Đề tài Biện pháp nhằm đẩy mạnh gia công xuất khẩu giày ở Công ty giầy Ngọc Hà

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN THỨ NHẤT: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ I. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU. 1.1. Khái niệm về gia công xuất khẩu. 1.2. Các hình thức gia công. 1.3. Ý nghĩa, vai trò, tác dụng của gia công xuất khẩu. II. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU GIẦY Ở VIỆT NAM. 2.1. Quy trình hoạt động gia công giầy xuất khẩu. 2.2. Đặc điểm thị trường gia công giầy sản xuất. PHẦN THỨ HAI: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG GIẦY XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY GIẦY NGỌC HÀ I. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIẦY NGỌC HÀ. 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Giầy Ngọc Hà. 1.2. Chức năng nhiệm vụ Công ty giầy Ngọc Hà. 1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty giầy Ngọc hà. - Phòng kỹ thuật: + Thiết kế mẫu phục vụ cho công tác chào hàng và ký mẫu đó với khách hàng. + Xây dựng các quy trình công nghệ hướng dẫn sản xuất + Xây dựng các công thức và các quy định trong quá trình sản xuất. II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG GIẦY XUẤT KHẨU. 1. Nghiên cứu thị trường và ký các hợp đồng gia công giầy xuất khẩu.3. Quy mô và tốc độ phát triển hàng gia công xuất khẩu. Biểu 1: Quy mô tốc độ xuất khẩu 4. Cơ cấu hàng gia công xuất khẩu. III. KẾT QUẢ VÀ NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG GIẦY XUẤT KHẨU. 3.1. Những kết quả đạt được. 3.2. Tồn tại và nguyên nhân. PHẦN THỨ BA: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT GIA CÔNG GIẦY XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY GIẦY NGỌC HÀ I. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY. 1. Những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động gia công giầy xuất khẩu trong những năm tới. 2. Phương hướng của Công ty. II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG GIẦY XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY GIẦY NGỌC HÀ. 1. Về nhân tố con người. 2. Nâng cao năng lực trình độ sản xuất. III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIA CÔNG GIẦY XUẤT KHẨU. 1. Biện pháp tiết kiệm vật tư gia công. 2. Tổ chức lại bộ máy quản lý. 3. Một số kiến nghị với cơ quan Nhà nước. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 2023 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Biện pháp nhằm đẩy mạnh gia công xuất khẩu giày ở Công ty giầy Ngọc Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBiện pháp nhằm đẩy mạnh gia công xuất khẩu giày ở Công ty giầy Ngọc Hà.pdf
Luận văn liên quan