Đề cương luận văn Nghiên cứu xây dựng giải pháp kiểm thử hiệu năng FPT Server

Tìm hiểu cách thức hoạt động, chức năng, hiệu năng của phần mềm Jmeter Xây dựng được modul đo lường hiệu năng hoạt động của FTP server cho phần mềm mã nguồn mở Jmeter. Xây dựng kịch bản kiểm thử cho modul trên Đưa ra kết quả kiểm thử thống kê dưới dạng: đồ thị, report, bảng ghi, .

pdf15 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 05/12/2015 | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương luận văn Nghiên cứu xây dựng giải pháp kiểm thử hiệu năng FPT Server, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH Tên đề tài : NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG GIẢI PHÁP KIỂM THỬ HIỆU NĂNG FTP SERVER Họ và tên HV : Trần Thị Hà Khuê CBHD : PGS TS. LÊ VĂN SƠN Lớp Cao học Khoá 11 (2009-2011) Ngày bảo vệ 24/07/2010 2/nn NỘI DUNG TRÌNH BÀY  Bối cảnh của đề tài  Mục đích, ý nghĩa đề tài  Mục tiêu đề tài  Nhiệm vụ nghiên cứu  Phạm vi nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu  Những phương tiện, công cụ triển khai  Kết quả đạt được  Bố cục luận văn  Kế hoạch triển khai đề tài  Tài liệu tham khảo 3/nn BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI  Những nguy cơ tiềm ẩn trên mạng gây ra những thiệt hại đáng kể, ảnh hưởng đến năng suất hoạt động của các server, làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.  Kiểm thử phần mềm là một trong những hoạt động quan trọng trong tiến trình phát triển phần mềm.  Các doanh nghiệp gia công phần mềm đang phải gồng mình cung cấp các gói dịch vụ giá thấp nhưng có chất lượng cao hơn để thu hút khách hàng. 4/nn BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI  Vậy, có công cụ nguồn mở nào đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực kiểm định phần mềm? Và chúng ta phải cân nhắc những yếu tố gì, tiêu chí nào để đưa ra quyết định lựa chọn giữa công cụ nguồn mở và công cụ thương mại?  Hiện nay, có khá nhiều ứng dụng hỗ trợ việc kiểm tra tự động:  JMETER  The Grinder  TestMaker  WebLoad OpenSource  FTP là một giao thức truyền file mang tính phổ biến, mọi người đều biết đến, và nó làm việc khá tốt trên các hệ điều hành. 5/nn MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA ĐỀ TÀI  Ý nghĩa khoa học:  Nắm lý thuyết về kiểm thử phần mềm  Biết cách xây dựng modul cho phần mềm mã nguồn mở  Ý nghĩa thực tiễn:  Xây dựng được modul đo lường hiệu năng hoạt động của FTP server cho phần mềm mã nguồn mở JMeter. Qua đó, đánh giá được hiệu quả quá trình upload và download dữ liệu từ các server khác nhau. 6/nn MỤC TIÊU ĐỀ TÀI  Tìm hiểu và xây dựng thêm modul kiểm thử để đo lường hiệu năng hoạt động của FTP server cho phần mềm mã nguồn mở JMeter  Xây dựng kịch bản để kiểm thử hiệu năng hoạt động của FTP server. 7/nn NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU  Về lý thuyết:  Tìm hiểu tổng quan về phần mềm mã nguồn mở JMeter  Các phương pháp kiểm thử phần mềm  Cách thức xây dựng thêm một modul cho phần mềm mã nguồn mở  Tiêu chí đánh giá hiệu năng FTP server.  Về thực tiễn:  Xây dựng modul kiểm thử hiệu năng FTP server cho phần mềm JMeter  Xây dựng kịch bản kiểm thử  Triển khai công việc kiểm thử để đo lường hiệu năng hoạt động của FTP server. 8/nn PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Xây dựng modul cho mã nguồn mở Jmeter.  Cách thức kiểm thử phần mềm. Cụ thể, xây dựng modul kiểm thử đo lường hiệu năng hoạt động của FTP server.  Tiêu chí đánh giá hiệu năng hoạt động FTP server. 9/nn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:  Tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài.  Nghiên cứu lý thuyết kiểm thử phần mềm  Nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình Java  Cách thức xây dựng modul cho phần mềm mã nguồn mở  Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:  Nghiên cứu cách thức xây dựng modul đo lường hiệu năng hoạt động của FTP server cho phần mềm mã nguồn mở JMeter.  Xây dựng kịch bản kiểm thử cho modul này  Đánh giá kết quả đạt được. 10/nn NHỮNG PHƯƠNG TIỆN, CÔNG CỤ TRIỂN KHAI  Phần mềm JDK phiên bản 1.4 trở lên: biên dịch chương trình Java  Phần mềm Jcreator V4 hỗ trợ soạn thảo  Phần mềm Jmeter 2.3.1  Các tài liệu về phần mềm JMeter.  Tài liệu về kiểm thử phần mềm, FTP server,  Tài liệu hỗ trợ lập trình Java 11/nn DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  Tìm hiểu cách thức hoạt động, chức năng, hiệu năng của phần mềm Jmeter  Xây dựng được modul đo lường hiệu năng hoạt động của FTP server cho phần mềm mã nguồn mở Jmeter.  Xây dựng kịch bản kiểm thử cho modul trên  Đưa ra kết quả kiểm thử thống kê dưới dạng: đồ thị, report, bảng ghi,. 12/nn BỐ CỤC LUẬN VĂN  Chương 1. Tổng quan về kiểm thử  Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm: khái niệm kiểm thử, các phương pháp kiểm thử, quy trình kiểm thử,  Tìm hiểu về FTP server  Chương 2. Phần mềm Jmeter trong việc xác định phương pháp kiểm thử  Tìm hiểu tổng quan về mã nguồn mở  Tìm hiểu về phần mềm Jmeter: đặc điểm, chức năng, ứng dụng, ..  Chương 3. Xây dựng giải pháp kỹ thuật kiểm thử hiệu năng hoạt động của FTP Server  Xây dựng modul để đo lường hiệu năng hoạt động của FTP server cho phần mềm JMeter.  Xây dựng kịch bản để kiểm thử cho modul này.  Kết quả chương trình  Đánh giá kết quả 13/nn KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI STT Thời gian Nội dung thực hiện Kết quả dự kiến 1 1 tháng: Từ 15/06/2010 Đến 17/07/2010 Xây dựng đề cương chi tiết Hoàn thành đề cương 2 1 tháng: Từ 18/07/2010 Đến 17/08/2010 Chương 1: Tổng quan về kiểm thử Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm Hoàn thành Tìm hiểu về FTP server Hoàn thành Tổng hợp và viết báo cáo. Hoàn chỉnh Chương 1. 3 02 tháng: Từ 18/08/2010 Đến 17/10/2010 Chương 2: Phần mềm Jmeter trong việc xác định phương pháp kiểm thử Tìm hiểu tổng quan về mã nguồn mở Hoàn thành Tìm hiểu về phần mềm Jmeter: đặc điểm, chức năng, ứng dụng, .. Hoàn thành Tổng hợp và viết báo cáo. Hoàn chỉnh Chương 2. 4 3,5 tháng: Từ 18/10/2010 Đến 31/01/2011 Chương 3: Xây dựng giải pháp kỹ thuật kiểm thử Xây dựng modul để đo lường hiệu năng hoạt động của FTP server cho phần mềm JMeter. Hoàn thành Kiểm thử chương trình và đánh giá kết quả. Hoàn thiện. Tổng hợp và viết báo cáo. Hoàn chỉnh Chương 3. 5 01 tháng: Từ 01/02/2011 Hoàn chỉnh luận văn (Thời gian dự trữ) Báo cáo nghiệm thu luận văn tốt nghiệp. 14/nn Tài liệu tham khảo  Tài liệu tiếng Việt : 1. TS.Nguyễn Thanh Bình-Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, Nguyễn Quang Vũ – Ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến để kiểm thử các chương trình C#. 2. TS.Nguyễn Thanh Bình-Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, Bài giảng môn Công nghệ phần mềm  Tài liệu tiếng Anh : 1. Emily H. Halili, Apache Jmeter 2. Mike Stover, Peter Lin, How to Write a plugin for Jmeter 3. Jeff Potts, Navigator Systems, Inc, Load testing Documentum WDK apps with Apache Jmeter 4. Mike Stover, Peter Lin, How to Write a plugin for Jmeter 5. Gerald D. Everett, Raymond McLeod, Jr, Software Testing  Internet : 1. 2. 3. 15/nn Cảm ơn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_ve_de_cuong_luan_van_hakhue_v1_1_1528.pdf
Luận văn liên quan