Luận văn Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP quân đội - Chi nhánh Quảng Ngãi

(Bản scan) ❖ Tổ chức các đợt huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, triển khai các văn bản mới ban hành; tổ chức các cuộc thi cán bộ tín dụng giỏi,. ❖ Công tác kiểm tra, đánh giá nhân viên cần diễn ra thường xuyên, từng bước tiêu chuẩn hóa nhân viên ngân hàng. ❖ Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cv QHKH để ngăn ngừa rủi ro đạo đức. Yêu cầu cv QHKH cũng như cv TĐTD phải là người hiểu biết về nhiều lĩnh vực như : kinh tế, kỹ thuật, khoa học, pháp luật,. ❖ Trang bị cho các nhân viên các kỹ năng sau, đặc biệt là cv QHKH: kỹ năng, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin có chọn lọc, kỹ năng phân tích, khả năng nhận định, kỹ năng đàm phán

pdf27 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 29/09/2020 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP quân đội - Chi nhánh Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyenthioanhkieu_tt_9467_2076594.pdf
Luận văn liên quan