Đề tài Các hình thức phát hành trái phiếu - Liện hệ thực tiễn phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

ĐỀ TÀl - Các hình thức phát hành trái phiếu. - Liện hệ thực tiễn phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. [IMG]file:///C:/Users/bac/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG] l. Tổng quan về trái phiếu > 1. khái niệm: Trái phiếu là công cụ nợ do chírJh phủ, doanh nghiệp, hoặc các tổ chức phát hành nhăm huy động vôn dài hạn. Trái phiếu là thỏa thuận vay nợ mang tính hợp đồng theo đó tổ chức phát hành trái phiếu cam kết sẽ thanh toán cho người nắm giữ trái phiếu 1 khoản tiển lãi định kỳ tới khi trái phiếu đáo hạn thanh toán, là lúc khoản thanh toán cuối cũng được thực hiện. l. Tổng quan về trái phiếu › 2. phân loại trái phiếu: °ì'Phân loại theo chủ thể phát hành: l] Trái phiếu chính phủ: Đáp ứng nhu câu chi tiêu của Chính phủ, chính phủ. Chính phủ luôn được coi là Nhà phát hành có uy tín nhất trên thị trường; \H Vậy, Trái phiếu Chính phủ được coi là loại chứng khoán có ít rủi ro nhất. H Tín phiếu kho bac:Là khoản vay của chính quyền địa phương ( thành phố, tĩnh hoặc vùng dân cư) đối với các tổ chức và cá nhân l] Trái phiếu của doanh ngiệp l] Trái phiếu của ngân hàng và các tổchức tài chính:Nhằm tạo ra nguồn vốn tín dụng cho chính các tổ chức này hoặc các tổ chức tín dụng có liên quan U Trái phiếu đia phương l. Tổng quan về trái phiếu “ì'Phân loại theo lợi tức trái phiêu l] Trái phiếu có lãi Suất cố đinh: Là loại trái phiếu mà lợi tức được Xác định theo một tỷ lệ phân trăm (%) cố định tính theo mệnh giá. U Trái phiếu có lãi Suất biến đổi (lãi suất thả nổi): Là loại trái phiếu mà lợi tức được trả trong các kỳ có Sự khác nhau và được tính theo một lãi Suất có sự biến đổi theo một lãi suất tham chiếu. l] Trái phiếu có lãi Suất bằng không: Là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi, nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá (mua Chiết khẩu) và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo han.

pdf37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 4644 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các hình thức phát hành trái phiếu - Liện hệ thực tiễn phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác hình thức phát hành trái phiếu - Liện hệ thực tiễn phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.pdf
Luận văn liên quan