCB tự làm tổ chức hệ thống sổ sách riêng và có xác định kết quả kinh doanh. + Kế toán tại bộ phận XDCB: 1.Nhận vốn dầu tư XDCB được giao từ bên sản xuất kinh doanh: - Nhận vốn bằng tiền, ghi: Nợ TK 111,112 Có TK 336 – Phải trả nội bộ -Khi nhận vốn bằng vật tư, thiết bị XDCB, ghi: Nợ TK 152, 153 Có TK 336 - Phải trả nội bộ 2.Khi mua vật tư, thiết bị dịch vụ dùng vào hoạt động XDCB - Nếu đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ TK 152, 153, 621 – Giá chưa có thuế GTGT Nợ TK 133 - Thuế GTGT đầu vào Có TK 111, 112, 331- Tổng giá thanh toán 3.Chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư XDCB được tập hợp trên các TK 621, 622, 627. Cuối kì kết chuyển vảo TK 154 để tổng hợp chi phí XDCB phát sinh. Nợ TK 154 Có TK 621 – Chi phí NVL trực tiếp Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung 4.Khi công tác XDCB hoàn thành bàn giao cho bộ phận sản xuất kinh doanh và bộ phận XDCB phải phát hành hoá đơn thuế GTGT, ghi: Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ Có TK 512 – Doanh thu nội bộ Có TK 33311 - Thuế GTGT đầu ra 5.Phản ánh giá vốn thực tế công trình hoàn thành: Nợ TK 632 Có TK 154 + Kế toán tại bọ phận sản xuất kinh doanh 1. Khi chuyển vốn đầu tư cho bộ phận xây dựng cơ bản - Chuyển vốn bằng tiền, ghi: Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ Có TK 111, 112 - Khi chuyển vốn bằng vật tư Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ Có TK 152, 153 2. Khi nhận TSCĐ hoàn thành do XDCB chuyển giao, ghi: Nợ TK 211 – Giá trị công trình hoàn thành khi có thuế GTGT Nợ TK 133 - Thuế GTGT đầu vào Có TK 136 - Tổng giá thanh toán Thuế GTGT đầu vào của công trình XDCB tự làm đựoc tính khấu trừ vào thuế GTGT của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra theo qui định về khấu trừ thuế - Đối với đơn vị tính thuế trực tiếp hoặc sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT Nợ TK 211 – Giá trị đã có thuế Có TK 136 - Tổng giá thanh toán 3. Đồng thời nếu TSCĐ được đầu tư bằng các quỹ chuyên dùng, thì căn cú vào nguồn vốn đã đầu tư XDCB để xác định, kết chuyển tăng nguồn vốn kinh doanh theo đúng giá trị TSCĐ đã hình thành Nợ TK 441, 414, 4312 Có TK 411 Ưu điểm và nhược điểm của kế toán chi phí đơn vị chủ đầu tư: 1.Ưu diểm: Tấc cả các chi phí liên quan đến quá trình đầu tư và xây dựng dự án công trình của đơn vị chủ đầu tư được theo dõi trên tài khoản 241 “Chi phí đầu tư xây dựng” nên có rất nhiều ưu điểm: - Đối với nhà quản lý: Giúp cho nhà quản lý kiểm tra được thông tin của từng hạng mục chi phí, từng nội dung chi phí cũng như từng công trình dể dàng khi cần thiết mà không mất nhiều thời gian.Từ đó có thể quản lý chặt chẽ hơn nguồn vốn đầu tư của đơn vị - Đối với kế toán : + Về kết cấu tài khoản: Mỗi nội dung chi phí đều được chi tiết từ khi đưa dự án vào hoạt động cho đến khi hoàn thành và tài khoản 241 có 2 tài khoản cấp 2 là TK 2411 “ Chi phí xây dựng dở dang ” vàTK 2412 “ Dự án công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng chờ quyết toán ” rất rõ ràng giúp cho kế toán cập nhật thông tin nhanh chóng kịp thời khi có yêu cầu của quản lý. + Về việc hạch toán :Phương pháp hạch toán chi phí được phân chia theo cách quản lý của dự án đầu tư và việc hạch toán chi phí được chi tiết cho từng nội dung, khoản mục, công trình cũng như việc hạch toán quyết toán vốn theo nguồn vốn đầu tư vào tài sản và theo mục đích sử dụng. Do đó công tác kế toán chi phí xây dụng đơn vị chủ đầu tư có tính bao quát tấc cả các trường hợp nên dễ dàng cho áp dụng vào thực tế của các đơn vị. 2. Nhược điểm: Vì phương pháp này mang tính tổng quát nên khi áp dụng vào thực tế luôn có những hạn chế nhất định. Nếu đơn vị chủ đầu tư đầu tư vào nhiều dự án cùng một lúc thì việc theo dõi các nội dung chi phí gặp nhiều khó khăn vì nội dung chi phí chi tiết quá nhiều nên dể lẫn lộn các công trình với nhau Kết Luận Chuẩn mực kế toán chi phí đơn vị chủ đầu tư được bộ tài chính ban hành cơ bản đã đầy đủ, chính xác, rõ ràng và tổng quát. Tuy nhiên khi áp dụng vào thực tế vẫn có những hạn chế nhất định nên đã có nhiều hiện tượng gây lãng phí vốn đầu tư. Các đơn vị chủ đầu tư nên quản lý chặt chẽ chi phí hơn nữa để vốn đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất Nội dung của đề án là kết quả của quá trình học tập. Tuy nhiên, với kiến thức và thời gian còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa có nên chưa đóng góp được những ý kiến thiết thực cho đề tài và cũng không tránh khỏi những sai sót nhất định rất mong nhận được sự chỉ bảo của cô để đề tài được hoàn thiện hơn Em xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng, ngày 27 tháng 12 năm 2005 Sinh viên thực hiện Ung Thị Mỹ Nương

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde_tai_mon_hoc_6569.doc
Luận văn liên quan